Onderwijsraad stemt unaniem tegen voorstel academische kalender

... maar verkiest activerend leren boven hervorming

Al sinds vorig jaar is de academische kalender een druk besproken onderwerp in het universitair landschap. Na meer dan een jaar spreekt de Onderwijsraad zich definitief uit over een mogelijke hervorming van het academiejaar. 

We schreven in onze laatste editie al dat de Onderwijsraad zich vandaag zou uitspreken over de academische kalender. De kans dat de raad zich positief zou uitspreken leek toen al klein, gezien veel studentenvertegenwoordigers tegen het voorstel gekant zijn. 

Honderd percent

De Onderwijsraad is een adviserende raad zonder beslissingsmacht. Binnen de raad - waarin zowel professoren, assistenten als studenten (met een derde van de stemmen) vertegenwoordigd zijn - worden adviezen opgemaakt inzake onderwijsbeleid, -praktijk, -kwaliteit en -vernieuwing. Zonet sprak de Onderwijsraad zich unaniem negatief uit over een hervorming van de academische kalender. Dit advies wordt doorgestuurd naar de Raad van Bestuur van de UGent, waar op 1 juni een finale beslissing over de kalender genomen zal worden.

"In de loop van de meest recente besprekingen werd duidelijk dat, veel meer dan de praktische indeling van het academiejaar, het pedagogisch project van het activerend leren als een belangrijke sleutel tot nog beter onderwijs wordt gezien", klinkt het bij Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke van de UGent. "Daarover bestaat een groot draagvlak binnen de universiteit, en de verschillende geledingen willen het samen realiseren. Daarom houdt de onderwijsraad van de UGent niet vast aan een academiejaar dat al op 1 september van start gaat, maar zet de raad alles in op het bevorderen van actiever leren. Het advies van de onderwijsraad daarover was unaniem."

"Er is geen breed draagvlak voor een hervorming van de academische kalender"

Ook rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe reageerden in een persbericht: “We kregen in de loop van het proces enorm veel waardevolle input van alle UGent’ers. Aangezien de UGent participatie hoog in het vaandel draagt, stellen we dit erg op prijs. Ook de studenten hebben zich hard ingezet, onder meer door een grootschalige bevraging. We gaan als universitaire gemeenschap nu even gedreven aan de slag met een verbindend project rond activerend leren.”

"We gaan als universitaire gemeenschap gedreven aan de slag met het project rond activerend leren"

"Ik ben namens de studenten zeer tevreden dat de Onderwijsraad zich in de eerste plaats achter het project van actief leren heeft geschaard", klinkt het bij Dylan Couck, bestuurslid Onderwijs van de Gentse Studentenraad en student in de Onderwijsraad. "We kunnen hier samen, studenten en lesgevers, een bewezen pedagogische meerwaarde creëren voor de studenten. Anderzijds is het volgens mij positief dat we nu niet gaan voor een wijziging van de academische kalender. Er is geen breed draagvlak gevonden en er zijn momenteel nog te veel bezwaren, ook vanuit de studentengeleding. Actief leren kan een gemeenschappelijk positief project worden waarmee we een pedagogische meerwaarde kunnen realiseren. We kunnen een verbetering aanbrengen die voor de studenten - en bij uitbreiding de hele instelling - het verschil zal maken. We moeten ons als studenten in de Onderwijsraad nu terug samen met alle andere geledingen binnen de UGent focussen op de studenten en het onderwijs dat we aanbieden."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
'Actief leren', allemaal goed en wel, maar wat houdt dat dan in? Niemand lijkt er enige definitie voor te geven, dus gaat het volgens mij om gebakken lucht, bij de ene al wat meer afgekoeld dan bij de andere. Het voorstel tot hervorming van de academische kalender was daarentegen vrij briljant en zou voor een immens veel betere indeling van het academiejaar zorgen. Onbegrijpelijk dat men zich ertegen kant.

Reactie toevoegen