Rector overweegt stopzetting samenwerking met Israëlische partners

Rector Rik Van de Walle bekijkt nu toch of de samenwerking met drie problematische partners van de UGent stopgezet moet worden. Wat voor de bezetters van het UFO al twee weken duidelijk is, dringt nu ook door tot de rector.

Volgens Van de Walle bereikte het negatieve advies van de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek hem pas nadat de Raad van Bestuur besliste om de samenwerking met bepaalde Israëlische instellingen niet af te breken. In die, ondertussen beruchte, vergadering van 3 mei kwam de rector hoogstpersoonlijk tussen om erop te wijzen dat de UGent in geen geval samenwerkt of een samenwerking wenst met partijen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in de Gazastrook, in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever. 

De Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek formuleerde haar negatieve beslissing als volgt: "Dat betekent dat samenwerkingen met deze partners in het verleden wél positief beoordeeld werden en momenteel ook lopen, maar dat nieuwe samenwerkingen niet langer mogelijk zijn. Het betreft instellingen waarvan blijkt dat ze sinds oktober 2023 materiaal produceren voor het leger en instellingen die deel uitmaken van de overheidsministeries. [Deze instellingen zijn:] Holon Institute of Technology, MIGAL Galilee Research Institute, Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel)."

De afgelopen dagen herevalueerde de commissie de lopende samenwerkingen met die drie partners. Of er effectief met hen gebroken zal worden, valt nog af te wachten.

Van de Walle schrijft in zijn reactie dat hij het zeer moeilijk heeft met deze feiten. "Indien ik op 3 mei had geweten wat mij pas nadien werd meegedeeld, dan had ik er in de Raad van Bestuur voor gepleit om de lopende samenwerkingen stop te zetten." Daarom schakelt het UGent-bestuur nu een versnelling hoger. "De commissie zal zich vandaag, donderdag 16 mei 2024, tijdens een bij hoogdringendheid bijeengeroepen vergadering beramen over mijn vraag."

Het lijkt erop dat hij onder druk van de activisten de zaak van dichterbij is gaan bekijken en dat hij nu moet toegeven dat de studenten en het personeel die de krachten bundelen in het UFO het misschien wel bij het rechte eind hebben.

Er was commotie ontstaan nadat de rector niet inging op de uitnodiging om deel te nemen aan de openbare vergadering van de bezetters om daar in gesprek te gaan over de kwestie. Hij gaf de voorkeur aan een gesprek achter gesloten deuren met een beperkte delegatie. De bezetters weigerden dit, omdat ze pleiten voor volledige transparantie en net de achterkamerpolitiek van de UGent aanklagen. In een besloten gesprek zou de rector enkel zijn standpunten herhalen, aldus de organisatoren van de bezetting.

Het is onduidelijk waarom de rector pas ruim nadat die nieuwe informatie naar buiten kwam een reactie publiceert. Het lijkt erop dat hij onder druk van de activisten de zaak van dichterbij is gaan bekijken en dat hij nu moet toegeven dat de studenten en het personeel die de krachten bundelen in het UFO het misschien wel bij het rechte eind hebben. Nadat de bezetters enkele dagen geleden dreigden om over te gaan op radicalere acties indien er geen gehoor werd gegeven aan hun eisen, lijkt de urgentie van de situatie eindelijk doorgedrongen in de bestuurskamers van de universiteit.

Nog geen stemmen

Reacties

Bericht: 
De publieke aandacht, negatieve berichten in de pers..enz enz. en kijk er komt beweging in....De rector wordt wakker. Gaat niet om Gaza, maar om eigenbelang en vrees voor gezichtsverlies...Hij zet een ministap in de goede richting, wat lieve woordjes voor de actievoerders en hopen dat de storm wat gaat liggen...Zo reageer je op een crisis die uit de hand dreigt te lopen. Reactie is too little too late...Maar voor de rest alle respect voor de actievoerders, volhouden!

Reactie toevoegen