"Voor engagement kies je"

Open brief van Ann Brusseel (Open Vld)

Ann Brusseel, volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement, schreef een antwoord op de open brief van Roxanne Figueroa Arriagada naar minister Crevits.

Beste Roxanne,

Deze week schreef je een lezersbrief voor Schamper naar aanleiding van de discussie die de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement voerde over het Vlor-advies met betrekking tot het stimuleren van studentenparticipatie in hoger onderwijs.

Je gaf aan dat studentenvertegenwoordigers steeds vaker worden betrokken bij het beleid van hun hogeschool of universiteit, evenals op het Vlaamse niveau. Dat klopt en dat is wat mij betreft een goede ontwikkeling. Je haalde aan dat je een zeer zwaar takenpakket moest opnemen: tal van werkgroepen, een mandaat in de Onderwijsraad, een zitje in de Vlor, advies geven in het klankbordoverleg met NVAO, … Dit zou ik echter willen nuanceren. Je moest dit niet. Je deed dit vanuit een gevoel voor engagement. Dat is een nobele zaak. Echter, om het in jouw woorden te zeggen: “Laat me je eraan herinneren dat je in de eerste plaats nog wel fulltime student bent.” Voor engagement kies je. Je koos ervoor om je vrije tijd in te vullen met nevenactiviteiten die veel tijd in beslag namen. Vervolgens ben je van mening dat de overheid ervoor moet zorgen dat er een decreet komt om je studieparcours aan te passen.

"Laat me je eraan herinneren dat je in de eerste plaats fulltime student bent"

Daarover ben ik het niet met je eens. Dat decreet bestaat immers al. Onderwijsinstellingen worden nu al verplicht om faciliteiten aan te bieden aan studentenvertegenwoordigers. Daarmee kregen zij recht op ingrepen die de uitvoering van hun mandaat beter combineerbaar maken met hun studies. Dat is een goede zaak. De opvolging kan wellicht beter, daar pleitte ik in diezelfde tussenkomst in de Commissie Onderwijs dan ook voor. Het Vlor-advies pleitte echter voor een reeks maatregelen vanuit de overheid waar niet alle studentenorganisaties zich in terugvinden. Voorafgaand aan mijn tussenkomst had ik immers ook overleg met studentenvertegenwoordigers uit andere steden. Daarnaast verwijs ik je graag naar het kritische Veto-artikel van 15 mei 2017 waarin Leuvense studentenvertegenwoordigers het Vlor-advies niet bepaald feestelijk ontvingen. Integendeel, er was duidelijke principiële tegenstand, de onafhankelijkheid van studentenvertegenwoordiging kon worden aangetast en de maatregelen getuigden van een dirigistische opvatting.

"Niet alle studentenorganisaties vinden zich terug in het Vlor-advies"

Ik ben in dit dossier geen fan van one-size-fits-all-benaderingen. Evenmin wil ik dat de overheid jongvolwassenen in een richting duwt waar ze duidelijk niet voor kiezen. Jullie kiezen best voor een eigen plan van aanpak in plaats van betutteling. Studentenparticipatie en vrijwilligerswerk op andere plaatsen in de maatschappij zijn immers een kwestie van engagement. Er zijn blijkbaar te weinig of steeds minder studenten die zich willen engageren. Dan stel ik de vraag: doen ze in hun vrije tijd liever iets anders, zoals sporten bijvoorbeeld, dat ze dat dan doen. Studenten zijn vrij om hun keuzes zelf te maken. Ik ga geen engagement opleggen, simpelweg omdat dat zo niet werkt. Participatie is jullie recht, niemand is individueel verplicht te participeren in het bestuur.

"Ik ga geen engagement opleggen"

Vandaar dat ik ook niet vind dat we als politici nog meer regels en maatregelen moeten bedenken voor de studentenparticipatie. Jullie zijn volwassen mensen die zelf kunnen denken over jullie werkwijze, over jullie eigen noden. Jullie kunnen zelf jullie werking herdenken als dat nodig blijkt. Jullie kunnen zelf in dialoog gaan met jullie onderwijsinstellingen, ik acht jullie daartoe voldoende mondig en bekwaam. Verder reguleren of het handje komen vasthouden, dat zou een teken van weinig respect zijn.

Ik nodig je graag uit om hierover te praten. Mijn deur staat altijd voor je open.

Ann Brusseel

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Beste Ann Brusseel, Volledig mee akkoord. Maar ook voor politiek engagement kies je! Dus misschien moeten we al die vergoedingen, zitpenningen e.d. ook laten vallen. Uiteindelijk kiest u er ook voor om u vrije tijd in te vullen met politieke engagementen die zeer veel tijd van u in beslag nemen.

Bericht: 
Ik ben het grotendeels met Ann Brusseel eens. Echt engagement met finaliteit betaalt zichzelf quasi altijd terug. De Universiteit Gent, één van de grootste ondernemingen van Vlaanderen, mogen mee besturen als student is een voorrecht en een unieke kans. Daar hoeven geen bijkomende voorrechten tegenover te staan. In 2006-2007 combineerde ik 74 studiepunten in het voorbereidingsprogramma Economische Wetenschappen met (onder andere) het GSR-voorzitterschap, het lidmaatschap van het Bestuurscollege van de UGent en de opstart van Student Kick-Off. Ik ben er nog altijd dankbaar voor. Mogen discussiëren met professoren, initiatief mogen nemen en voelen hoe fijn het is om impact te hebben... Het was een snelweg voor mijn zelfontplooiing, een boost voor mijn ambitie. Dat je als studentenvertegenwoordiger in de eerste plaats student bent en door voortgang van je studies niet in het gedrang mag komen, dat lijkt me nogal logisch. Net als feit dat studentenvertegenwoordigers die het goed doen in hun studies meer credibiliteit hebben, trouwens. Bovendien vind ik dat engagement als studentenvertegenwoordiger niet meer waardering verdient dat andere vormen van (studenten)engagement. Maar ook niet minder, dat spreekt. Mijn advies: wees studentenvertegenwoordiger niet om het zijn of omwille van het randgebeuren, maar met duidelijke doelen voor ogen. Zaken die je wil doen en veranderen, in het belang van alle studenten en de volledige academische gemeenschap -- we are UGent. Ik denk dat veel gewezen studentenvertegenwoordigers zullen beamen dat dergelijk engagement sowieso loont.

Bericht: 
Politici worden voor hun engagement anders ook heel mooi betaald. Misschien moeten we als burgers ook stoppen met dat te financieren? We willen niet betuttelend zijn.

Reactie toevoegen