"Ik heb mij nooit onveilig gevoeld onder de douches"

Betrapte homebewoner filmde minstens tien medestudentes

Vorige week maandag is een student op heterdaad betrapt toen hij een medestudente probeerde te filmen onder de douche. De studente stapte naar de permanentiedienst, die op zijn beurt de politie verwittigde. Inmiddels is het politieonderzoek geopend en zijn er al minstens tien slachtoffers gecontacteerd. 

Vorige week maandag betrapte een studente één van haar medestudenten toen hij haar probeerde te filmen terwijl ze zich stond te douchen. Dit deed hij met zijn gsm vanuit de douchecabine naast haar. Ze confronteerde hem hiermee, waarop hij zei dat dit de eerste keer was en hij zijn excuses aanbood. De studente besloot om toch naar de permanentiedienst te stappen, die vervolgens de politie inlichte. Diezelfde nacht werd de student in kwestie, die tevens al meerdere jaren lid is van de homeraad, meegenomen voor verhoor en werd er een onderzoek geopend. Nadat er meer bewijsmateriaal werd gevonden op zijn pc, werden de volgende ochtend andere slachtoffers gecontacteerd. Momenteel zijn er al een tiental slachtoffers bekend. Het politieonderzoek loopt nog.

Ook binnen de universiteit werd er onmiddellijk gereageerd op de feiten. De tuchtcommissie zal zich op 15 maart uitspreken over de zaak, maar in afwachting van die uitspraak heeft de rector al een ordemaatregel bevolen: aan de student in kwestie is de toegang tot alle universitaire homes ontzegd, en ook de badge die hem daartoe toegang verleent, werd afgenomen. De masterstudent Chemie mag momenteel wel nog al zijn lessen bijwonen. Vanuit de homeraad van Home Vermeylen werd heel snel besloten om hem uit de homeraad te zetten door middel van een motie van wantrouwen.

Prioriteiten

De leden van het Home Konvent (HK), het overkoepelende orgaan van alle universitaire homeraden, en die van de homeraad van Home Vermeylen hebben zich in de eerste plaats proberen inzetten voor de slachtoffers, van wie volgens hen de meesten aangeslagen zijn, maar er anderen heel rationeel mee omgaan. Ook probeerden ze zoveel mogelijk slachtoffers en homebewoners door te verwijzen naar de juiste plaatsen voor hulp en eventuele begeleiding en zijn er infosessies georganiseerd in samenwerking met Ucare, de studentenpsychologen en de preventiedienst van de UGent. Ook het zorgcentrum is op de hoogte en staat in nauw contact met de studentenpsychologen en Ucare, mochten er slachtoffers opgevangen moeten worden. “We hebben hierbij veel hulp gekregen van de afdeling Huisvesting. Vanuit de UGent is er zeer snel gereageerd. Ze zijn heel goed bezig de zaak op te volgen. De goede samenwerking met de afdeling Huisvesting is nog maar eens bevestigd", klinkt het bij het HK. 

"De goede samenwerking met de afdeling Huisvesting is nog eens bevestigd"

“Wanneer je in de Vermeylen komt, merk je dat de bewoners ervan aangedaan zijn en elkaar willen helpen. In de gang waar het gebeurd is, zie je dat iedereen samen in de keuken zit en steun zoekt bij elkaar. De ontspanningsavond, die doorging de dag nadat het gebeurd was, was ook heel druk”, aldus een bron binnen de homeraad van Home Vermeylen. “Er waren mensen die we niet altijd zien die hun hart wilden luchten. Iedereen weet wat er gebeurd is en hoe die meisjes ervan af zien, het is zeker niet iets dat geminimaliseerd moet worden.” 

"Iedereen weet wat er gebeurd is"

Hoewel de homeraad en het HK momenteel druk in de weer zijn om de slachtoffers en de homebewoners terug een veilig gevoel te geven, zal er in de nabije toekomst ook samengezeten worden over maatregelen die dergelijke problemen moeten voorkomen. “Op korte termijn gaan we bekijken of er heel concreet dingen kunnen veranderen qua infrastructuur die het niet meer mogelijk zouden mogen maken om te filmen. Hiervoor gaan we eerst bekijken of eventuele veranderingen een effect kunnen hebben. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om opvolgsessies te doen. Het is niet de bedoeling om er een week of twee mee bezig te zijn en dan te stoppen. Op lange termijn hebben we een preventieactie op het oog. Dit moet eerst overlegd worden met de afdeling Huisvesting, maar wij willen zeker sensibiliseren.”

Uitzondering

De transparante aanpak van de homeraad werd geapprecieerd door de homebewoners. Zo plaatste de praeses van Home Vermeylen snel na de feiten een overzichtelijke post in de Facebook-groep van de home waarin verteld werd wat er gebeurd was en naar welke nummers zij die dat willen, kunnen bellen voor hulp. Ook werd in deze post benadrukt dat het om een uitzonderlijk geval zou gaan. “Bij mijn weten is dit geen groot probleem op de homes. Ik heb mij nog nooit onveilig gevoeld in de douches. Misschien zullen mensen de komende tijd wel twee keer kijken wanneer ze staan te douchen, maar ik denk dat het momenteel vooral de shock is en niet zozeer het onveiligheidsgevoel. Het gaat om iemand die we allemaal kennen en vertrouwen. Veel mensen voelen zich teleurgesteld”, klinkt het binnen de homeraad.

"Veel mensen voelen zich teleurgesteld"

Het aantal gelijkaardige incidenten dat bekend is, lijkt inderdaad miniem. Een aantal jaar geleden maakte een studente, die inmiddels niet meer in een home woont, iets soortgelijks mee. Hoewel zij nooit heeft ontdekt wie de dader was, wilde ze wel haar verhaal doen aan Schamper: “Ik stond onder de douche en toen ik me omdraaide, zag ik iemand filmen. Ik heb er meteen iets op gezegd, maar die persoon is snel weggelopen. Ik heb er destijds niet aan gedacht om een klacht in te dienen. Ik voelde me toen ook niet onveilig, ik dacht dat het gewoon ging om iemand die een van zijn vrienden wilde beetnemen en zich vergist had van douche. Toen ik het vertelde aan de mensen op de gang, vonden zij het ook vreemd, maar ze waren niet zo geshockeerd als ze nu waarschijnlijk zijn.”

"Als hier iets gebeurt, is het meteen overal geweten"

Ook is er twee jaar geleden iemand die zelf niet op de home woonde betrapt toen hij aan het gluren was in de douches. Hij werd meteen opgepakt en ook toen is de UGent kordaat opgetreden. Binnen het HK en de homeraad laten ze in ieder geval duidelijk weten dat ze de andere problematieken en grote gevallen van seksueel grensoverschrijdend geval niet meteen kennen op de homes. “Wij zouden de eersten zijn om daar ook meteen streng in op te treden, dat valt niet goed te keuren. Het speelt wel in ons voordeel dat we in contact staan met de UGent en de afdeling Huisvesting", laat onze bron binnen het HK weten. "We willen het zeker niet minimaliseren, maar wel nuanceren. Bij ons zijn dergelijke gevallen gewoon niet zo aanwezig. Dat heeft ook te maken met de homecultuur: we leven zo dicht op elkaar samen dat wanneer er hier zoiets gebeurt, het overal meteen geweten is.” 

Zowel de homeraad als het HK houden er rekening mee dat er nog dingen naar boven kunnen komen, zeker omdat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag schaamte en angst voelen: “Misschien zijn er mensen die nu de kracht niet hebben om naar voren te komen, maar wij willen benadrukken dat alles belangrijk is. Ook als je denkt dat het banaal is, of dat het je eigen schuld is.”

Wie vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag kan onder andere terecht bij: 

https://1712.be/home

https://www.awel.be/

http://www.jac.be/

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen