Kandidaten faculteit Letteren en Wijsbegeerte

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte komen er 4 kandidaten op. Er zijn hier 14 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Esther Verhelst

Studierichting: Derde bachelor Toegepaste Taalkunde: Frans-Russisch

Gelieerd aan: Veto, StuArt

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Communicatie en samenwerking tussen alle richtingen

2) Mentaal welzijn

3) Een duidelijker overzicht van de informatie

Favoriete podcast: 

/

Oshin Ghiotto

Studierichting: Master Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels 

Gelieerd aan: StuArt (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Moeder Theepot, Filologica en ik probeer als voorzitter naar events van onze Blandinia kringen te gaan. 

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Mentaal welzijn

2) Diversiteit en inclusie

3) Communicatie

Favoriete podcast: 

Ik luister eigenlijk weinig naar podcasts en kijk meer films, series en docu’s, maar mocht ik iets kiezen, is het waarschijnlijk een podcast over true crimes en serial killers. 

Kato Vernimmen

Studierichting: Eerste bachelor Educatieve Master Archeologie

Gelieerd aan: Kunsthistorische Kring, voor studenten Archeologie en Kunstwetenschappen

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Communicatie

2) De Educatieve Master

3) Duurzaamheid

Favoriete podcast: 

You’re dead to me (geschiedenispodcast van BBC)

Ilyo Uyttenhove

Studierichting: Derde bachelor Geschiedenis

Gelieerd aan: Ik zit momenteel in mijn eerste jaar als praesidiumlid in de Vlaamse Geschiedkundige Kring (V.G.K.). Binnen het V.G.K. vervul ik de rol van Studie. Ondertussen ben ik ook kandidaat-secretaris voor het Dagelijks Bestuur van de kring voor het academiejaar 2022-23. Ik ben ook al voor het tweede jaar studentenvertegenwoordiger in de Opleidingscommissie Geschiedenis. Ten slotte ben ik ook nog leiding in een lokale afdeling van jeugdvereniging KAJ.

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Lesopnames/digitalisering

2) Communicatie/gehoor aan studenten

3) Mentaal welzijn

Favoriete podcast: 

Eerlijk gezegd beluister ik niet veel noch vaak podcasts, maar degene die ik wel nog af en toe beluister zijn ‘Welcome to the AA’, ‘Ben je nog aan het Kijken’ en ‘Let’s talk about myths, baby’.

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Proffen zouden gestimuleerd moeten worden om papierverspilling tegen te gaan. Eenzijdig gedrukte cursussen lijken moeilijk te verantwoorden.

Twee jaar geleden had ik eens opgeroepen om te durven doen en waterflessen te geven bij de inschrijvingstotes van de UGent. Naar mijn weten is dat ook al gebeurd, dus daar ben ik zeer tevreden over. Ik denk dat we misschien duurzamer kunnen omspringen met printen door nog meer te printen op gerecycleerd papier en ecologisch verantwoorde printshops meer te promoten.  

Op vlak van sociale duurzaamheid zou ik meer willen doen voor toegankelijkheid. Elk lokaal zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Concreet weet ik niet zo goed wat UGent al doet om duurzaam tewerk te gaan. Een detail waar ik aan denk wanneer het gaat om onze universiteit nog duurzamer te maken is eventueel het elektriciteitsverbruik naar beneden halen. Er zijn veel lokalen en ruimtes waar de lichten durven aanstaan doorheen de nacht en er zijn in enkele ruimtes (zoals de wc's in het UFO) te veel lichten voorzien waardoor het nutteloos energie verspilt.

'De Ugent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. Met keep cups, waterkraantjes om drinkbussen bij te vullen en het gebruik van gerecycleerd papier zijn we al goed op weg naar die duurzame campus waar we allemaal naar streven. Uiteraard is er altijd nog ruimte voor verbetering.

Akkoord. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. In de studentenresto’s wordt nu veel minder eten weggegooid, in de homes heb je ondertussen een timer voor het douchen, maar er blijft veel onnodig verlicht en ik wacht nog steeds op het uitrollen van Drippl om zo studenten aan te zetten hun eigen drinkfles mee te nemen.

Akkoord. Er wordt al veel gedaan op vlak van ontharding, er is een tak volledig gewijd aan duurzaamheid voor en door studenten en de UGent ondersteunt veel duurzame studentenverenigingen. Maar het kan altijd beter.

Niet akkoord. Ik kan mijn argumentatie niet volledig staven, omdat ik niet genoeg op de hoogte ben van wat de UGent allemaal doet. Ik weet enkel dat de UGent redelijk wat voedsel moet weggooien in bepaalde cafetaria's en resto's (alhoewel dit verbeterd is in vergelijking met vroeger) en dat er dus te veel elektriciteit wordt verspild.

Communicatie

'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten.' 

Niet akkoord. Hoewel er natuurlijk veel dingen wel goed gaan, beschouw ik communicatie niet voor niets als een van de belangrijkste werkpunten. Er zijn een aantal fouten gemaakt in het verleden (met dingen die eerder in de media terechtkwamen dan in de mailbox van de studenten) maar ook bij de alledaagse werking zijn er zaken aan te merken. De informatie is zo verspreid dat studenten vaak hun weg niet meer vinden. Gelukkig is dit een kwestie waar de UGent ook zelf al aan probeert te werken.   

Niet akkoord. Vaak komen we zaken pas te weten door mails van de rector of soms tweets, terwijl dat lesgevers soms niet worden ingelicht en dat dus niet kunnen doorgeven aan hun studenten. Het lijkt alsof het allemaal nogal onnodig bureaucratisch gebeurt. Ook vanuit de opleidingscommissies duurt het soms even vooraleer studenten weten wat een vakgroep beslist. 

Niet akkoord. De ‘C’ in UGent staat voor communicatie is ondertussen een meme geworden. Studenten zouden veel beter geïnformeerd moeten worden over alle ontwikkelingen, bv. de ontwikkelingen van de lesopnames.

Niet akkoord. Terwijl de UGent zeker wel veel naar haar personeel en studenten toe communiceert, zijn er toch steken gevallen het voorbije jaar. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de berichtgeving van de rector die eerst in de media verscheen en pas daarna of gewoonweg niet als een aparte aankondiging op Ufora.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Het lijkt mij belangrijk het aantal informatiekanalen te beperken. Waar we nu soms eindeloos moeten verwisselen tussen alle websites, pagina's en e-mails, zou het eenvoudiger zijn mochten we dit kunnen terugbrengen op een beperkt aantal.

Bij onze faculteitsraad is er al een vast agendapunt ‘mededelingen van de studenten’. Het zou fantastisch zijn mocht elk niveau bij elke faculteit dat ook implementeren, zodat we zeker voldoende inspraak hebben in beslissingen van onze fac. 

Duidelijke mails die niet om de pot draaien of opeens een heel systeem omver gooien.

Er mag meer transparantie ontstaan tussen de werking van instellingen en commissies aan de UGent. Zo kan er regelmatig aan berichtgeving gedaan worden via Ufora wat er besproken is en wat er kan veranderen. Zo is de student ook op de hoogte van de ontwikkelingen waar de universiteit mee bezig is.

Mentaal Welzijn

'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.' 

Akkoord. De laatste tijd heeft de UGent moeite gedaan om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp en om meer middelen uit te reiken hiervoor. Dit is een zeer goede ontwikkeling.

Niet akkoord. Momenteel hebben we nog steeds maar 8 studentenpsychologen en zij blijven echt veel te veel werk doen voor zo’n klein team. Ik snap dat er besparingen moeten worden getroffen, maar mentaal welzijn is een topic dat niet op de lange baan kan worden geschoven. Er zijn ondertussen al veel mooie initiatieven zoals Start To Talk, Moodspace, de praatsessies op Ufora en Epione, dat is zeker, maar die zouden nog meer gepromoot moeten worden door de UGent.

Niet akkoord. Zowat alle goede dingen die aan de UGent gebeuren op vlak van mentaal welzijn worden voornamelijk door studenten opgericht en georganiseerd. Er zijn veel te weinig studentenpsychologen en sessies voor studenten die het nodig hebben.

Akkoord. Initiatieven zoals ‘Wel in je Vel’ en Epione tonen dit wel. Ik zeg niet dat dit genoeg is, maar het is alleszins een teken dat er tijd, moeite en budget wordt vrijgemaakt om het mentaal welzijn van studenten bij te staan. Deze initiatieven helpen wel om mentaal gezondheidsproblemen uit de taboesfeer te halen.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Ik hoop dat we in de komende jaren blijven toepassen wat we noodgedwongen hebben moeten leren tijdens de lockdowns. Digitaal onderwijs is de toekomst en ik hoop dat de UGent het lef heeft om hier verder op in te zetten.

Lesopnames en livestreams are here to stay. Ik denk niet dat we zo’n evolutie kunnen tegenhouden en het lijkt me ook de beste optie om rekening te houden met werkstudenten, schakelstudenten, GIT’ers, langdurig zieken enzovoort. Door het aanbieden van lesopnames en livestreams, kunnen meer studenten kwalitatief onderwijs volgen en inhalen. Indien de on campus les dan heel wat interactieve meerwaarde biedt, zal het grootste deel van de studenten wel naar de les blijven gaan. 

Lesopnames zouden (terug) verplicht moeten worden zodat alle studenten les kunnen volgen op hun manier.

Bij een toekomst van digitaal onderwijs denk ik vooral aan een nog grotere verderzetting van lesopnames, livestreams, leerpaden en methodes zoals Digital Humanities. Zeker de lesopnames en livestreams mogen niet verloren gaan. Ze hebben tijdens corona enorm hun nut bewezen. Ook in de toekomst zullen ze dit doen. Lesopnames hebben enkel maar voordelen voor de studenten. Lesopnames maken het toegankelijker voor zieke of beperkte studenten om toch de lessen te kunnen volgen vanuit hun eigen huis en wanneer voor hen past. Net hetzelfde bij werkstudenten. Deze groep studenten ervaart veel moeilijkheden door het combineren van een vaste job met hogere studies, dus voor hen zou flexibiliteit aan de hand van lesopnames enkel hun studies kunnen bevorderen. Ook bevordert het de studies van de reguliere student. Een heleboel studenten (her)bekijken lesopnames tijdens de blok. Dit heeft zijn nut bewezen als goede studiemethode.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Zie hierboven. Ik ben van mening dat een digitalisering het onderwijs ontzettend hard zou kunnen verbeteren (bijvoorbeeld een betere toegang tot lesopnames voor GIT-studenten met overlap).

Een van de meest voorkomende klachten van onderwijs is dat de werklast te hoog is. Daarom zou het interessant kunnen zijn dat er per vakgroep een kalender wordt gemaakt met deadlines en die kan door iedere lesgever aan de UGent worden bekeken, om zo meer rekening te kunnen houden met studenten. 

Concreet wil ik helpen om de educatieve master te verbeteren. Deze richting bevat nog veel kinderziektes die eruit gehaald moeten worden.

Er moet meer rekening gehouden worden met individuele studenten. Er moet meer flexibiliteit ontstaan in het onderwijs- en examensysteem. Concreet denk ik dan bijvoorbeeld aan meerdere examenmomenten zodat de groep opgedeeld kan worden in kleinere groepen en studenten hun vakken meer op elkaar kunnen afstemmen. Dit systeem zou ook meer ruimte bieden voor de student om zelf te bepalen hoeveel dagen er tussen twee examens zitten.

'De studiekost ligt te hoog.'

Neutraal. Er worden al zeer veel inspanningen geleverd om de kosten waar mogelijk zeer laag te houden. Toch blijf ik het jammer vinden dat er voor bepaalde vakken boeken moeten aangekocht worden waarin uiteindelijk slechts enkele pagina’s nuttig blijken te zijn.

Neutraal. Onze studiekost is in vergelijking met andere EU-landen (bv. Nederland), redelijk laag. Er wordt echter nog steeds te weinig informatie gegeven omtrent het aanvragen van beurzen, toelage voor psychologische hulp en er mag zeker nog meer promo komen rond de sociale dienst en het uitlenen van laptops. 

Akkoord. Het inschrijvingsgeld is al hoog, maar alles wat bij de studie komt kijken maakt de studiekost enorm hoog. Boeken zijn enorm duur, cursusmateriaal is enorm duur om af te printen en we weten allemaal dat een kot zorgt voor een hele hoge kostenlast.

Akkoord. De studiekost ligt zeker te hoog, want het is o.a. absurd hoeveel inschrijvingsgeld er ieder jaar moet betaald worden. Dit bedrag is niet evident voor iedere student en niet iedereen is op de hoogte van studiebeurzen of maakt er geen kans op omdat hun financiële situatie net boven de grens ligt. Het voordeel dat beursstudenten hebben wordt volgend jaar ook veel schaarser. De kostprijs van koten gaan omhoog en een beursstudent krijgt geen voorkeur meer en de kostprijs wordt los beschouwd van de beurs. Dit alles maakt het leven voor een student (en zijn/haar/hun ouders) een stuk duurder, wat de universiteit exclusiever maakt.

Grensoverschrijdend gedrag

'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan'

Geen antwoord.

Akkoord. Aan mijn faculteit is er relatief veel ruimte voor open discussie. Ik denk dat de meeste van onze lesgevers bereid zijn om te luisteren als zaken ongepast overkomen en anders hebben we goede ombudspersonen om studenten op te vangen met hun problemen. 

Niet akkoord. Er is vanuit de faculteit niet genoeg gecommuniceerd en geen veilige omgeving gecreëerd voor mogelijke slachtoffers.

Akkoord. Vanuit de faculteit/universiteit is er direct gereageerd op de Pano-reportage over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Er is een praatpunt ontstaan, denk ik. Dit is alvast een eerste goeie stap. Ik zeg niet dat het voldoende is, wat deze stelling ingewikkeld maakt, maar het is zeker een begin. Natuurlijk kwam er door die reportage ook veel actie vanuit progressieve jongerenorganisaties en progressief-linkse partijen en bewegingen die dit soort gedrag aan de universiteit beu zijn. Met hulp van deze factoren kan er waarschijnlijk nog meer incentive zijn om iets te doen aan de universiteit.

Studentenvertegenwoordiging

'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.' 

Akkoord. Elk jaar zijn er in de lessen uitleg over het stuverschap. Elke facultaire studentenraad zorgt voor merchandising om de drempel te verlagen en om onze naam bekender te maken.

Niet akkoord. Onlangs is een stuver gaan rondvragen over de verkiezingen en stuverschap in de studentenresto’s en veel studenten weten nog steeds niet wat we doen. We proberen heel veel in te zetten op sociale media, maar ik denk dat we best nog meer werken met posters, merch en ook via onze banden met de studentenkringen.

Niet akkoord. Helaas zijn stuvers niet altijd zichtbaar omdat ze vaak ‘achter de schermen’ dingen veranderen en verbeteren. De inspanningen van StuArt zijn wel noemenswaardig, want ze geven alle eerstejaars de nodige info mee en organiseren bijvoorbeeld Blok@Blandijn.

Akkoord. Er zijn websites, Facebookpagina’s, Instagramaccounts, etc., dus op het internet zijn stuvers wel terug te vinden. Daarnaast worden regelmatig stuvers aangehaald in Ufora-communicatie als aanspreekpunt van de studenten. Persoonlijk hebben enkele studenten me ook al bereikt met kwesties die konden besproken worden in de opleidingscommissie. Volgens mij is de stuver dus voldoende zichtbaar.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Helaas is dit een heel moeilijke kwestie gebleken. We zijn volop bezig geweest met mensen proberen te informeren maar nog lijkt het moeilijk om die mensen te vinden die geïnteresseerd zijn in een mandaat. Aan de studenten die overwegen om op te komen of aanwezig te zijn op vergadering zou ik alleszins willen zeggen dat we altijd klaar staan voor vragen of onzekerheden! Twijfel je nog wat, laat dan zeker eens van je horen en dan beantwoord ik met plezier alle vragen waar je mee zit :))

Studentenraden klinken op zich niet heel erg leuk. Het klinkt vooral als iets dat veel werk vergt en niet super plezant is. Het is dan ook echt belangrijk om de leuke kant van stuverschap te belichten en de drempel te verlagen. Leden van praesidia moeten ook hard werken, maar toch worden kringen niet gelinkt aan het ‘saaie’ imago zoals raden. Ik denk dat we best inzetten op leuke informele events om promo te maken en als afwisselingen tussen vergaderingen door.

Ten eerste is er meer promotie nodig. Dat kan zeker in het begin van het academiejaar en bij de welkomsmomenten, maar moet ook tijdens het academiejaar gebeuren met bijvoorbeeld reclame in de resto’s.

Zoals al vaak is aangehaald speelde corona hier vermoedelijk een grote rol in. Het heeft de participatiegraad en sociale relaties tussen studenten een halt toegeroepen. Ikzelf maak vaak mond-tot-mondreclame bij mijn medestudenten en vrienden. Concreet denk ik dat het probleem dit jaar lag bij een te late en te weggedoken campagne om reclame te maken voor de verkiezingen. De volgende keer dan hier dus vroeger werk van gemaakt worden.

Letteren en vree-Wijsbegeerte

Welke vakgroep van de FLW zou het langst overleven op een onbewoond eiland?

Als studente toegepaste taalkunde ben ik misschien bevooroordeeld maar ik kan met overtuiging zeggen dat de vakgroep VTC (vertalen, tolken en communicatie) hier geen enkel probleem mee zou hebben. Campus Mercator is tenslotte al een eilandje op zich ;)  

Ik vermoed de archeologen, omdat zij het meeste kennis hebben van de natuur. Anderzijds zouden filosofen waarschijnlijk met de beste oplossingen komen, omdat zij vermoedelijk veel probleemoplossend denkvermogen hebben :p

Waarschijnlijk de vakgroep Geschiedenis.

Moeilijke vraag, for some reason denk ik aan de taal- en letterkundige vakgroepen. Ik weet zelf niet zo goed de reden, maar iets met meerdere talen beheersen lijkt me een handig hulpmiddel wanneer er een schip zou passeren. Als het neerkomt op overleven op het eiland zelf dan maakt de vakgroep Geschiedenis denk ik meer kans, want zij kennen verschillende maatschappijvormen, weten hoe bruut samenlevingen kunnen zijn en sommigen zijn vertrouwd met ouderwetse en rudimentaire recepten.

Wat zou jij doen om het dalende studentenaantal aan de FLW op te lossen?

Het lijkt mij belangrijk om de zesdejaars nog meer te informeren. Workshops en proeflessen geven in de derde graad van middelbare scholen lijkt mij alvast een stap in de goeie richting.

We zijn met onze faculteit al aan het kijken om middelbare scholieren naar ons te laten komen, buiten de open lessen, zodat zij echt al eens met hun klassen kunnen voelen hoe het leven aan de unief is. Vaak is die drempel ook hoger om alleen naar zo’n open les te gaan, maar met je klas een rondleiding krijgen (en insiders van de oude garde  ) dat is pas echt nice! 

Archeologie en kunstwetenschappen kennen juist stijgende studentenaantallen, maar promotie van de universiteit op de Archeologiedagen, Erfgoedweek en Open Monumentendag kan toekomstige studenten meer warm maken voor deze richtingen en de richting geschiedenis.

Wat nu opvalt is dat vanuit het middelbaar onderwijs STEM heel hard wordt benadrukt als de richtingen met toekomst en maatschappelijk nut. Met als gevolg dat onze richtingen in de schaduw terechtkomen en minder worden gekozen. Idealiter zouden scholen eerder moeten promoten dat iedereen zijn ding mag doen en dat passies moeten gevolgd worden. Het mag niet de bedoeling zijn dat iemand wordt gepusht in een STEM-richting om dan te falen en te moeten heroriënteren. Dit is nefast voor de schoolcarrière van de student en leidt tot een langer studietraject en meer onzekerheid.

Als je terug in je eerste jaar zou zitten, wat zou je dan anders doen of aanpakken?

Nu spreek ik vooral vanuit mijn functie als vicevoorzitter bij onze studentenraad en het is misschien een beetje cliché: als ik opnieuw in mijn eerste jaar zou zitten, zou ik nog sneller aansluiten bij verenigingen, raden en andere groeperingen. Ik vond het in het begin allemaal nogal intimiderend, en dat was uiteindelijk nergens voor nodig!

Ik zou meer events hebben meegedaan van de kringen en al vroeger zijn begonnen aan stuverschap. Zowat alles wat niet studeren of quizzen was, schrok me wat af, omdat ik echt heel bang was om niet te slagen. Ondertussen heb ik geleerd dat balans echt key is om te overleven aan de universiteit en dat het net die zaken zijn die studeren nog zoveel interessanter maken . 

Ik zou direct betrokken willen zijn in studentenvertegenwoordiging, want ik heb het pas in mijn tweede jaar ontdekt.

Mijn allereerste jaar hogere studies heb ik doorgebracht in Rechten. Na een gefaald jaar in die opleiding heb ik dan maar gekozen voor Geschiedenis, wat altijd al mijn grote liefde was. Ik denk dus dat moest ik dag 1 van mijn universitaire carrière mogen opnieuw bepalen, dan had ik nooit gekozen voor Rechten en direct begonnen aan mijn studies Geschiedenis.

Als ik dan meer te vraag interpreteer wat ik anders zou doen in mijn eerste jaar Geschiedenis, dan zou ik meer moeite hebben gestoken in vakken zoals Middeleeuwen en Klassieke Oudheid waarvoor ik tijdens de examenperiode zelf telkens maar twee dagen tijd had om het echt te blokken. Buiten het feit dat ik in totaal de examens van Inleiding tot de Wijsbegeerte en Vroegmoderne Tijd allebei drie keer heb moeten afleggen, heb ik niet zoveel zaken waarvan ik spijt heb of denk “dat moest ik nu anders gedaan hebben.”

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen