Nieuw kandidaat-duo voor rectoraal team stelt zich voor

“Gewoon normaal doen, wete?”

‘Samen consequent voor een sterke UGent’, met deze slogan dingen Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets in september mee naar het rector- en vicerectorschap van onze universiteit. 

De Baets en Raeymaeckers

Wie gedacht had dat de rector- en vicerectorverkiezingen er minder spannend op zouden worden na de wijziging van het kiesreglement, is eraan voor de moeite. Naast de hernieuwde kandidatuur van Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe is er nu opnieuw een tweede kandidaat-duo in the running voor de hoogste ambten van de UGent.

Wie zijn ze, wat doen ze?

Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets, respectievelijk kandidaat-rector en kandidaat-vicerector, zijn op bestuursniveau in ieder geval geen onbekenden. Ze zetelen al enkele jaren samen in de Raad van Bestuur van de universiteit, waar Raeymaeckers de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen vertegenwoordigt, en De Baets de vertegenwoordiging van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur op zich neemt. Ondanks de goede onderlinge samenwerking en wederzijdse appreciatie zou het duo zes maanden geleden nooit gedacht hebben dat ze zouden meedingen in de rector- en vicerectorverkiezingen.

“Pas toen de toon van de verkiezingen harder en bitsiger werd, en nadat is gebleken dat het compromis van de tweede cyclus niet zou slagen, zijn wij beginnen praten. Dat was toen nog gewoon praten, uit bezorgdheid over het imago van onze universiteit. Potverdorie de beste universiteit van België, en dan zo’n negatieve fallout”, aldus Raeymaeckers. Ze benadrukt dat er voor de tweede cyclus geen concrete plannen waren om zich kandidaat te stellen als duo. “Tijdens de tweede cyclus hebben we dan tegen elkaar gezegd dat áls de derde cyclus er komt, we niet meer zouden twijfelen, maar het gewoon zouden doen. Als je springt, moet je springen omdat je goesting en ambitie hebt om dat te doen. Dàt was het moment waarop er voor ons mentaal een blad is gekeerd.”

“Waarom zou ik niet als vrouw kandideren?” - Raeymaeckers

Indien het duo het haalt, zou Raeymaeckers de tweede vrouwelijke rector van de universiteit zijn, in navolging van rector Anne De Paepe. Volgens Raeymaeckers zou dat niet zo opmerkelijk mogen zijn: “Ik vind dat de evidentie zelve. Waarom zou ik niet als vrouw kandideren?” vraagt ze. “Ik heb meer dan voldoende bestuurservaring als vakgroepvoorzitter, uit de Raad van Bestuur en in allerhande commissies. Je kan veel over gender praten en zeggen dat je het belangrijk vindt, maar dat moet ook blijken in de daden die je toont.” De Baets is het hier volmondig mee eens: “Je kan zaken niet alleen aan het papier toevertrouwen en in het echt niet realiseren.”

Geen Vlaamse koterijen

Het compromis met de vijf vicerectoren heeft niet geleid tot de gehoopte successen. Ook Raeymaeckers en De Baets waren geen voorstanders van het voorstel. “De vijf vicerectoren, zoals ze zijn voorgesteld, passen helemaal niet in de huidige structuur”, zegt De Baets. “Eigenlijk is dat typisch Vlaams. Je hebt een kot en bouwt er een ander kotteke aan, en vervolgens nog een kotteke met vijf vicerectoren. Binnen tien jaar gaan we dan zeggen 'goh, da’s toch lelijk met al die koten'. Dat vonden wij geen goede optie. Als je zoiets doorvoert, en we zeggen niet dat het niet kan, dan moet je het volledig doen. Niet gewoon vijf personen benoemen zonder daarover na te denken.” Raeymaeckers beaamt dat: “Zoals het nu voorgesteld werd, was dat iets dat alleen maar geldverslindend was en de kwaliteit van de bestuursvoering in de organisatie niet hielp. Ik ben er niet treurig om dat dat idee begraven is.”

“Een governanceherziening aan verkiezingsverzuchtingen koppelen is absoluut fout” - Raeymaeckers

Dat er werk moet gemaakt worden van een nieuwe bestuursstructuur is voor het duo een evidentie. “Ik ben machinebouwer, dus als je spreekt over radarwerken, ken ik daar wel iets van”, begint De Baets zijn metafoor lachend. “Dat de governancestructuur niet kras- en kraakvrij draait, is duidelijk. De huidige structuur moet minstens een beetje gereinigd en gesmeerd worden. Pas daarna kunnen de eventuele hiaten gevuld worden. Ook het probleem met de inkanteling van het UZ moet met kennis van zaken aangepakt worden, en vooral met respect voor de menselijke aspecten die eraan zijn verbonden," meent De Baets nog, "Men doet alsof het een simpele administratiefrechtelijke beslissing is, maar dat allemaal klaar krijgen is geen klus voor twee dagen.” Raeymaeckers valt hem bij: “Voor je een ingrijpende governanceherziening doet, moet je minstens alle problemen gedetecteerd hebben. Je kan niet achter de feiten aanhollen en het ene nieuwe model na het andere implementeren. Een dergelijke herziening aan verkiezingsverzuchtingen koppelen is absoluut fout.”

Wees consequent

Het duo koos voor de rijmende slogan ‘Samen consequent voor een sterke UGent’, waarmee ze meteen willen aantonen dat ze belang hechten aan consequentie. “Zeg wat je doet, en doe wat je zegt. Wees consequent”, legt De Baets uit. “Doe geen dingen waar de universiteit niet voor staat. Kijk maar naar de missieverklaring. We zijn een democratische en pluralistische universiteit, wees dat dan. Wil je participatie op alle niveaus? Doe dat dan."

"Zeg wat je doet, en doe wat je zegt." - De Baets

"Het participatiemodel werkt niet meer zo goed," vervolgt hij, "Niet alle studenten zijn geïnteresseerd in participeren, dus er zal een inspanning moeten gebeuren om studenten de meerwaarde daarvan te doen inzien. Er zijn programma’s en vakken over ondernemen, maar we zouden studenten die participeren ook kunnen begeleiden, en dat in de studies valoriseren. We moeten consequent zijn: als we participatie vragen en dat belangrijk vinden, moeten we dat ook mogelijk maken en ondersteunen."

Trots op UGent

Raeymaeckers

Raeymaeckers en De Baets treden naar buiten met een visietekst en een zevenpuntenprogramma. Toch zijn er enkele zaken prioritair voor hen. Voor De Baets is dat het binnenhalen van meer geld voor de universiteit. “Ik geloof niet dat de huidige regering meer geld zal pompen in onderwijs”, zegt hij. De Baets ziet zelf enkele mogelijkheden die momenteel nog niet, of niet ten volle, benut worden. “Er zijn zeker nog opportuniteiten bij Europa: er zijn projecten waar we niet voldoende op inzetten. De efficiëntie van de fondsenwerving bij Europa kan dus beter. Ten tweede valt er zeker meer geld te halen bij de industrie, uit contractresearch. Ten derde zijn er de patenten, die enorm veel kunnen opbrengen als ze succesvol zijn. Als je geen patenten indient, haal je er natuurlijk niets uit, maar het is een loterij waar je wel aan moet deelnemen. Uiteindelijk is er ook de alumniwerking die veel beter kan. We betrekken onze alumni vandaag veel te weinig. Ook daar valt iets te rapen: mensen die zo content zijn dat ze weg zijn, dat ze geld geven (lacht)." Raeymaeckers weet ook dat het niet makkelijk zal zijn om geld te vinden, en beaamt dat er nog mogelijkheden zijn die onbenut zijn. "Er zijn nog tal van samenwerkingen mogelijk met verschillende partners, zoals Stad Gent. We hebben nog heel wat troeven in onze etalage zitten, maar we zien die precies zelf nog onvoldoende."

“Ik geloof niet dat de huidige regering meer geld zal pompen in onderwijs” - De Baets

Raeymaeckers' grote bekommernis is sterk onderwijs. "Onderzoek is belangrijk, dat is een van de geldstromen van onze universiteit, maar iedereen die elk jaar inschrijvingsgeld betaalt om een opleiding te volgen aan de UGent, moet de best mogelijke opleiding krijgen." Daarnaast wil ze inzetten op communicatie, zodat de UGent naar eigen zeggen een breed gedragen, en vooral sterk project blijft voor iedereen. “Ik wil dat mensen trots kunnen zijn op een UGent-merk dat die trots ook reflecteert.” Om dat te realiseren wil het duo een inclusief beleid voeren waar mensen extra betrokken worden. “Nu zit de communicatie te verkokerd binnen geledingen en in aparte hokjes. Er moet een transparant systeem worden opgezet om het vlechtwerk tussen de faculteiten, het centraal bestuur en de verschillende geledingen beter vervlochten te krijgen.” Momenteel wordt er volgens Raeymaeckers veel vergaderd en overlegd, de output blijft te veel in de kokers zitten.

De Baets treedt haar bij: “Het is nu zo dat bijvoorbeeld in commissies soms mensen zetelen, die vaak te weinig over het onderwerp weten. Het is belangrijk om diegenen die kennis van zaken hebben van bij het begin te benaderen. De vaste commissies, met altijd dezelfde mensen, moeten meer flexibel worden.” Raeymaeckers illustreert dat met de goede ideeën die ze heeft gehoord over onderwijshervormingen. Die komen vaak van mensen die niet in de opleidingscommissies zetelen en daardoor niet deelnemen aan het debat. “Daar zou je echt transversale denktanks kunnen hebben. Als we dat beter proberen in te vullen, dan gaan de beslissingen die genomen worden automatisch ook een groter draagvlak hebben. Dan duurt het allemaal misschien een beetje langer, maar zal er wel minder negatieve fallout zijn.”

"De communicatie is verkokerd" - Raeymaeckers

“We hebben ons programma en we weten dat de invulling ervan afhangt van zeer veel feiten, waarvan we sommigen nog niet kennen”, zegt De Baets nog. “Er zijn veel verzuchtingen die noch wij, noch het andere duo, op dit ogenblik kennen en het is de bedoeling om op korte tijd trachten te weten te komen wat die zijn.”

De student content

De Baets

Het duo stelt de studenten naar eigen zeggen centraal in hun campagne. “Het eerste probleem voor studenten is kiezen”, meent De Baets, “Je richting, je keuzevakken en je specialiteit kiezen. Studenten worstelen daar, alle portfolio’s ten spijt, nog altijd mee. Ook begeleiding voor studenten in hun eerste jaar, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben en voor zij die moeilijk de stap naar de huidige begeleiding zetten, moet uitgebreid worden.” Ten derde moeten ook studenten die bijna afstuderen beter ondersteund worden, volgens De Baets. “Laatstejaarsstudenten vragen zich af of hun studieveld een meerwaarde heeft voor wat ze later gaan doen op de arbeidsmarkt.”

“Ten vierde is er de digitalisering,” vervolgt De Baets, “Straks ga je goedkoper, efficiënter en sneller op je pc naar de les kunnen kijken dan in een auditorium. We moeten de shift maken naar een heel persoonlijke vorm van begeleiding, meer coaching op maat, meer persoonlijke contacten. Dat heeft repercussies voor het programma natuurlijk. Contacturen zijn vanaf dan een ander concept, maar daar gaan we naartoe.” Elk auditorium van opname-apparatuur voorzien gaat volgens het duo daarom niet ver genoeg. “Je hebt gelijk he,” verzekert De Baets, “Onze universiteit zal die camera’s installeren, de lessen opnemen en online plaatsen, en we gaan daar net als de andere universiteiten veel geld in investeren. Maar het gaat ons over tien jaar niets bijbrengen. Het is door onmiddellijke feedback en werken in kleinere groepen dat studenten leren aanvoelen wat ze onder de knie hebben, en waar ze nog moeten verbeteren.”

"De essentie van beleid voeren is verder kijken" - De Baets

Raeymaeckers valt hem bij: “We hebben op dit moment de omkadering nog niet die professoren dat toelaat.” Ook per vak moet gedifferentieerd worden, meent ze. Daarnaast ziet ze ook voor studenten een taak weggelegd: “Studenten voor studenten is in het buitenland een evidentie. In Zürich zit bijvoorbeeld in het curriculum een quasi-plichtsvak waarbij studenten voor een bepaald vak een buddyfunctie vervullen voor medestudenten. Een medestudent kan altijd beter inschatten waar de moeilijkheden van een vak liggen.”

“Evaluatievormen veranderen daardoor volledig,” volgens De Baets, “Ook de mystieke discussie van de academische kalender vervalt in het niets als je dat doet. Dan spreek je niet meer over de kalender van vandaag, maar een totaal andere manier van werken. Dàt is kijken in de toekomst. Dat is niet het probleem van vandaag oplossen met het verschuiven van enkele weekjes, want dat is niet de essentie van beleid voeren. De essentie is verder kijken.”

"Je moet durven beginnen van een wit blad" - Raeymaeckers

“Je moet ook durven beginnen van een wit blad,” meent Raeymaeckers over de academische kalender, “De centrale vraag moet zijn: “hoe zou de opleiding moeten zijn, en hoe gaan we dat implementeren? Zodra je een concept hebt, kan je verder bouwen. Begin niet met hier of daar een week te schuiven, dat creëert alleen maar heel veel ruis en mensen die hun hakken in het zand zetten.”

Verkiezingsperikelen

Het is de eerste keer dat iedereen aan de UGent mag meestemmen. Toch worden er gewichten gehangen aan de stemmen van de verschillende geledingen, een beslissing die is genomen door de Raad van Bestuur bij het aannemen van het kiesreglement. Enkele geledingen hadden bedenkingen bij de gewichten. “Dat zijn vertalingen van de percentages zoals ze in het oude kiessysteem waren”, legt Raeymaeckers de beslissing van de Raad van Bestuur uit. “Er werd beargumenteerd dat professoren (hun stem telt voor 67% mee, red.) hier hun hele carrière zitten en het belangrijk is dat hun stem gehoord wordt voor het uiteenzetten van het beleid, maar dat argument geldt ook voor het ATP (Administratief en Technisch Personeel, wier stem slechts voor 8,5% meetelt, red.).

“Vanaf dat je begint te wegen is er discussie, maar niet wegen is geen optie” - De Baets

“Vanaf dat je begint te wegen is er discussie, maar niet wegen lijkt me geen optie te zijn”, zegt De Baets. “Het is echt normaal dat mensen de gewichten in vraag stellen.” Beiden benadrukken wel het belang van het opentrekken van de kieskring. “Het feit dat veel meer mensen mogen stemmen, en niet enkel die kleine groep establishment, is een zeer goede zaak.” Raeymaeckers en De Baets willen zich in hun campagne dan ook vooral richten naar de universitaire gemeenschap. “We gaan de normale kanalen gebruiken, maar we willen niet te veel naar kranten en zo gaan”, zegt De Baets. “Tweeten en Facebooken is leuk, maar we richten ons naar de instelling.” Raeymaeckers beaamt: “We willen geen moddergevechten die het tot in de media schoppen, maar een positief alternatief voor de kiezers.”

“De tijd dat mensen vanaf de kansel konden zeggen wat je moet stemmen is achter de rug” - Raeymaeckers

Uitspraken over eventuele verschuivingen in het stemgedrag binnen de geledingen zijn volgens hen voorbarig. “Dat heeft geen zin”, aldus Raeymaeckers. “Maar de tijd dat mensen vanaf de kansel konden zeggen hoe je moet stemmen is achter de rug, godbetert. Aan de UGent kan iedereen echt wel voor zichzelf beslissen op basis van de kandidaten, anders doen we onze job hier verkeerd.”

De Paepe achterna?

Wanneer we hen vragen of er zaken zijn uit het beleid van huidig rector Anne De Paepe die ze graag zouden doorzetten, zijn Raeymaeckers en De Baets het erover eens dat De Paepe bezorgd is om de mensen in de organisatie, ook in heel moeilijke dossiers. “Voor zover ik Anne De Paepe en haar beleid vanuit de Raad van Bestuur ken, is zij niet iemand die op machinale wijze personen bejegent”, klinkt het bij De Baets. “Daarom vinden we het spijtig dat er de afgelopen maanden een sfeer is gecreëerd alsof er hier niets meer goed gaat, alsof het aan de universiteit niet aangenaam zou zijn.” Raeymaeckers pleit ook tegen de cijfermatige, koele managerbenadering. “Mensen die weten dat ze geapprecieerd worden in een organisatie, presteren ook beter.”

“Mensen die weten dat ze geapprecieerd worden in een organisatie, presteren beter” - Raeymaekers

“Wat wij anders gaan aanpakken … Wij zijn twee mensen die hier vandaag zitten omdat we weten dat we op elkaar kunnen bouwen en blindelings op elkaar kunnen rekenen. Daarin zal denk ik wel een verschil zijn, maar dat is niet de schuld van Anne De Paepe”, zegt Raeymaeckers. “Daarom is het zo belangrijk dat het decreet bepaalt dat er in duo’s opgekomen moet worden. Dat is niet zomaar om een manneke en een vrouwke af te vinken, maar omdat je dan ook mensen krijgt die samen complementair zijn in aanpak. Wij willen daadwerkelijk als team aantreden.” Raeymaeckers en De Baets gaan daarom ook geen opdeling maken, maar de cruciale poten ‘onderzoek’ en ‘onderwijs’ samen behartigen. “Met onze complementariteit van op een andere manier naar dingen kijken, is een meerwaarde voor het bestuur.”

De kiezer beslist

“Aanspreekbaar, open, transparant, warm”, het zijn slechts enkele van de woorden die we te horen krijgen wanneer we het duo vragen wat voor rector en vicerector ze willen zijn. “En gewoon normaal doen, wete?”, besluit De Baets. “We doen een aanbod, en het is de kiezer die beslist.”

 

Het programma van Raeymaeckers en De Baets kan je hier raadplegen. Op deze website vind je de visie van hun tegenkandidaten in de rectorverkiezingen, Rik Van de Walle en Mieke van Herreweghe. De eerste ronde van de derde cyclus van de rectorverkiezingen start op 18 september om 8u, en eindigt op 19 september om 8u. Stemmen doe je op verkiezingen.ugent.be.

0
Gemiddeld: 5 (3 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Karin Raeymaeckers als rector kan ik echt niet serieus nemen. Toen ik de naam hoorde dacht ik oprecht dat het een grap was. Ik ben indertijd succesvol naar economie overgeschakeld nadat ik in haar les de volledige geschiedenis van elke Europese krant en tijdschrift uit men hoofd moest leren sinds 1850. Wanneer ik haar er na de les over aansprak dat je dit vandaag de dag zeer eenvoudig kan opzoeken, was ze verbouwereerd over het feit dat ik het ongelofelijk belang van haar vak niet wou inzien. Mij na dit gesprek ingeschreven voor economie en nooit meer zo'n onzin tegengekomen. Kies dus aub voor iemand met wat inhoud

Reactie toevoegen