Klimaat ontkent bestaan mensheid

Na vele klimaattoppen bereiken wereldleiders een akkoord over de bestrijding van Klimaat. De heerschappij van Klimaat vormt al langer een grote bedreiging voor de mensheid. Tijd voor klimaatacties!

"Het is duidelijk dat Klimaat zich geen hol aantrekt van onze aanwezigheid op deze planeet. Bosbranden, overstromingen, hittegolven, orkanen … Het houdt niet op!" Zo opende Amerikaans president Donald Dump zijn laatste persconferentie. "Het is nodig dat we Klimaat op onze aanwezigheid op deze planeet wijzen. Alle handelsakkoorden met Klimaat zullen daarom opgeschorst worden. Voortaan handelen we enkel nog uit eigenbelang", vervolgt Dump. "De komende decennia zullen we de staatsschuld van Klimaat opeisen.”

"Klimaat staat al millenia bij ons in de schulden"

Met de klimaatacties hopen de regeringsleiders beslag te kunnen leggen op poolkappen en zuivere lucht. Millennialang al bewaakt Klimaat deze edele grondstoffen op de Noord- en Zuidpool. Door globale opwarming van de oceanen zullen gespecialiseerde eenheden echter de ijskappen omvormen tot een waterige substantie. "Het is een fenomenale strategie", reageren verschillende wereldleiders enthousiast. "Gesmolten ijs is immers makkelijker te transporteren én heeft een kleiner volume, wat het zaakje alleen maar goedkoper maakt." Omwille van de grote hoeveelheid en de kans op overstromingen is er nog geen consensus bereikt over de plaats van opslag van de vloeibare poolkappen.

Om Klimaat te beroven van zuivere lucht zal men subsidies uitreiken aan bedrijven die hun uitstoot van broeikasgassen verhogen. "Broeikasgassen besmetten zuivere lucht. Hierdoor is het mogelijk om zuivere lucht die ons toebehoort te identificeren. Klimaat verliest zo alle rechten op deze lucht aangezien broeikasgassen een humane creatie zijn", verduidelijkt bioloog Paul Cap. De opgeëiste lucht zal verzameld worden in bossen en andere natuurgebieden aangezien er op die plaatsen een natuurlijk tekort aan broeikasgassen is. "Nooit eerder zal onze aanwezigheid op deze planeet duidelijker geweest zijn. Klimaat zal hierdoor geïntimideerd zijn en zich terugtrekken."

"Klimaat zal geïntimideerd zijn en zich terugtrekken"

Ook Federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) wil deze klimaatacties actiever steunen. "Elke vorm van steun aan Klimaat is voor ons te veel gevraagd", vertelt Marghem. "De Belgische economie is erg afhankelijk van vrachtverkeer én onze infrastructuur is verouderd. We moeten kiezen: ofwel zetten we in op een duurzamere ontwikkeling en vernieuwen we met oog op de toekomst, wat bakken geld zal kosten, ofwel schorten we de handelsakkoorden met Klimaat op. Mijn keuze is snel gemaakt", aldus Marghem.

Klimatologen benadrukken de enorme gevaren van de beoogde strategie. "De voorgelegde klimaatacties werken als een antibiotica voor de hele planeet. Er is een niet te verwaarlozen kans dat al het leven op aarde vernietigd zal worden door deze acties", zo luidt de conclusie van de klimaattop in Parijs.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen