Kandidaten faculteitsraad Politieke en Sociale Wetenschappen

Voor de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen komen er 5 mandaten vrij, waarvan minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 7 kandidaten op. Lees hier hun bio en standpunten.

Gaëtan Ceuppens

Wat studeer je?

Politieke Wetenschappen (GIT-traject, vooral vakken van 2de en 3de bachelor)

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Ik ben al lid van de Faculteitsraad en ga regelmatig naar StuRa vergaderingen. Ik ben een voormalig lid van Comac.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger.

Allemaal even belangrijk: inspraak, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Gratis en duurzaam cursusmateriaal: Wie inschrijvingsgeld betaalt, zou sowieso toegang moeten hebben tot alle leerstof voor alle cursussen. Daarom vind ik dat alle lesstof gratis beschikbaar moet worden via Ufora. Dit haalt financiële druk van studenten en is meer ecologisch. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar op z'n minst wil ik het makkelijker maken voor studenten aan mijn faculteit om tweedehandsboeken te kopen en te verkopen én dat er gelet wordt op de kosten van het cursusmateriaal.

Volg de campagne van Gaëtan Ceuppens via https://www.facebook.com/GaetanVoorFR/ 

Zita Beyst

Wat studeer je?

Sociologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger.

1. Meer transparantie

2. Duurzaamheid

3. Welzijn van studenten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Mijn antwoord op deze vraag is momenteel het doorvoeren van een academische boycot tegen Israël. Meer algemeen vind ik dat de UGent wel wat vaker een duidelijk standpunt zou mogen innemen wanneer het gaat over zaken als grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid en solidariteit. Vaak wordt er gezwegen, soms wordt er tussen de regels door een vage erkenning gegeven van het probleem en af en toe komt men naar buiten met een statement waar uiteindelijk toch geen (bindende) acties aan vasthangen.

Wil je nog iets kwijt?

Voor alle sociologen: ik ben de enige kandidaat uit de volledige vakgroep Sociologie, dus stem en zorg ervoor dat onze belangen niet vergeten worden!

 

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van de UGent. Hoe zouden die volgens jou nog beter kunnen?

Studenten verschillen onderling in hun studiemethodes en persoonlijke omstandigheden, maar hebben allemaal het recht op gelijke toegang tot onderwijs. Daarom ben ik voorstander om lesopnames open te stellen voor hoorcolleges zodat studenten die voordeel halen uit het herhalen van lessen die mogelijkheid hebben. Dit is ook handig voor pendelstudenten. Een facultaire verplichting opleggen zal praktisch zeer moeilijk zijn, maar ik zal wel mijn best doen om compromissen uit te werken waar mogelijk.

Ik zou graag meer focus zien binnen onze curricula op het beredeneren van argumenten en het in discussie gaan met elkaar. Vaak worden we geacht passief te luisteren, onze cursus te studeren en op het examen het juiste antwoord te geven. Daar is op zich niets mis mee, maar leer je er wel iets van? Zou het niet veel leerrijker zijn om via logisch opgebouwde redeneringen en inzichten zelf tot een argument, idee of kritiek te komen over hetgeen waarover je leert?

 

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen de UGent. Op welke manier is daar volgens jou verbetering mogelijk?

Het is zeer belangrijk dat er transparantie is vanuit de faculteit naar de studenten toe en dat studenten inspraak hebben aan de faculteit. De beste manier waarop ik hier kan helpen is om als studentenvertegenwoordiger bereikbaar te zijn voor mijn medestudenten en te zorgen dat zij zelf hun weg vinden door de faculteit. Dit wil ik doen door online zo toegankelijk mogelijk te zijn, je kan mij bijvoorbeeld contacteren via mijn facebookpagina (of profiel), maar ook via discord (gaetanceuppens) of mijn UGent-mail.

Transparantie vind ik zeer belangrijk in de communicatie, het beleid en in beslissingsprocedures. Nu is het vaak nog zoeken: zal dit vak opgenomen worden? Wanneer komen die opnames online? Bij keuzevakken en GIT-trajecten kan dit lastig zijn omdat de vakken kunnen overlappen met het reguliere rooster. Een duidelijk overzicht met alle informatie, dat bij het begin van het academiejaar al zichtbaar is, zal zowel voor studenten als voor professoren met een overvolle mailbox opluchting brengen.

 

Ko Delforge, Jérémie Kashiama, Ety Mafuta, Alexandre Lemaigre, Jitske Lutters & Xavier Pendar gingen niet op onze vraag om deel te nemen aan dit artikel.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen