Kandidaten Faculteit Recht en Criminologie

In de Faculteit Recht en Criminologie komen er 5 kandidaten op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Renaldo De Gussem  

Studierichting: Criminologische wetenschappen

Gelieerd aan: /  

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. Betrokkenheid

3. Verbondenheid

Favoriete eten in de UGent resto’s: Al het eten in onze studentikoze restaurants vind ik even smakelijk en gelijkaardig in kwaliteit. Maar stiekem geniet ik toch het meest van de spaghetti in de Brug.

Hailey De Munck

Studierichting: Criminologische wetenschappen

Gelieerd aan: Gedoopt bij Home Fabiola

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Een duidelijke overgang naar de hervormde opleiding criminologie. Zeker voor GIT-studenten die vakken moeten meepakken.

2. Meer lesopnames als aanvulling op reguliere lessen. Niet iedereen is onmiddellijk mee met de leerstof. Daarom is het enorm handig dat je de les opnieuw kan bekijken en notities verder kan aanvullen. Ook voor studenten met overlappende vakken of werkstudenten, zijn lesopnames heel interessant.

3. Meer duidelijkheid wie de studentenvertegenwoordigers zijn, wat studentenvertegenwoordiger zijn inhoudt en meer aanspreekbaarheid creëren. Voor veel (nieuwe) studenten is de Universiteit volledig onbekend terrein en worden ze bij de start van alle kanten met informatie bestookt en vinden ze hier geen structuur meer in.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Broodje geitenkaas. Ik kook vooral zelf op mijn kot, dus bezoek de resto’s maar uitzonderlijk.

Celien De Wever

Studierichting: Rechten

Gelieerd aan: Amnesty International

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Glimlach: Studenten met open armen ontvangen en begeleiden opdat de tijd als student binnen de opleidingen rechten en criminologie inherent kwaliteitsvol en plezierig zou zijn.

2. Duurzaamheid: Duurzaamheid is geen extra last, maar een betere manier van werken. Duurzaamheid gaat – in tegenstelling tot recht in sommige gevallen – wel gepaard met rechtvaardigheid.

3. Leren en leren: Studenten krijgen kansen aan onze faculteit om zich tot jurist of criminoloog te ontpoppen. Lesgevers krijgen kansen om hun kennis en vaardigheden als onderzoekers over te dragen naar studenten. Ook zij verdienen feedback en begeleiding.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Broodje van de week (verrassend en ecologisch) à Broodje tomatino is een echte aanrader!

Yoran Diels

Studierichting: Criminologie

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Programmahervorming in goede banen leiden: Vele studenten zullen ondertussen al weten dat er een grote programmahervorming volgend academiejaar in beide opleidingen zal worden doorgevoerd. Het is enorm belangrijk dat bij de implementatie hiervan de stem van de student goed wordt opgevolgd, zodat pijnpunten snel aan het licht kunnen komen. Als studentenvertegenwoordiger sta ik open voor alle opmerkingen en vragen die studenten hebben en neem ik deze graag mee naar de faculteitsraad.

2. Nauwere betrokkenheid studenten bij StuRec: Vele studenten hebben geen idee wie hun studentenvertegenwoordigers zijn, in welke verschillende commissies ze zetelen en bij wie ze voor welke vragen terecht kunnen. Dit moet veranderen! Zo pleit ik voor een nauwere betrokkenheid van studenten met de facultaire studentenraad StuRec, zodat ze makkelijker hier hun weg in kunnen vinden. Vanuit de Algemene Vergaderingen die StuRec maandelijks organiseert kunnen de vragen van studenten worden beantwoord door de StuVers, of kunnen deze opmerkingen worden meegenomen naar de verschillende commissies en/of faculteitsraad. Als StuVer in de Faculteitsraad zal ik hier mijn rol in willen opnemen en fungeer ik dan ook graag als aanspreekpunt voor elke student.

3. Mentaal welzijn bevorderen: De opleidingen aan onze faculteit kunnen voor heel wat stress en angsten zorgen onder studenten. Dit heeft nefaste gevolgen voor de studieresultaten en zorgt voor een onaangename studieloopbaan. Als studentenvertegenwoordiger wil ik graag zoeken naar manieren (bijvoorbeeld door middel van meditatie) om studenten beter te ondersteunen en tools te bieden over hoe ze hiermee het best kunnen omgaan.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti Bolognese

Specifieke Vragen

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen werken aan de UGent.

Als studentenvertegenwoordiger zou ik onze faculteit graag meer groene stroom zien gebruiken. Het is belangrijk om als instelling van de UGent een voortrekker te zijn op vlak van duurzaamheid in energie.

Er kan meer bereid worden met lokaal geproduceerde producten of er kunnen meer veganistische opties geboden worden in de resto’s en cafetaria’s. UGent heeft een shop waarbij je kledij, drinkwaren, papierwaren en meer kan kopen. Er is echter maar één verkooppunt op het rectoraat. Het lijkt me niet slecht als dat verkooppunt ook op de faculteit aanwezig is. Hierdoor kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijker een Keep Cup kopen voor hun koffie in de ochtend. Zo wordt er minder gebruik gemaakt van de wegwerpbekers.

De faculteit recht en criminologie beschikt over een facultaire duurzaamheidscommissie. In samenwerking met de stuver in deze commissie, de andere leden van deze commissie en andere geëngageerde stuvers zou ik graag een kleine duurzaamheidstest ontwikkelen die zou worden toegepast in de dagdagelijkse werking van de faculteit recht en criminologie. Op deze manier krijgt duurzaamheid meer zichtbaarheid voor personeel, studenten en wordt rekening houden met ecologische en sociale aspecten in het nemen van beslissingen een gewoonte.

Veel studenten in onze cafetaria maken te vaak gebruik van de kartonnen soepkommen, ook wanneer ze de soep opdrinken in de cafetaria. Ik geloof dat dit op een duurzamere manier kan. Zo zou ik als StuVer meer willen inzetten op het gebruik van de glazen kommen als men de soep in de cafetaria gaat opdrinken. Voor de studenten die de soep toch willen meenemen, moet er meer worden ingezet op het gebruik van herbruikbare soepkommen. Deze worden reeds al verkocht door de UGent Shop, maar dit zou moeten worden gestimuleerd door ze aan te bieden in de cafetaria zelf.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou verbeteren.

Postduiven of rooksignalen! Maar even serieus, ik ben van mening dat we meer moeten inzetten op de digitale communicatie binnen onze faculteit zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de persoonlijke contacten.

De websites van de UGent moeten zeker up to date gehouden worden. Zo weten de studenten telkens voor wat ze bij welke studentenvertegenwoordiger terecht kunnen. Sinds dit academiejaar zetelt er een criminologiestudent in de faculteitsraad. De site was niet aangepast. Hierdoor dacht ik dat wij dus niet vertegenwoordigt waren en lag een deel van de focus van mijn campagne hierop. Info die correct is en op het juiste moment vrijgegeven wordt, is van groot belang voor een goede werking.

UGent zelf kan ook wat proactiever zijn studentenvertegenwoordigers voordragen, zodat elke student weet waar die bij terecht kan. Natuurlijk ligt dit ook deels in de handen van de stuvers zelf, daarom wil ik mijzelf heel open opstellen en bekendmaken bij de studenten van de faculteit.

Spijtig genoeg was er geen enkele vrouwelijke studentenvertegenwoordiger. Hier hoop ik wel verandering in te brengen als enigste vrouwelijke criminologiestudente die opkomt.

Op facultair niveau moet meer worden ingezet op het persoonlijk ‘confronteren’ van de geadresseerden met een boodschap. Rechtstreeks contact laat geen ruimte voor sluimerende misverstanden, want lichaamstaal geeft uitleg bij verbale communicatie en aanwezigheid nodigt uit tot vraagstelling.

Sommigen onder ons kijken met heimwee terug naar de de ‘minerva-tijden’. Toen kon men door de icoontjes per vak duidelijk zien wanneer er een nieuwe aankondiging was of een nieuw document was geüpload. De omschakeling naar ufora biedt vele nieuwe mogelijkheden, maar er is nog veel werk nodig om de communicatie tussen lesgevers en studenten te optimaliseren. Tot slot vraag ik mij af wanneer we nu eindelijk een ufora-app kunnen downloaden, zodat we niet steeds via een webbrowser moeten surfen.

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’

Akkoord

Ik ben volledig akkoord met deze stelling want het mentaal welzijn van onze studenten is helaas nog steeds onderbelicht. Ik hoop dan ook dat door de huidige coronacrisis hier meer zal worden op ingezet. Dit is zeker een punt waar ik mij in de toekomst wil naar richten wanneer ik verkozen ben.

Akkoord

Het mentaal welbevinden heeft een impact op de studies. Daarom moet er zeker een sterke focus op gelegd worden. Simpele en duidelijke communicatie over de kanalen die aan de UGent beschikbaar zijn met info hieromtrent zijn dan ook van het grootste belang.

Akkoord

Studenten en stuvers kunnen niet neutraal zijn (in deze). Mentaal welbevinden is reeds een terugkomend en belangrijk thema naar mijn mening. Rechten (de enige relevante ervaring die ik hier heb) wordt door studenten in binnen- en buitenland vaak omschreven als een stressvolle opleiding die gepaard gaat met druk en vermoeidheid. Als stuver wil ik bijdragen aan en communiceren over initiatieven voor studenten en personeel die zich inzetten voor mentaal welbevinden. Verder is het belangrijk om in interactie te treden met lesgevend personeel om aan te geven dat student-zijn ook een full-time bezigheid is.

Akkoord

Het is een thema dat mij nauw aan het hart ligt en waar ik als studentenvertegenwoordiger hard wil op inzetten. De opleidingen aan onze faculteit vergen veel inspanning van ieder van ons, en dit creeërt enorm veel stress en angst. Studenten die moeite hebben om hier mee om te gaan verliezen snel hun motivatie, ervaren onaangename gevoelens en behalen lagere studieresultaten. Ik ben van mening dat er meer moet worden ingezet op initiatieven die studenten ‘empoweren’ en leren hoe ze hier wel mee kunnen omgaan. Een mogelijk initiatief waar ik als StuVer over aan het nadenken ben is om iets te doen rond meditatie. Meditatie wordt vaak gezien als iets enkel voor vage, zweverige types, maar dit klopt niet en ik ben ervan overtuigd dat het studenten kan helpen als ze zich hiervoor open zouden stellen. Het heeft mij alvast persoonlijk enorm geholpen om met stress om te gaan en beter in mijn vel te zitten.

‘Meer studieruimtes moeten een prioriteit zijn van de universiteit.’

Akkoord

De bibliotheek van onze faculteit kent een groot plaatstekort door de vele studenten die er wensen te werken aan een betere toekomst. Ik wil dan ook meer inzetten op alternatieve studieplekken zoals leegstaande auditoria en stille ruimtes.

Akkoord

Eens de examens naderen, geraakt de bib vol. Studenten zoeken dan andere plekken om te studeren. Hierbij vraag ik me af of de niet-gebruikte lokalen niet kunnen dienen als tijdelijke studieruimtes? Er zou een tool kunnen gemaakt worden, waarbij de studenten kunnen zien welk lokalen vrij zijn en tot wanneer om te studeren. Dit lijkt me ook handig voor de pendelstudenten tussen lessen in, indien de bib dan al volzet is.

Neutraal

Dit kan een enigszins verbazend antwoord zijn. Jaar na jaar wordt gepalaverd over meer studieplaatsen in de bibliotheek van de faculteit recht en criminologie. Met recht en rede weliswaar, want een plaatsje vinden gedurende de dag, ligt niet voor de hand. Ik denk echter niet dat er nog veel marge is in de bibliotheek zelf om uit te breiden. Daarom stel ik voor dat de facultaire gebouwen grondig worden bestudeerd en dat geanalyseerd wordt of de huidige indeling van bureaus, leslokalen en studieplaatsen efficiënt en optimaal is.

Akkoord

Als pendelstudent ken ik de ‘struggle’ maar al te goed van het plaatsgebrek in de bib. Ik kom graag naar de les en is het dan ook vaak niet evident om tijdens de springuren een plaats te vinden waar je in rust kunt werken. Ik had ooit ergens vernomen dat je als student het recht hebt om in een leeg auditorium te studeren. Als dit klopt, kan het een idee zijn om een systeem uit te werken waarop studenten kunnen zien welke auditoria op welke momenten leeg zijn.

Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?

Zo veel mogelijk studenten

Ik ben voorstander van nauwere communicatie met professoren om een meer geïndividualiseerd traject te bekomen. Zo kan iedereen zich ontplooien op haar of zijn eigen tempo.

Zo veel mogelijk studenten

Er zijn al programma’s voor de studenten die uitblinken en die krijgen de mogelijkheid daarvoor, maar dit mag niet ten koste gaan om zoveel mogelijk studenten te doen slagen. Sommige studenten doen er iets langer over of hebben meer hulp nodig. We weten nu eenmaal niet altijd wat iemand zijn achtergrond is. Studenten met handicap of mentaal welzijnsproblemen of thuisproblemen etc moeten ook hun kans krijgen om te kunnen slagen.

Beiden

Geen van beide antwoorden geven mijn visie weer. En nee, ik wil hier niet een typische gulden middenweg proberen bewandelen. Voor mij is het belangrijk dat de opleidingen criminologie en rechten kwaliteitsvol zijn in de zin dat ze een uitdaging kunnen vormen voor iedereen. Dit betekent niet dat we moeten inzetten op het excelleren van enkele studenten. Dit betekent echter wel dat een gedreven student binnen zijn/haar curriculum de nodige kennis en vaardigheden opbouwt richting een professionele en/of academische carrière. Het is daarin belangrijk dat studenten, die op hun plaats zitten in de opleiding criminologie/rechten, zich gesteund voelen.

Beiden

Why not both? Ik zie dit eerder als een ‘en-en verhaal’. Een academische opleiding aan een universiteit heeft de maatschappelijke plicht om studenten af te leveren van een hoog niveau. Het is dan ook belangrijk dat studenten de mogelijkheden moeten krijgen om te excelleren en hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Maar dit betekent voor mij niet dat we minder moeten inzetten op het slagen van zo veel mogelijk studenten. Integendeel, ik ben de mening toegedaan dat we onze studenten op bepaalde manier zelfs beter kunnen en moeten ondersteunen. Hierbij zou er extra aandacht moeten gaan naar studenten met een lage sociaal-economische achtergrond, functiebeperkingen en migratieachtergrond.

‘De studiekost ligt te hoog.’

Neutraal

Wanneer het inschrijvingsgeld wordt vergeleken met buurlanden dan ligt dit in België beduidend lager. Het probleem ligt volgens mij meer bij de prijs van cursusmateriaal. Hier kan onze faculteit een richtprijs aanbieden aan proffen of inzetten op het verhuren van cursussen.

Akkoord

Het lijkt me niet slecht om na te gaan hoeveel studenten na het kopen van boeken, er ook effectief gebruik van gemaakt hebben. Ik weet dat dit niet in het voordeel is van de professor die zijn/haar boeken verkoopt, maar studenten die alles zelf moeten betalen, kunnen die kosten dan wel missen. Een bevraging bij de studenten naar de kwaliteit van het aangekochte, door de prof geschreven of aanbevolen, cursusmateriaal zou misschien geen overbodige luxe zijn. Er wordt telkens gepolst naar de professor en zijn vak, maar niet naar het cursusmateriaal.

De Genste Studentenraad heeft wel een bevraging gedaan rond de studiekost bij de verenigingen die cursussen aanbieden, om dat in kaart te brengen. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.

Niet akkoord

De studiekost omvat uiteraard meer dan enkel het inschrijvingsgeld, maar dit laatste is wel een belangrijk aandeel van het totale kostenplaatje. De basisprijs is vergeleken met andere, buitenlandse universiteiten aan de lagere kant. Deze stijgt wel jaar na jaar, maar de sociale maatregelen betreffende het beurs- en bijna-beurs statuut vormen mijns inziens een voldoende opvangnet voor deze studenten die het inschrijvingsgeld anders als een barrière zouden ervaren. Benodigd studiemateriaal verschilt van faculteit tot faculteit, opleiding tot opleiding en opleidingsonderdeel tot opleidingsonderdeel. Het is belangrijk om op continue basis na te gaan of de prijzen verantwoord zijn in het licht van de meerwaarde die ze bieden voor een bepaald opleidingsonderdeel. Ook met dit soort vragen kan een student bij mij (als hopelijk toekomstig stuver) terecht.

Neutraal

Mijn antwoord is hier eerder neutraal op omdat dit erg relatief is en enorm van student tot student kan verschillen. Ik vind dat we in België, zeker in vergelijking met een aantal Scandinavische landen, toch een tamelijk hoog bedrag aan studiegeld betalen. Echter, dit verschilt wel sterk met de bijna-beursstudenten en beurstariefstudenten die een veel lager bedrag hoeven te betalen. Daarnaast wordt de studiekost voor cursussen en handboeken eerder bepaald door de keuzes van de student om deze al dan niet nieuw of tweedehands te verschaffen.  

Moeten de toiletten op onze faculteit ook over een genderneutrale optie beschikken?

Het Belgische arbeidsrecht verplicht toiletten per geslacht. Ik geloof erin dat op onze faculteit iedereen vrij moet kunnen zijn om zichzelf te zijn. Daarbij bevindt onze faculteit zich in een steeds evoluerende samenleving waarin ik genderneutrale toiletten niet uitsluit.

Persoonlijk kan ik daar moeilijk een mening over vormen. Hoe hoog is de nood aan de genderneutrale optie?

De faculteit recht en criminologie beschikt over enkele zogenaamde genderneutrale toiletten. Deze werden zo bestempeld via een project hierrond in de facultaire commissie diversiteit en gender en zijn op die manier stilletjes binnengeslopen. Mijn mening hierover is als volgt: in privésfeer lijkt het heel normaal om gewoon naar ‘het’ toilet te gaan, terwijl op publieke plaatsen een duidelijk onderscheid is tussen dames- en herentoiletten. Een genderneutrale optie is geen derde optie naast een dames- en herentoilet, maar een vervaging van een niet per se gerechtvaardigd onderscheid.

Iedereen, maar dan ook echt iedereen, heeft voor mij het recht om te zijn wie ze willen zijn en moet dan ook over de mogelijkheid beschikken om zich hier naar te kunnen gedragen. Hate it or love it, maar transgenders en andere personen die niet leven volgens de dichotome genderrolen laten meer en meer hun stem horen. Ik vind dat we als faculteit mee moeten evolueren met de samenleving waarin we leven en hier dan ook gehoor aan moeten geven. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat iedereen zich goed en comfortabel in zijn vel voelt. Als genderneutrale toiletten hiertoe voor bepaalde personen aan kan toe bijdragen, dan ben ik van mening dat onze faculteit hierover moet beschikken.

Vindt u het hanteren van diversiteitsquota in raden en commissies van de faculteit belangrijk?

De diversiteit in de raden en commissies van onze faculteit blijft een uitdaging waar ik verder aan wil werken. Om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen weet ik niet of een quota hiervoor de juiste oplossing is, ik zou liever via empowerment onze studenten meer willen aanzetten tot participatie.

Het is belangrijk dat er een goede representatie is van de studenten in de raden en commissies. Voorbije jaren was er in de faculteitsraad recht en criminologie geen enkele vrouw en daarbij ook één jaar geen criminologiestudent. Dit is geen representatief beeld van de studenten.

Laten we zeggen dat ik voorstander ben van het element diversiteit en niet zozeer van het element quota in deze samenstelling. Quota kunnen een scheve situatie rechttrekken, maar kunnen ook geëngageerde mensen over het hoofd zien. Het analyseren van kandidaatstellingen (en verkiezingen) moet een meter zijn om te analyseren of quota nodig zijn en blijven.

Ik vind het enorm belangrijk om te streven naar meer gelijkheid in onze samenleving. Het is nodig dat de raden en commissies de diversiteit onder studenten weerspiegelen zodat elke stem gehoor krijgt. De genderquota die is ingevoerd voor de faculteitsraad tussen mannen en vrouwen beschouw ik als iets positief. Ik zie de quota zelf niet als een doel, maar als een middel om meer gelijkheid te bereiken en om stereotype genderrolen weg te werken. Als men kijkt naar de arbeidsmarkt, ziet men vandaag de dag nog steeds dat slecht een kleine minderheid van de topfuncties worden ingenomen door vrouwen. Met het invoeren van de genderquota in 2011 voor bepaalde bedrijven zien we wel dat het percentage vrouwen in de bestuursraden op 6 jaar is verdubbeld. Ik ben er van overtuigd dat genderquota kan bijdrage tot een meer gelijke en rechtvaardige samenleving, en ik vind dat de faculteit hierin zijn rol moet opnemen.

 

Ian Goethals neemt ook deel aan de verkiezingen aan deze faculteit. Hij werd ook gecontacteerd voor dit artikel, maar wenst liefst niet deel te nemen.
 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen