"Die Gedanken sind frei, klinkt het in een oud studentenlied"

NSV! over de lezing van Tom Van Grieken

We ontvingen dit opiniestuk van NSV!-scriptor Ward Dewitte, waarin hij reageert op de acties tegen de lezing van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan de Blandijn. "Het cordon sanitaire; het is van toepassing op alles wat niet compatibel is met de pensée unique van onze progressieve vrienden", klinkt het.

 

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) te Gent is een unieke club. In tegenstelling tot de meeste studentenverenigingen, wiens activiteiten zich beperken tot het studentikoze (lees: drinken), is onze vereniging gebaseerd op drie pijlers: actie, vorming en studentikoziteit. Dit wil zeggen dat wij zoals alle andere studenten cantussen organiseren, en je ons regelmatig kan terugvinden in ons clubcafé in de Overpoort. Desalniettemin hebben wij ook een politieke beginselverklaring, die uitgaat van Vlaams-conservatieve principes. Als NSV’ers kunnen wij een inhoudelijk debat of een ludieke actie dus best wel smaken. Wij gaan hierbij geen debat of onderwerp uit de weg. Die Gedanken sind frei, klinkt het in een oud studentenlied.

"De PVDA had niet eens het fatsoen om te antwoorden op onze verschillende uitnodigingen"

In deze context was het de beurt aan prosenior Tom Van Grieken - voorzitter van het Vlaams Belang - om zijn nieuwste boek 'Toekomst in eigen handen: opstand tegen de elites' te komen voorstellen op de Blandijn. Het zal u wel niet verbazen dat een Vlaams nationalistische club een spreker uitnodigt van deze partij. En niet zomaar een spreker: de jonge voorzitter was namelijk ook enige tijd praeses van NSV! Antwerpen en voorzitter van de nationale koepel. Vergis u echter niet: onze club is strikt partij-onafhankelijk. Wij onderhouden goede banden met alle partijen en organisaties binnen de Vlaamse beweging, en allemaal krijgen ze bij ons een forum. Een ideologie heeft geen partijkaart. Zo kwam vorige week Karim Van Overmeire (N-VA) zijn boek nog aan ons voorstellen. Maar we kijken ook verder dan onze eigen overtuiging; voor ons Europadebat (“Nachtmerrie of Droom?”) nodigden we sprekers uit van alle politieke partijen. Zélfs de PVDA, die overigens niet eens het fatsoen hadden om te antwoorden op onze verschillende uitnodigingen. De groenen konden wel komen, maar kwamen liever niet “daar het de beleidslijn is van de partij om niet deel te nemen aan debatten georganiseerd door NSV”, aldus Europarlementslid Bart Staes in een interne mail die per abuis bij onze censor terechtkwam. Het cordon sanitaire; het is van toepassing op alles wat niet compatibel is met de pensée unique van onze progressieve vrienden.

Enige tijd voor de aanvang van het evenement vernamen wij dat een groot aantal leden van Comac (de jongerenafdeling van PVDA), via een website aanmaande om protestmails te versturen naar de decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Marc Boone, en naar de rector van de UGent, Rik Van De Walle. De initiatiefnemer van de website was Gilles Van Loocke, verbonden aan de Gentse afdeling van Comac. Op deze webstek bevond zich een voorbeeld van zo een protestmail met een aantal argumenten tegen het doorgaan van de lezing. Op de dag van het evenement zelf publiceerde Schamper bovendien een kort opiniestuk door Van Loocke, in samenwerking met Alexander Aerts - een medestudent Pol&Soc, die aan de adjectieven te zien niet veel objectiever blijkt te zijn. Het staat eenderwelke vereniging vrij om te betogen. Een democratie kan alleen floreren bij de constructieve botsing van ideeën. Toch hebben we enkele serieuze bedenken bij het inhoudelijke aspect van dit protest.

"Een democratie kan alleen floreren bij de constructieve botsing van ideeën"

Zowel in de voorbeeldmail als in het opiniestuk wordt de aanval ingezet op de “racistische straatvechter” Tom Van Grieken. Als bron van hun informatie halen ze daarbij de extreemlinkse website Blokbuster aan. Ook een persmededeling van Comac zelf uit 2010 - waar Van Grieken niet eens bij naam wordt in vermeld - zou moeten gelden als een betrouwbare informatiebron. Als mede-politicoloog in spe kan ik dergelijke bronverwijzingen enkel met enig ongeloof aanschouwen. Om hun betoog wat aan te dikken - men vond blijkbaar niet genoeg bagger over Van Grieken - sleurden ze er tenslotte ook nog eens een aantal uitspraken van partijgenoot Filip Dewinter bij. Gemakkelijkheidshalve wordt er maar gezwegen over het feit dat Van Grieken in het verleden reeds absoluut niet te spreken was over bepaalde acties en uitspraken van Dewinter. Het is dus niet adequaat om de twee VB’ers zomaar op hetzelfde hoopje te gooien. Op basis van het voorgaande concludeert men in de voorbeeldmail dat “er met andere woorden geen twijfel kan bestaan over het racistisch en antidemocratisch karakter van deze spreker”. Toch wel dus.

"Ik denk niet dat er dinsdagavond veel beweging te bespeuren viel in Kruithof zijn graf"

Ten tweede voelden de communisten zich geprovoceerd door de plaats waar de lezing van Van Grieken zou doorgaan. Namelijk in auditorium vier van de Blandijn, vernoemd naar wijlen Jaap Kruithof. Volgens sommigen een provocatie o.w.v. de (extreem)linkse oriëntering van de filosoof in kwestie. Dit klopt niet; het auditorium werd gekozen op basis van praktische redenen. Het aantal plaatsen in de zaal kwam namelijk het best overeen met het aantal verwachte bezoekers. “Jaap Kruithof zou zich omdraaien in zijn graf”, aldus Van Loocke en Aerts. Wel, ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat dit niet het geval is. Uit verscheidene interviews blijkt dat Kruithof inderdaad geen fan was van het Vlaams Blok/Belang. Desalniettemin had hij wel respect voor VB’ers als individuen en waarschuwde hij voor ondemocratische methodes om het Belang te bestrijden, omdat men zichzelf dan geen democraat meer zou kunnen noemen. Toch is dit precies de stijl van Comac: liever censureren dan praten. Daarnaast is de kans ook klein dat Kruithof een bedreiging zou hebben gezien in het gedecimeerde Belang. Ik denk dus niet dat er dinsdagavond veel beweging te bespeuren viel in Kruithof zijn graf. Tenslotte had hij ons evenement nooit proberen boycotten. Integendeel. Hij had geluisterd, en achteraf kritische opmerkingen gegeven. Durven denken, heet dat dan.

Naast de persoon van Van Grieken en de plaats van de lezing, hadden de PVDA-jongeren ook bedenkingen bij de inhoud van het boek dat Tom kwam voorstellen. In het vuistdikke boek (330 pagina’s) staan tientallen voorstellen over uiteenlopende thema’s. Hij kreeg hierbij steun uit onverwachte hoek: het voorwoord werd namelijk geschreven door niemand minder dan Jonathan Holslag, professor Politicologie aan de VUB, die vooral graag gezien is in progressieve kringen. Van Grieken is waarschijnlijk grotere fan van Holslag dan omgekeerd het geval is. Deze laatste wou het voorwoord dan ook enkel schrijven als er “zinvolle dingen” in stonden. En dat bleek dus het geval. Waarom zou Holslag de proloog van een boek schrijven dat volgens Van Loocke en Aerts “dezelfde voorstellen als het veroordeelde 70-pluntenplan” bevat? Waarom protesteert de jongerenafdeling van de PVDA tegen een boek dat vanuit academisch en journalistiek oogpunt als interessant beschouwd wordt? Zou de eerder links georiënteerde Holslag werkelijk een voorwoord schrijven van een boek dat zijn oorsprong kent in populisme en plat racisme? We betwijfelen het ten zeerste. “Rond ideeën mag je geen hek zetten”, verklaarde Holslag nog. Maar dat is buiten Comac gerekend. Zij houden niet van hekken en muren, tenzij rond partijen en gedachten die hen niet zinnen.

De vrijheid van meningsuiting is een heilig principe in elke democratie die die naam waardig is. Dat Comac daar wil aan sleutelen was te verwachten, maar blijft een resolute aanfluiting van de democratische rechten die zij claimen te verdedigen. Censuur is inherent aan totalitaire ideologieën, zoals het communisme, dat de Comac-studenten uitdragen. Voor hen hoeven we niet zelfstandig na te denken; debat is ook niet nodig. De censuurkindjes zullen voor u wel bepalen wat juist en wat goed is. Deze autoritaire manier van denken uit zich in het dedain waarmee Comac met andere clubs omgaat en zich een exclusieve plaats probeert toe te eigenen op de universiteit. Zo plakten zij in het begin van het academiejaar de ramen van het UFO vol met hun affiches, terwijl andere verenigen gewoon gebruik maken van de daarvoor voorziene aanplakborden, zoals het hoort. Daarnaast proberen zij ook lezingen van KVHV (Cf. De lezing van Theo Francken) en NSV! systematisch te dwarsbomen. Voorgaande zaken zijn in strijd met Artikel 30 en 36 van de PFK-statuten. Dat weten ze trouwens maar al te goed; anders zouden ze hun oproepen tot het saboteren van onze lezing via de officiële kanalen van hun vereniging verspreid hebben, hetgeen niet het geval was. Daarentegen laten wij als erkende vereniging andere politieke verenigingen hun activiteiten altijd doorgaan, zonder ze te boycotten. Wij verwachten dat respect ook terug. Wij pleitten voor een écht debat; eentje waar ook meningen aan bod komen waar je het niet mee eens bent.

 

Ad maiorem NSV! Gloriam!

Ward Dewitte, v. Piloot

Scriptor NSV! Gent, 2017-2018

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen