Eerste hulp bij herexamens

Antwoorden bij corona-onduidelijkheden

De tweede zit betekent voor velen een verderzetting van de eeuwige 2020-blok. Maar aangezien niks nog vanzelfsprekend is in tijden van corona, vroegen wij aan de UGent wat we mogen verwachten van de herexamens dit jaar.

De tweede zit is voor vele studenten ieder jaar een periode van stress. De vaak erg onlogische examenroosters, minder medestudenten die je om hulp kunt vragen en de algemene moeilijkheden die gepaard gaan met het leren in een zomervakantie, zorgen ervoor dat studeren in deze periode verre van evident is.

Extra stresserend is het om deze herexamens voor te bereiden tijdens een globale pandemie. Om mogelijke onduidelijkheden rond deze coronaherexamens op te helderen, spraken wij met Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder bij de UGent, Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden, en Nathan Steyaert van de Gentse Studentenraad.

If it ain't broke...

Vanden Berghe benadrukt dat de UGent van plan is om de herexamens grotendeels in lijn met de juni-examens te organiseren. "Flanders Expo zorgt voor zo'n vlotte en gemakkelijke werking dat quasi alle schriftelijke examens daar zullen plaatsvinden," aldus Vanden Berghe, "al zijn er enkele faculteiten waar de examens toch op andere locaties zullen doorgaan. De Faculteit Wetenschappen zal in het UFO zitten, de Ingenieurswetenschappen in de Ledeganck en de Letteren en Wijsbegeerte zullen op de Blandijn examens afleggen. Zoals in juni zullen er ook aparte lokalen ter beschikking gesteld worden voor de studenten met een bijzonder statuut of een mondeling examen."

Vanden Berghe benadrukt dat de UGent over het algemeen zeer tevreden is met de organisatie van de juni-examens. Zo is de UGent erin geslaagd deze te laten doorgaan zonder besmettingen. Overigens zal ook het format van examens behouden blijven. Dat wil zeggen dat als een examen in eerste zit mondeling, schriftelijk of digitaal was, dit ook in tweede zit zo zal zijn. Het format wordt in de eerste plaats behouden om juridische redenen.

Qua bijkomende coronamaatregelen kunnen studenten dan ook een herhaling van de laatste examenperiode verwachten. Een korte samenvatting van die maatregelen kun je vinden in een eerder Schamperartikel. Studenten kunnen zich dus alvast voorbereiden op een bovenmenselijke hoeveelheid handgel en beginnen het beste alvast hun tanden te poetsen om zich tegen de eigen mondmaskeradem te beschermen.

Behalve handgel en mondmaskers was een van de belangrijkste maatregelen de zogenaamde 'coronamildheid'. "Onderwijzers zullen opnieuw sterk worden aanbevolen om de slaagcijfers van de tweede zit te vergelijken met die van vorig jaar", aldus mevrouw De Bourdeaudhuij. "Wanneer die resultaten te sterk afwijken van het voorbije jaar zal worden aangeraden om een 'coronacheck' toe te passen. Onze huidige analyses tonen aan dat er dit jaar (na coronacorrectie, red.) slechts iets betere resultaten waren dan de voorbije jaren. Dat kleine verschil zorgt ervoor dat het toepassen van de mildheid dus nog steeds erg relevant is."

Ondanks de hoge mate van continuïteit met de eerste zit, zullen er toch ook enkele zaken veranderen tijdens de tweede zit. Zo laat Vanden Berghe weten dat er, bijvoorbeeld, weer meer studieruimtes zullen worden vrijgemaakt. Door de maatregelen rond social distancing was de hoeveelheid studieruimtes van de universiteit eerder gelimiteerd tijdens de in eerste zit. 

"Uit een bevraging van de Gentse Studentenraad (GSR) bleek dat veel studenten geen adequate studieplek hebben", stelt Nathan Steyaert van de GSR. "De blokmap is een website waarop studenten alle mogelijke studieplekken in Gent zullen kunnen raadplegen. De GSR is hier op dit moment volop aan bezig in samenwerking met Zeus WPI (Werkgroep Informatica van de Universiteit Gent, red.). In augustus zal de blokmap voor alle studenten beschikbaar worden gemaakt via de site blokmap.be."

...don't fix it

Toch blijkt dat er ook problemen zijn met de organisatie van deze eerste coronaherexamens. Uit een korte bevraging van Schamper via sociale media komt naar voren dat vooral studenten met meer dan drie herexamens dit jaar opvallend slechte roosters kregen."Als GIT-student probeer ik in de tweede zit al enkele examens te maken, zodat ik die vakken tijdens het jaar niet meer moet opnemen", aldus een student die wenst anoniem te blijven. "Dit jaar hebben ze mij vijf examens op tien dagen tijd gegeven. Ik weet nu al dat ik mij bij ongeveer de helft ziek ga moeten melden, als ik wil slagen." Een andere student laat dan weer weten dat bij haar drie herexamens gepland werden in dezelfde periode van 24 uur. Nadat ze hiervoor contact opnam met de universiteit, zei men haar dat zij dit best zelf moest oplossen. Studenten die minder dan drie herexamens hebben, gaven dan weer in het algemeen te kennen dat hun roosters niet anders waren in vergelijking met andere jaren.

De UGent liet eerder weten dat door de vele extra factoren waarmee moet worden rekening gehouden bij herexamens tijdens een pandemie, het "niet altijd mogelijk is om ideale scenario's na te streven".

Reactie UGent
0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen