KVHV reageert op intrekking van erkenning: "Deze zaak is nog niet voorbij"

Afgelopen vrijdag verscheen er in Schamper een artikel over het feit dat stad Gent de erkenning van het KVHV ingetrokken had. Aanvankelijk kon de redactie de vereniging niet bereiken voor commentaar, maar intussen heeft het KVHV toch gereageerd.

Reactie op Stad Gent

Het KVHV-Gent (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) betwist de stelling van de stad Gent dat het zich niet zou willen distantiëren van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs. De vereniging laat ons weten dat ze in e-mailverkeer met de stad heeft aangegeven afstand te willen doen van de uitspraken die door de erkende hoven en rechtbanken als strafbaar werden bestempeld. Tegelijk houdt de vereniging vast aan het recht van vrije meningsuiting voor toekomstige gastsprekers: "Het KVHV houdt zich nog steeds het recht en de vrijheid voor om eenieder van wie het dit verlangt uit te nodigen om voor de vereniging te komen spreken. Ook dit gegeven zit immers vervat in een van de meest fundamentele grondrechten die eigen zijn aan een democratie, het recht op vrije meningsuiting." 

"Zijn wij degenen die niet willen samenwerken?"

Daarnaast meent de vereniging dat ze in de huidige situatie niet voldoende geïnformeerd werd en dat de stad meteen naar de pers is gestapt. Ze ontkent dat de situatie ooit grondig werd besproken. "Zijn wij dan degenen die niet willen samenwerken?" klinkt het bij de vereniging.

De stad Gent verwijst bij wijze van repliek terug naar de verklaring die ze eerder al aflegde. 

Sprekers van alle politieke strekkingen

Op de vraag of verenigingen verantwoordelijk zijn voor de uitspraken van hun gastsprekers, antwoordt het KVHV ontkennend. "Als voorvechters van het vrije woord, geven wij gastsprekers de mogelijkheid om te komen vertellen wat ze zelf willen", laat het KVHV ons hierover weten. De vereniging beklemtoont dat ze sprekers van alle politieke strekkingen uitnodigt en dat hun meningen elkaar geregeld tegenspreken. Daarnaast geeft het KVHV aan geen allesomvattend programma te hebben en niet gebonden te zijn aan een andere vereniging of politieke partij. "De mening van een spreker is niet de mening van het KVHV. Onze leden worden ertoe aangezet zelf hun wereldbeeld te vormen."

Juridische stappen

De vereniging is tot slot van mening dat de intrekking een onrechtmatig karakter heeft. In een eerder artikel van VRT NWS werd al gealludeerd op juridische stappen en dat wordt aan onze redactie expliciet bevestigd. Het KVHV geeft aan in gesprek te zijn met advocaten. De vereniging eist naar eigen zeggen een restitutio ad integrum (een herstel, red.) van haar rechten. "We hebben ons immer constructief opgesteld, maar we laten ons niet bedotten", besluit het KVHV. "Deze zaak is nog niet voorbij", aldus de vereniging.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen