Het grote academiejaaroverzicht

Er valt altijd iets te beleven aan UGent. Ook dit memorabele academiejaar vormt op dat vlak geen uitzondering. Maar wat is er ook alweer allemaal gebeurd? Hier een handig overzichtje.

Complotdenkers en grootse plannen

Tijdens de herexamenperiode verscheen op de Uforapagina van de rechtenstudenten een besluit van de Opleidingscommissie Rechten over lesopnames. De OC-R adviseerde lesgevers van de opleiding Rechten om niet meer te werken met livestreams. Het al dan niet aanbieden van lesopnames bleef een keuze, maar er werd geadviseerd om ze niet langer dan veertien dagen na de les beschikbaar te houden, om uitstelgedrag te vermijden.

Daar vertelde hij dat hij aanwezig was bij een openhartoperatie zonder enige vorm van verdoving, maar met hypnose

Begin september was UGent-professor Mattias Desmet te gast bij 'Infowars', een internetshow van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Daar vertelde hij dat hij aanwezig was bij een openhartoperatie zonder enige vorm van verdoving, maar met hypnose. Dit bracht een stormloop aan reacties teweeg, zo ook van rector Rik Van de Walle, die zich in een reactie aan VRT NWS distantieerde van de uitspraken. In een Facebookpost erkende Desmet dat hij gelogen had en verontschuldigde hij zich.

De Raad van Bestuur keurde begin september een nota getiteld 'Verdere aanpassingen aan het bestuursmodel van de UGent' goed, waarin plannen staan voor de hervorming van het bestuur van de universiteit. Een van de plannen is dat het Bestuurscollege een andere samenstelling krijgt, en de huidige vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), het assisterend academisch personeel (AAP) en het administratief en technisch personeel (ATP) op de schop zouden gaan. Deze zouden vervangen worden door een team van directeurs en decanen. 

Over grote plannen buiten het academiejaar gesproken: de restomaaltijden zijn dit jaar duurder geworden. Eind september hebben de Sociale Raad en het Bestuurscollege van UGent een nieuwe prijsberekeningsformule voor die maaltijden goedgekeurd. De nieuwe formule vertrekt van de foodkost – de kostprijs van louter de maaltijd – en een vaste toelage, die allebei anders zijn voor maaltijden, soep, belegde broodjes en koude maaltijden. De nieuwe formule leidt in alle gevallen tot duurdere maaltijden. De aanpassing kwam er naar aanleiding van de stijgende voedselprijzen en andere rijzende kosten gelinkt aan de werking van de resto’s.

In deze speech gaf Rik Van de Walle zijn visie op hoe de universiteit eruit moet zien in 2050

Zoals ieder jaar werd ook dit academiejaar plechtig geopend met een speech van de rector. In deze speech gaf Van de Walle zijn visie op hoe de universiteit eruit moet zien in 2050. Het plan is om de universiteit op te delen in drie grote clusters verspreid over de stad, waar studenten gaan wonen, winkelen en eten. 

Op 26 september kwam het nieuws naar buiten dat Geert Bourgeois, N-VA-politicus, ex-minister-president en Europees parlementslid, de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur van UGent zal bekleden. Bourgeois volgt Sas Van Rouveroij op.

Dopen, misdaad en Filip Dewinter

Op 13 oktober hebben alle erkende studentenverenigingen het doopdecreet editie 2022-2023 ondertekend. Het doopdecreet is een tekst die op initiatief van de konventen en in samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen en Stad Gent is uitgewerkt om het doopgebeuren in goede banen te leiden. Een van de vernieuwingen was het totaalverbod op alcohol voor alle organisatoren, verantwoordelijken en toezichthouders gedurende de hele doop, in plaats van enkel de doopmeesters.

De stijgende energieprijzen waren ook aan UGent een probleem deze winter

De stijgende energieprijzen waren ook aan UGent een probleem deze winter, en daarom kwam de universiteit met enkele maatregelen. Zo werd onder meer de verwarming uitgezet na 16 uur en werd waar mogelijk het licht gedoofd tussen 22 en 7 uur. In het Universitair Sportcentrum GUSB en sportvoorziening HILO werden de douches een paar graden koeler gezet, en worden de kraantjes in de kamers van de UGent-homes sindsdien niet meer van warm water voorzien. 

Onder meer ging het om activisten die gooiden met yoghurt, hespenworst, bier en glitter

Op 26 oktober maakte de rechts-conservatieve vereniging KVHV-Gent bekend dat ze een lezing van Filip Dewinter organiseerden over zijn boek 'Omvolking'. Op dezelfde dag culmineerde het protest tegen de lezing, wat leidde tot de 'Mars tegen haat en racisme aan de UGent' een halfuur voor aanvang van de lezing in de buurt van het auditorium waar deze zou doorgaan. De mars ging gepaard met een contra-lezing genaamd 'Nie pleuje voor haat en racisme!'. De lezing van Dewinter vond plaats op 1 december, voorafgegaan door opstootjes. Onder meer ging het om activisten die gooiden met yoghurt, hespenworst, bier en glitter.

Op 16 november werden vijf laptops uit de bibliotheek van Campus Tweekerken gestolen. Daar bleef het niet bij, in studentenrestaurant De Brug werd zelfs de rugzak van een student meegegrist terwijl die er zelf naast zat. Ook Campus Aula bleef niet gespaard, daar werden overdag fietsen gestolen met behulp van een slijpschijf. UGent-personeel en de Gentse Studentenraad riepen op tot waakzaamheid.

Tussen oktober en november spoelde UGent per ongeluk 3 miljoen liter stadswater in het riool. De boosdoener in dit verhaal was een defect in de waterinstallatie van Home Bertha, een van de gebouwen die enkel stadswater gebruikt wanneer er onvoldoende regenwater beschikbaar is.

Grenzen overschreden

In januari schorste de Tuchtraad van UGent een professor van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voor vier maanden wegens grensoverschrijdend gedrag. Ook hield UGent zijn netto maandloon voor een vijfde in, het tuchtrechtelijke maximum in geval van schorsing. De professor betastte in 2017 een studente toen beide per toeval in dezelfde buitenlandse stad aanwezig waren. De melding van de studente is destijds zonder gevolg gebleven, maar kwam dit jaar terug aan de oppervlakte na een getuigenis in De Standaard.

Er kwamen ook andere plannen om het gat in de begroting van UGent te dichten

Voor de tweede keer dit academiejaar kwam Mattias Desmet begin februari in opspraak, ditmaal omdat zijn boek 'Psychologie van het totalitarisme' uit het curriculum van de opleiding psychologie werd geschrapt. De Opleidingscommissie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen kwam tot dit besluit wegens slordigheden in het werk en door het feit dat het gebaseerd is op verouderde wetenschap.

In februari stelde rector Rik Van de Walle in een opiniestuk voor om het inschrijvingsgeld voor niet-beursstudenten te verhogen om de financiële crisis in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Om diezelfde crisis aan te pakken, werd er ook een vervolg gegeven aan eerdere besparingsplannen van de universiteit. Om het gat in de begroting van UGent te dichten, behandelde de Raad van Bestuur op 28 maart een ontwerpnota met de naam 'Kerntakennota 2.0', waarin onder andere de afschaffing van de Jobdienst en een snoeibeurt van de middelen voor de Green Office op het menu staan. Op de Raad van Bestuur van 5 mei werd het lot van deze besparingen ook definitief beslecht door de rector goedkeuring te geven strategische (besparings-)beslissingen uit te voeren, onder luid protest van de vakbonden.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen