Ben Weyts neemt wraak met hittegolf

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet gediend met de kritiek die hij kreeg op de 'harde knip'-maatregel. Hij besloot criticasters op snode wijze de mond te snoeren door een hittegolf te ensceneren tijdens de herexamens.

Het regende midden juni laster aan het adres van minister Weyts. Het voorstel om studenten die na hun tweede jaar nog niet geslaagd zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, te verbieden zich nog in te schrijven voor dezelfde richting, viel niet in goede aarde. Menig student gordde terstond het zwaard aan om via Twitter dit onrecht aan te vechten. Er werd naarstig heen en weer gefoeterd en Weyts werd de boksbal in een duel om retweets en likes.

Deze Twitterveldslag hakte er diep in bij de minister. Hij sloot zich op in z’n kabinet om daar in alle stilte te broeden op gepaste wraak. Carine Boneaux, kabinetchef van Weyts, licht toe: "Dagenlang zat hij in een hoekje van de kamer te tobben. We vreesden dat hij volledig gek geworden was, tot hij opeens rechtsprong en zijn sluwe plannetje uit de doeken deed."

"Het is eigenlijk heel simpel", vertelt Boneaux enthousiast. "Als een directe maatregel niet aanslaat, zijn wij genoodzaakt subtieler te werk te gaan." In het geheime verslag dat Weyts opmaakte tijdens zijn terugtrekking, lezen we dat hij een 'harde knip' wil bewerkstelligen aan de hand van natuurlijke selectie tijdens een geënsceneerde hittegolf. Gemotiveerde, sterke studenten zullen zonder problemen slagen, ook al stijgt het kwik tot voorbij de 30 graden. De zwakkeren zullen na verloop van tijd uit zichzelf wel forfait geven. In het geheime document wordt ook meermaals benadrukt hoeveel administratief werk dit plan het kabinet zal besparen: de ambtenaren zullen nu in plaats van vier uur per dag, slechts gedurende twee uren de handen uit de mouwen moeten steken. 

"Minister Weyts is echt een genie." - Carine Boneaux, kabinetchef

De kabinetchef is door het dolle heen met dit voorstel: "Minister Weyts is echt een genie. De meeste mensen blijven geloven dat klimaatopwarming een echt probleem is. Flauwekul natuurlijk! Dat is gewoon een verhaaltje om het plebs aan het lijntje te houden. Wij kunnen hier handig gebruik van maken en de schuld van ons afschuiven. De minister heeft een dealtje kunnen sluiten met Frank Deboosere en zo konden wij de hittegolf perfect plannen om ons 'survival of the fittest-programma' tijdens de herexamens uit te rollen."

Minister Weyts blijkt zeer tevreden met de gang van zaken. Vandaag wordt op het kabinet een feestje gehouden om deze mijlpaal in hun 'anti-betuttelingsstrategie 2022-2023' te vieren.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen