"Naar een duurzaam vegetarisch aanbod in de studentenresto’s"

Open brief van ZAP’ers aan Bestuur UGent

We ontvingen deze open brief aan het bestuur van de UGent. De auteurs pleiten voor een ander maaltijdbeleid aan de UGent, dat meer aandacht heeft voor vegetarische en plantaardige alternatieven. "De UGent kan ook in dit dossier een pioniersrol spelen", klinkt het. 

Studentenresto De Brug

Gent is de vegetarische hoofdstad van Europa. Nergens is het aanbod aan veggie restaurants per aantal inwoners groter dan in Gent. De befaamde ‘Donderdag Veggiedag’ campagne is in Gent ontstaan en heeft op vele plaatsen navolging gevonden. Dat heeft effect. In België is de vleesconsumptie tussen 2012 en 2016 per hoofd met 16,7 procent afgenomen. De verkoop van vleesvervangers is de voorbije drie jaar met 40% gestegen.

Deze trends mogen niet verwonderen. De milieu- en klimaatimpact van de vleesindustrie is intussen algemeen erkend. Recente schandalen in de veeteelt en slachthuizen tonen aan dat vleesconsumptie onvermijdelijk gepaard gaat met dierenleed. Steeds meer onderzoek benadrukt de gezondheidsvoordelen van een evenwichtig plantaardig voedingspatroon, zoals ook erkend in de omgekeerde voedingsdriehoek.

Maar de UGent volgt traag. Het vegetarische aanbod in de studentenresto’s is zeer beperkt. Zelfs in het ‘omgekeerde restaurant’ Sint-Jansvest zijn er maximaal twee (dinsdag tem donderdag) en soms maar één (maandag, vrijdag) warme vegetarische maaltijd(en). Bovendien zal Sint-Jansvest binnen twee jaar verdwijnen. Nochtans leert Sint-Jansvest ons dat inzetten op een vegetarisch aanbod werkt en de voedingscultuur van de UGent-studenten en -personeel mee beïnvloedt. De sluiting van Sint-Jansvest dreigt een stap terug te zijn in de tijd. Einde experiment voor een groter vegetarisch aanbod?

De UGent doet ook niet mee aan Donderdag Veggiedag. Terwijl dit Gentse concept wereldwijd aan populariteit wint, koos de Gentse universiteit voor een ‘omgekeerde dag’. Op donderdag verschijnt er nog altijd vlees of vis op het menu, niet enkel bij de hoofdmaaltijden maar ook bij snacks en broodjes. Initiatieven voor ‘nudging’ naar vegetarische maaltijden en experimenten met lekkere, veggie eenpansgerechten blijven beperkt. Mag het wat meer zijn?

Van een ‘maatschappelijk geëngageerde universiteit’ die ‘een toonaangevende kennisinstelling (wil) zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context’, mogen we meer ambitie verwachten.

De UGent heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke stappen genomen, zoals de omgekeerde dag en het experiment Sint-Jansvest. Deze zijn echter onvoldoende in het licht van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden aan andere universiteiten binnen (bv. de VUB) en buiten België (bv. Universiteit Utrecht), en aan Stad Gent tonen dat meer ambitie mogelijk is.

Het nieuwe beleid rond fossiele brandstoffen toont dat de UGent wel degelijk kan en wil investeren in duurzaamheid. Ook inzake veggie aanbod zet de dienst maaltijdvoorzieningen voorzichtige stappen om het aanbod te verhogen. We willen deze aanmoedingen maar vooral ook de lat wat hoger leggen. Het laaghangende fruit is al geplukt. De UGent kan ook in dit dossier een pioniersrol spelen.

De nieuwe aanbesteding voor de maaltijden voor studentenresto’s in de periode 2018-2022 biedt een mooie kans om vooruitgang te boeken. Het bestek kan een groter en meer creatief aanbod vegetarische en plantaardige maaltijden voorzien. Zodat we een volwaardige Donderdag Veggiedag krijgen en ook op andere dagen een grotere keuze tussen warme veggie maaltijden krijgen. Concreet kan de UGent streven naar een dagelijks aanbod van twee vegetarische/plantaardige maaltijden, naast twee vlees/vismaaltijden (vandaag is dat respectievelijk één en drie).

De UGent kan ook de marktspelers (nog) meer actief aanmoedigen om vegetarische en plantaardige maaltijden te maken. Er is ruimte om de innovativiteit van producenten bij het uitwerken van nieuwe gerechten verder aan te wakkeren. Als belangrijke speler kan (en moet) de UGent de markt ook mee beïnvloeden. Vegetarische maaltijden zijn ook niet altijd duurder dan alternatieven met vlees of vis. Waar dat wel het geval is, kan de interne subsidieregeling voor gerechten herbekeken worden.

Dit zijn concrete, haalbare en pragmatische stappen naar een maaltijdbeleid dat meer in lijn ligt met de missie van de UGent.

We zien uit naar een onderhoud met de rector of vice-rector om dit verder toe te lichten.

Johan Albrecht, Wim Bert, Berber Bevernage, Benjamin Biebuyck, Brent Bleys, Thomas Block, Dries Bonte, Piet Bracke, Johan Braeckman, An Cliquet, Hendrik De Bie, Joost Dessein, Stefaan De Henauw, Vera Dua, Liselot Hudders, Geert Jacobs, Kristien Michielsen, Jan Orbie, Maud Piers, Annemieke Verbeken, Arne Verliefde

Het consumeren van minder vlees is primordiaal voor het klimaat, het dierenwelzijn en onze gezondheid. Daarom vragen wij:

1. Een toename van het aanbod vegetarische én plantaardige maaltijden in de studentenresto’s. In de periode 2018-2022 kan een toename van 20% gerealiseerd worden, zodat ten minste een derde van de aangeboden maaltijden (inclusief snacks en broodjes) vegetarisch is. Een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod zal de vraag naar vegetarische maaltijden versterken.

2. De transitie van de ‘omgekeerde dag’ naar een volwaardige Donderdag Veggiedag. Dit houdt in dat op donderdag studenten en personeel actief aangemoedigd worden om een vegetarische schotel te kiezen, er ruime keuze is tussen diverse veggie opties en het niet-vegetarisch aanbod (inclusief snacks en broodjes) beperkt wordt tot één maaltijd.

3. Een duidelijk alternatief voor Sint-Jansvest. De UGent heeft nood aan een eigen keuken waar we kunnen blijven experimenteren met gezonde vegetarische gerechten (bijvoorbeeld in Resto Kantienberg).

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Is gent de vegetarische hoofdstad van europa? Jullie referentie hiervan gaat naar een onbeschikbare pagina.. https://mic.com/articles/185650/how-iihttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wakkerdier/app/uploads/2017/10/18133740/171011-vleesconsumptie-rapport-WER-def.pdf

Bericht: 
Volledig mee eens. Is er een platform waar ik deze brief mee kan ondertekenen?

Reactie toevoegen