UGent verbreekt alle banden met Israëlische universiteiten

De studenten die al weken het UFO bezetten, halen hun slag thuis. Of toch deels: de rector heeft besloten om de banden tussen de UGent en Israëlische universiteiten te verbreken, maar die met zes Israëlische bedrijven worden in stand gehouden.

De aanhouder wint

Rector Rik Van de Walle liet vanmorgen weten dat de Universiteit Gent van plan is om alle banden met Israëlische universiteiten te ontbinden, dit na wekenlang protest van studenten en personeel. De beslissing kwam er na een gesprek tussen de rector en de bezettende studenten op 28 mei enerzijds en een samenkomst van de commissie mensenrechtenbeleid anderzijds, die nogmaals de huidige Israëlische partners van de UGent evalueerde. Vier universiteiten en een onderzoeksinstelling in Israël kregen van de commissie een negatief advies. De rector liet weten dat hij dat advies integraal zal volgen. Naast de drie samenwerkingen die eerder al werden stopgezet, worden dus nog meer banden verbroken, wat betekent dat de UGent met geen enkele Israëlische onderwijs- of onderzoeksinstelling meer zal samenwerken.

De UGent zal nu met geen enkele Israëlische onderwijs- of onderzoeksinstelling meer samenwerken

Samenwerking met Israëlische bedrijven gaat door, net als de bezetting 

Toch is het einde van de bezetting nog niet in zicht: de mensenrechtencommissie gaf namelijk een positief advies voor zes Israëlische bedrijven waarmee de UGent momenteel geassocieerd is. Volgens de commissie is er geen sprake van mensenrechtenschendingen bij die niet-academische partners en zijn ze niet verbonden aan de Israëlische overheid, waardoor de samenwerkingen gewoon kunnen doorgaan.

EndFossil en Students4PalestineGhent, de organisaties die de bezetting van het UFO aansturen, lieten in een persbericht weten dat ze niet van plan zijn het protest te staken zolang ook die banden niet verbroken worden. Ze blijven bij hun eis tot een complete boycot van alle Israëlische instellingen en een opschorting van alle samenwerkingen, inclusief de multilaterale banden. Daarnaast sporen ze de UGent aan om een politiek standpunt in te nemen en Israël officieel te veroordelen. Over die multilaterale banden schrijft de rector in zijn persbericht dat via geschikte kanalen gepleit moet worden voor een stopzetting van Israëls deelname aan Europese onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Hij belooft dat de UGent daarin een voortrekkersrol zal opnemen.

Eis rond klimaatbeleid nog niet ingewilligd

De bezetting gaat verder omdat de andere eisen rond het klimaatbeleid van de UGent tot nu toe niet ingewilligd zijn. Van het begin aan hebben de actievoerende studenten duidelijk gemaakt dat, naast de academische boycot, ook duurzaamheid een belangrijk agendapunt is. Zo willen de studenten dat de UGent haar klimaatdoelen voor 2030 bindend maakt en duurzaamheid centraal stelt in haar beleid omtrent budget en onderwijs. Verder zou de UGent haar vooruitgang op het vlak van duurzaamheid openbaar moeten maken en strategieën vooropstellen indien de ze die doelen niet blijkt te halen. De bezetters vinden daarnaast dat de Raad van Bestuur ook publiekelijk zijn inzet voor de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs moet bevestigen.

De studenten eisen dat de UGent haar klimaatdoelen voor 2030 bindend maakt en duurzaamheid centraal stelt in haar beleid

Voorlopig blijven de actievoerders dus nog even het UFO bezetten, dat door hen omgedoopt werd tot het Refaat AlAreer-gebouw. Of dit verdere impact zal hebben op de organisatie van de examens, is nog niet bekend.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen