Verkiezingskoorts borrelt weer op

Voor wie het al begon te missen: de rector- en vicerectorverkiezingen zijn bijna terug van weggeweest. Na een periode van bezinking voor alle UGent'ers wordt op 21 augustus het startschot gegeven voor de derde cyclus.

UGent

Met het begin van de herexamenperiode verwelkomen we ook het begin van de derde - en laatste - cyclus van de rector- en vicerectorverkiezingen aan de UGent. Van 21 tot 25 augustus kunnen duo's hun kandidatuur officieel indienen bij het secretariaat. Het duo Rik Van de Walle/Mieke Van Herreweghe heeft inmiddels al via sociale media laten weten dat zij ook in de derde cyclus opnieuw zullen meedingen naar de begeerde rector- en vicerectorkroontjes. 

De strijd

Na 25 augustus volgt er een korte periode waarin de kandidaat-duo's desgewenst campagne kunnen voeren. Op 18 september is het menens en begint de eerste stemronde. In tegenstelling tot de twee vorige cycli, waar er telkens vijf stemrondes voorzien waren, zijn er nu maar drie stemrondes voorzien. De Raad van Bestuur heeft, na de pijnlijke incidenten met het vorige kiesreglement, een nieuw foolproof kiesreglement uitgevaardigd. In dit reglement hebben ze rekening gehouden met drie mogelijke scenario's om te verzekeren dat er ten laatste op 1 oktober 2017 een nieuw duo verkozen is. 

De mogelijke scenario's:
* Een kandidaat-duo: tweederdemeerderheid in de eerste ronde, indien dit niet behaald wordt geldt daarna een gewone meerderheid.
* Twee kandidaat-duo's: tweederdemeerderheid in de eerste ronde, gewone meerderheid in de tweede ronde. 
* Meer dan twee kandidaat-duo's: tweederdemeerderheid in de eerste ronde, de twee duo's met het hoogst aantal stemmen gaat door naar de tweede ronde waar weer een tweederdemeerderheid vereist is. Indien geen enkel duo dit haalt, geldt in de derde ronde een gewone meerderheid.

De kiezers

"De kiezerslijsten van de eerste twee cycli zullen aangehouden worden"

Laatstejaarsstudenten die de verkiezingen naarstig hebben gevolgd en inmiddels zijn afgestudeerd, of dit hopen te zijn tegen 18 september, moeten niet treuren. Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke van de UGent, bevestigt dat de kiezerslijsten van de eerste twee cycli zullen aangehouden worden. Dit betekent dat iedereen die voordien mocht stemmen, dit nu ook zal mogen doen voor de derde cyclus. (De ideale kans voor afvallers om de UGent te verlaten met een welgemeende fuck you?) Studenten die zich net hebben ingeschreven zullen helaas nog vier jaar moeten wachten om een stem uit te mogen brengen: zij zijn voor deze verkiezingen nog niet opgenomen in de kiezerslijsten. 

0
Gemiddeld: 3.7 (3 stemmen)

Reactie toevoegen