Open Brief: dekoloniseer de UGent

Op 7 december publiceerden de Gentse Studentenraad, Umoja, Flux en Engage een open brief, die fijnmazig en proactief onderbouwt waarom, hoe en door wie de UGent gedekoloniseerd moet worden. Nu! Hieronder een bondige samenvatting van de grote lijnen.

 

 

In deze samenvatting gaat logischerwijze wat nuance verloren. Een vollediger beeld is terug te vinden in de originele brief.

1. What do we want? Decolonisation! When do we want it? Now!

Het is niet vijf voor twaalf inzake het dekoloniseren van (hoger) onderwijs, stelt de brief. Het is niet eens twaalf uur, het is schandalig te laat en dat kan zo niet langer. 13,1 percent van de klachten die in 2019 door Unia werden behandeld, waren onderwijsgerelateerde kwesties. Ook onze alma mater is geen veilige plek voor niet-witte mensen, en dat ligt aan de volgende punten.

2. Ik denkkader, dus ik ben.

De brief toont het belang aan van de denkkaders van waaruit er vertrokken wordt, te benoemen. "Om koloniale, eurocentrische denkkaders niet als 'universeel' te beschouwen", staat er in één van de gedeelde visuals van de open brief. Dit is universiteitsbreed: niet alleen blandino's krijgen te horen dat de basis van de filosofie Plato is, op elke faculteit wordt er te vaak onderwezen vanuit gebiaste denkkaders.

3. (I can't get no) Representation.

Geracialiseerde studenten zien zich niet weerspiegeld in het academisch personeelsbestand van de UGent. Dat is schadelijk voor hun mentaal welbevinden en leerprestaties. De brief roept de UGent op om proactief in te zetten op etnische diversiteit, om zo een correcte representatie te verkrijgen.

4. Witte aula's

Naast het personeelsbestand zijn ook de aula's te wit. Er zit iets heel scheef met de in- en uitstroom van geracialiseerde studenten. De UGent heeft daarvoor al stappen gezet, maar kan veel beter, stellen de briefschrijvers.

5. Meldpunt racisme: afwezig

Studenten moeten weten waar ze terechtkunnen met ervaringen met racisme binnen de universiteit. Daar zijn middelen, expertise en zichtbaarheid voor nodig.

6. Communicatie: voor en door wie?

De brief roept de UGent op om betrokken en proactief te reageren op maatschappelijke thema's zoals de moord op George Floyd, of de bredere Black Lives Matter-beweging. Geracialiseerde studenten clichématig afbeelden en ze, cherry picking-gewijs, enkel betrekken bij thema's omtrent diversiteit is géén inclusieve communicatie. Daarnaast is er nood aan meer inbreng van geracialiseerde studenten bij het communicatiebeleid.

7. Vitaal, niet vrijblijvend

Dekolonisatie is geen afvinkvakje of -thema, zoals het tot nu toe werd geïmplementeerd in het beleid. Dekolonisatie moet een transversaal, inherent deel zijn van het universitair beleid.

De brief is in zijn volledigheid hier te lezen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Hartelijk dank voor het delen van deze open brief!

Bericht: 
Volledig akkoord

Bericht: 
Ik teken!

Bericht: 
Graag laat ik u weten dat u - tenminste zo denk ik erover - schitterend werk levert. De UGent heeft alles in huis om voort te bouwen aan de verdere verspreiding van het idee hoe belangrijk het is om het westerse Verlichtingsdenken te verruimen in de richting van niet-westerse culturen en denkkaders. Een onderzoek bij mijzelf wijst uit dat ik van deze noodzaak overtuigd ben maar er in de praktijk nauwelijks wat van terecht breng. Als jarenlange bewoner van Gent zou dat stilaan mogen. Zeker als ik naga met hoeveel verschillende nationaliteiten, talen, religies en culturen we hier samenwonen. Tegen de afbraak van de kolonialistische erfenis valt weinig in te brengen. Waar standbeelden worden neergehaald die aan het koloniale verleden van België herinneren komt volgens mij plaats vrij voor gedenktekens die (o.m. voor de jeugd) blijven herinneren aan dit schandelijke verleden en aan de anti-koloniale strijd die werd gevoerd om daar mee te breken. Tussen haakjes: in die zin getuigt het Africa Museum in Tervuren zowel van veel gevoel voor anekdotiek en folklore als van een schrijnend gebrek aan historisch perspectief en hedendaagse politieke verantwoordelijkheid. Het is een belediging voor de huidige stand van zaken binnen een vakgebied als de antropologie. Mag ik u succes wensen bij uw verdere werk en activiteiten? Pol Hoste

Reactie toevoegen