Rector De Paepe gaat niet voor tweede termijn

"Durf dromen, durf vooruit kijken"

Naar aanleiding van de nakende rectorverkiezingen ontvingen we volgende brief van huidige rector Anne De Paepe. "Ik voel me niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren", geeft de rector mee. 

Anne De Paepe

"Toen ik in het najaar 2013 werd aangesteld tot Rector van de Universiteit Gent, was dit een fantastische opportuniteit. In budgettair moeilijke omstandigheden heb ik mijn verantwoordelijkheid zo goed mogelijk opgenomen. De werkvreugde compenseerde ruimschoots de mentale en fysieke belasting die nodig bleken om de Universiteit een nieuwe, meer open, koers te laten varen.

De afgelopen weken en maanden heb ik, vanuit alle geledingen van de universiteit, een enorme steun gevoeld om deze koers verder te zetten en me kandidaat te stellen voor een tweede termijn. Al deze spontane steun deed enorm veel deugd. Ook een sterke kandidaat vicerector stond klaar om het gestarte project mee verder te zetten.
Finaal heb ik toch besloten geen kandidaat te zijn voor een volgende termijn en dit om twee redenen. Ten eerste is er het verlies van mijn man, waarmee een voor mij noodzakelijke steun is weggevallen en daarnaast voel ik me niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren. De UGent is immers géén verdeelde instelling, en mag dit ook niet worden.

"Ik heb besloten geen kandidaat te zijn voor een volgende termijn"

Ik heb als Rector vooral een bruggenbouwer willen zijn en ben trots op de realisaties die we samen gedurende de voorbije vier jaar hebben kunnen verwezenlijken. We zijn als Universiteit gegroeid in de voorbije periode, de onderwijs- en onderzoeksperformantie van de UGent is beter dan ooit: alle nationale en internationale prestatie-indicatoren wijzen dat uit.

De universiteit is ook een meer zorgzame werkgever geworden, met een realistisch pensioenplan. Mede dankzij onze Innoversity Challenge zijn er belangrijke stappen gezet inzake onderwijsinnovatie en -kwaliteitszorg. De digitalisering is ingezet, maar moet verder groeien.

Er liggen grote uitdagingen voor ons. Met het boek “Durf denken, Durf dromen” hebben we een visie ontwikkeld die geen terugkeer naar het verleden verdraagt. Nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen dienen ontwikkeld te worden. Transparantie en kritische zelfevaluaties kunnen de Universiteit nog sterker maken. 

"Er liggen grote uitdagingen voor ons"

Laat ook duidelijk zijn dat de Universiteit Gent de komende zeven maanden op mij, met volle overtuiging en engagement, zal kunnen blijven rekenen. Een functionele loopbaan 2.0 met écht persoonlijke doelstellingen, een versterking van de onderzoeksfinanciering van de alfawetenschappen, de lijn van zorgzaam werkgeverschap doortrekken naar jonge onderzoekers … Men mag op mij rekenen om aan deze dossiers te blijven duwen, met hart en ziel.

Ik wens de Universiteit Gent een boeiend feestjaar en een geweldige toekomst in het belang van de studenten, het personeel en de samenleving. 

Durf dromen, durf vooruit kijken."

Rector Anne De Paepe

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Bedankt Mevrouw de Rector, je deed het uitstekende ook en vooral in de lastige dossiers.

Bericht: 
Spijtig, gewoon héél erg spijtig voor de UGent; je kan terugblikken op een correct beleid gesteund op dossierkennis en met inspraak en respect voor alle geledingen; alle alumni en collega's zien je met gemengde gevoelens verdwijnen, Anne, maar alle begrip voor deze beslissing!!

Bericht: 
Ik wens Anne De Paepe proficiat met het afgelegde parcours !

Reactie toevoegen