Computers buiten: laptopverbod in de les politicologie

Pijnlijke polsen, blauwe vingers en kramp in de handen: deze klachten riskeer je wanneer je ervoor kiest je laptop thuis te laten en met pen en papier te noteren tijdens de les. Toch is dit niet altijd een keuze, want in de les politicologie mag je zelfs geen laptop gebruiken.

Iedereen die al eens de moeite nam om naar een les te gaan, zal het beeld wel herkennen: een zee van oplichtende laptopschermen van studenten die elke opmerking van de docent plichtsgetrouw willen neerschrijven. Toch is dit niet altijd het geval. Politicologie, het algemeen eerstejaarsvak van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, gedoceerd door Carl Devos en Nicolas Bouteca, behoort tot de beperkte groep van vakken aan de UGent waarvoor de laptop uit het auditorium verbannen werd. Voorzitter van de facultaire studentenraad StuRa, Matthias Vandevoort, beschrijft het probleem in naam van de studenten die het vak volgen. 

Zonder laptop moeten studenten teruggrijpen naar pen en papier

"Studenten mogen tijdens de les politicologie van Carl Devos en Nicolas Bouteca geen laptop gebruiken om notities te maken. Hierop geldt één uitzondering: studenten met een bijzonder statuut omwille van van een functiebeperking mogen wel een laptop gebruiken. Dat zorgt ervoor dat zij zeer zichtbaar zijn voor het hele auditorium. Daar hebben wij een probleem mee, want zo kan iedereen zien dat zij een functiebeperking hebben." Volgens Vandevoort ontving StuRa dan ook berichten van zowel mensen met als zonder een bijzonder statuut waarin zij hun ongenoegen over het verbod uitspreken. 

De voorzitter vult aan: "Wij zijn ook tegen dit laptopverbod omdat het de autonomie van de studenten beperkt. Ik vind het persoonlijk ook een beetje paternalistisch. De professoren vertellen ons hoe wij het best moeten studeren. Wij bij StuRa vinden dat we de studenten de vrijheid moeten geven om een eigen methode te ontwikkelen." Het feit dat geen enkel ander vak aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zo'n verbod nastreeft, zou ook verwarring veroorzaken. 

Het is niet omdat dat geldt voor een hele studentenpopulatie, dat het ook geldt voor elke student

Het auditorium waarin politicologie gedoceerd wordt

Gesprekken van StuRa in voorgaande jaren met de docenten over het verbod leverden tot nog toe niets op. Dezelfde argumenten, die pedagogisch onderbouwd zouden zijn, werden telkens aangehaald om de laptops buiten te houden. Zo zou onderzoek aantonen dat het gebruik van een laptop leidt tot minder aandachtigheid, minder gestructureerde notities en slechtere examenresultaten. Het schrijven met de hand zou ook helpen de leerstof te beheersen. 

Om deze redenen pleitte professor Devos al in 2010 voor een algemeen verbod op de laptop, gaf hij in een interview met Radio 1 toe. Volgens hem zouden studenten klagen omdat ze afgeleid worden door de laptop van hun buren. Het zou uiteindelijk toch nog enkele jaren duren vooraleer hij tijdens de hoorcolleges voor zijn eigen vak ook dit verbod oplegde.

Over de pedagogische onderbouwing wil Vandevoort het volgende kwijt: "We zijn het er niet mee oneens, maar het is niet omdat dat geldt voor een algemene studentenpopulatie, dat het ook geldt voor elke student." In de stelling dat een laptop zou afleiden, kunnen de studentenvertegenwoordigers zich minder vinden. "Wij denken dat als je afleiding wil, je die altijd wel zal vinden. We vinden dat dus een zwak argument." De lesgevers stellen zich volgens Vandevoort dan wel weer begripvol op tegen de zichtbaarheid van studenten met een functiebeperking in hun vak, maar zien geen andere manier om dat probleem te voorkomen en toch het verbod te handhaven. 

Vandevoort nodigt studenten die het vak volgen uit om StuRa te contacteren met hun eigen verhalen en argumenten over waarom het laptopverbod afgeschaft moet worden, of net waarom het behouden zou moeten worden. 

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Mijn punten werden beter door te noteren via word op mijn computer doordat ik wat ze zeiden beter kon ordenen. Omdat de les vaak ook heel snel gaat waren mijn notities niet leesbaar en dus eigenlijk ook niet bruikbaar.

Bericht: 
Ik geloof niet dat studenten de les uitgestuurd kunnen worden door hun laptop te gebruiken, al ben ik nog niet zeker hoe dat zit. Maar dan kom je wel in een redelijk vreemd scenario, kan je dan je laptop eigenlijk wel of niet gebruiken. Breder dan het laptopverbod aankaarten (goed dat het gebeurt) moet er bij 1ste bachelor misschien meer ingezet worden op het informeren van de studenten over hun rechten? Waarvoor kan je uit de les gestuurd worden, hoe ga je daar in beroep tegen? etc.

Bericht: 
Er zouden regels moeten komen over welk soort gebruik van laptop toegelaten is. Het is heel makkelijk om te zeggen dat "als je afleiding zoekt je die altijd vindt" maar als de persoon voor u tijdens een lastige les Netflix zit te kijken is het wel heel moeilijk om niet afgeleid te worden.

Bericht: 
Op zich ben ik niet tegen een laptopverbod in de aula. Ik heb vaak hinder ondervonden van medestudenten die voor/naast mij zaten en allerlei niet relevante dingen zaten op te zoeken. Dit stoorde mij enorm omdat het mij ervan weerhield om deftig op te letten in de les. Er kunnen evenwel positieve kanten zijn aan het gebruik van laptops in de aula, ik ervaar ze toch vooral als storende elementen.

Bericht: 
Ik gebruik letterlijk nooit een laptop in de les en heb letterlijk nooit last ondervonden van anderen hun laptops.

Bericht: 
Toen ik in het eerste jaar zat, kwam het geregeld voor dat iemand met oortjes op lekker een serietje zat te bingen. Beetje moeilijk om nog op te letten met zo'n bewegend beeld voor je. Dergelijke mallerds kom je uiteraard niet meer tegen vanaf het tweede jaar, dus op zich lost het probleem zichzelf op. Meer directe oplossing is laptops alleen toelaten op bv. de laatste twee rijen van het auditorium - minder stigmatisatie voor studenten die echt een laptop nodig hebben.

Reactie toevoegen