Rectorverkiezingen: wat te stemmen?

De programma's in vogelvlucht

Wanneer het de afgelopen weken over de rectorverkiezingen ging, werd er gesmeekt om inhoud en duiding. Wel, beter laat dan nooit. 

Studentenvertegenwoordigers van de Gentse Studentenraad zullen tijdens de eerste stemronde op verschillende plaatsen rondgaan met iPads om zoveel mogelijk studenten te doen stemmen. Zij hebben kort de standpunten van de twee kandidaatduo's opgelijst zodat ze de passanten snel kunnen informeren. Thuis stemmen kan natuurlijk ook, en voor die studenten goten wij de info van de Gentse Studentenraad in een artikel. 

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger

Dialoog met studenten
Van Huylenbroeck en De Saeger willen het huidig overlegmodel verderzetten waarbij studenten actief betrokken worden. Ze willen in dialoog gaan met de studenten over alle thema’s die hen aanbelangen. Geen hervorming van de onderwijskalender zonder akkoord van de studenten.

Verhogen studiesucces
Ze onderstrepen het belang van een betere studieomgeving en het verhogen van het studiesucces. Dit betekent meer activerende onderwijsvormen, zoals de combinatie van ex-cathedralessen met andere modernere vormen van onderwijs. Ook pleiten ze voor meer diverse examenvormen en krijgt de correcte uitvoering van opdrachten en taken een groter aandeel in het puntentotaal. Er moet volop gebruik gemaakt worden van IT. Opnames van lessen worden de regel in plaats van de uitzondering.

Onderwijsinfrastructuur verbeteren
Van Huylenbroeck en De Saeger willen inzetten op het uitbreiden van de studieomgeving, maar ook op de professionalisering van de lesgevers. Een betere onderwijsinfrastructuur en digitale leeromgeving kunnen hierbij helpen. Er moeten meer kansen gecreëerd worden om deel te nemen aan een internationale uitwisseling en er moet vaker een direct contact met het werkveld gelegd worden tijdens de opleiding in de vorm van bijvoorbeeld stages of bedrijfsopdrachten.

Transparantie - integriteit - ethische principes
Van Huylenbroeck en De Saeger benadrukken dat ze als kandidaten volledig ongebonden zijn en tot geen enkele politieke partij of andere groepering behoren. Ze beschrijven hun bestuur als concreet, daadkrachtig en gestoeld op transparantie, integriteit en ethische principes. Ze noemen zichzelf een (h)echt duo en willen geen valse beloften doen.

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Leefmilieu en duurzaamheid
Volgens Van de Walle en Van Herreweghe moet de Universiteit Gent zorg voor het leefmilieu vooropstellen en haar deel van de verantwoordelijkheid opnemen in de overgang naar een duurzame economie.

Kansen, diversiteit en democratisering
Ze hameren op gelijke kansen voor mannen en vrouwen en dragen diversiteit in het algemeen hoog in het vaandel. Daarnaast willen ze meer werk maken van het aanboren van talent onder jongeren met een migratieachtergrond en uit sociaal-economische groepen die de weg naar de universiteit nauwelijks vinden. Daarbij willen ze het democratiseringsproces van het hoger onderwijs een tweede adem geven.

Aantrekkelijke leeromgeving
Volgens Van de Walle en Van Herreweghe is studeren niet mogelijk zonder een kwaliteitsvolle en efficiënte leeromgeving. Vele universiteitsgebouwen zijn aan herwaardering toe. In het digitale tijdperk willen ze dat de UGent een universiteit wordt die aantrekkelijk blijft op digitaal vlak en daarbij kort op de bal speelt.

Ondersteuning van studenten
Méér studiebegeleiding is nodig, vooral voor eerstejaars, vinden Van de Walle en Van Herreweghe. Ze zijn gewonnen voor een niet-bindende ijkingstoets om studenten al bij de aanvang van hun opleiding gepast te kunnen ondersteunen. Als blijkt dat hun kennis nog wat moet worden bijgespijkerd, zullen hier dan ook de mogelijkheden voor worden voorzien.

Hervormen? Alleen in overleg!
Een herindeling van het academiejaar kan voordelen bieden volgens hen. Bijvoorbeeld met herexamens in de tweede helft van juni, in plaats van in september. Maar zo'n hervorming kan alleen in overleg met studenten, want zij blijven de personen die het meest betrokken zijn bij de hele situatie.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen