"Laten we de rangen sluiten"

Op naar de tweede ronde

In deze opinie roept fertiliteitsspecialiste Petra De Sutter op tot meer eensgezindheid in de kiesstrijd om de rector en vicerector. "Laten we de rangen sluiten en stoppen met elkaar te bekampen", luidt haar boodschap. 

Petra De Sutter

Toen in 1860 de vrijzinnige republikein Abraham Lincoln in de VS verkozen werd tot president, gingen de Zuidelijke Staten zich afscheiden en verkozen zij op hun beurt de protestantse democraat Jefferson Davis tot president. Gedurende vier jaar kenden de VS twee presidenten. Er is veel geschreven over de vraag of de levensbeschouwing van beide presidenten een belangrijke rol speelde in het conflict, maar hun standpunten ten opzichte van de slavernij waren natuurlijk wel radicaal tegengesteld. De Amerikaanse burgeroorlog werd een van de bloedigste oorlogen aller tijden.

Rectorkwestie

Ook bij ons bestond destijds de tegenstelling tussen katholieken en vrijzinnigen, die tijdens de koningskwestie en de schoolstrijd hoog oplaaide, maar de gemiddelde burger zou kunnen denken dat dit anno 2017 niet meer zou spelen. Wie de laatste weken de rectorverkiezingen aan de UGent in de media en de sociale media heeft gevolgd, krijgt echter de indruk dat er aan onze universiteit niet veel veranderd is sinds de negentiende eeuw.

Discriminatie en conflicten ontstaan doorgaans wanneer men zich focust op één identiteitsaspect en vergeet dat mensen veel meer gemeen hebben met elkaar dan wat hen van elkaar onderscheidt. Of iemand nu gelovig of vrijzinnig is, wat doet het er toe, zolang dit niet uitmondt in dogmatisme en intolerantie.  En daartoe bestaat weinig risico, als ik beide duo's kandidaat-rector en -vicerector een beetje ken. Mij maakt het niet uit welke hobby's zij hebben, waar ze op vakantie gaan of wie hun partner is. Ik zal hen beoordelen op hun programma om een van de grootste onderwijs- en onderzoeksinstellingen van ons land te leiden. Zo maakt hun levensbeschouwing me eigenlijk ook niet uit. Pluralisme betekent in de eerste plaats respect voor andermans overtuiging. Mensen moeten beoordeeld worden op hun daden, niet hun ideologie.

"Pluralisme betekent in de eerste plaats respect voor andermans overtuiging" 

Stop de beschadiging

Vandaag is de eerste ronde van de rectorverkiezing achter de rug, en over enkele dagen gaan we verder. Alles is nog mogelijk, en als ik beide programma's met elkaar vergelijk zie ik inderdaad veel meer gelijkenissen dan verschillen. De verschillen worden vooral in de sociale media uitvergroot, zoals dat bij echte verkiezingen ook altijd het geval is, maar ook na echte verkiezingen moeten de rangen gesloten worden, coalities gesmeed en beleid gevoerd. Zo ook aan onze universiteit. Het schouwspel dat de laatste weken werd opgevoerd door voor- en tegenstanders van beide kandidaatduo's, gevoed door anonieme getuigenissen in de media en op de spits gedreven op Twitter en Facebook, is beschadigend voor onze universiteit. Het lijkt erop dat sommigen nog liever de UGent beschadigen dan de 'tegenkandidaat' te zien winnen. Dat is iets wat mij verwondert in een academische omgeving.

"Het lijkt erop dat sommigen nog liever de UGent beschadigen dan de 'tegenkandidaat' te zien winnen." 

Ons motto is "Durf denken", of anders gezegd alles kritisch in vraag stellen en je eigen opinie vormen en er dan naar handelen. Hier hoort anderen beschadigen niet bij. Met open vizier de strijd aangaan en op basis van argumenten in een discussie je punt proberen maken, ja. Maar met respect voor de persoon. Want na de verkiezingen zullen de nieuwe rector en vicerector een ploeg moeten leiden om samen beleid te voeren. En dan zullen we met z'n allen door dezelfde deur moeten en het belang van onze universiteit bovenop stellen. Als er diepe wonden geslagen worden en ego's beschadigd zijn, kan dat moeilijk zijn.

Pluralisme als sterkte

Laten we inzien dat een universitaire rectorverkiezing een georganiseerde krachtmeting moet zijn op basis van programma en feiten, niet op basis van ideologie en opinies. Het moet dus gaan om voorstellen die onze wetenschappelijke excellentie verbeteren, om onze jonge mensen nog beter op te leiden en voor te bereiden op wat hen te wachten staat, om pogingen om onze interne democratie te versterken en onze governance structuur te verbeteren, en om al onze medewerkers en studenten de beste kansen te bieden, met respect voor gendergelijkheid en aandacht voor diversiteit.

Onze universiteit heeft de belangrijke taak om als onderwijs- en onderzoeksinstelling onze samenleving vorm te geven en om samen met de andere universiteiten Vlaanderen op de kaart te zetten in de wereld. De uitdagingen in deze geglobaliseerde wereld zijn immers niet min. Universiteiten moet de mensen afleveren die bijdragen tot welvaart en welzijn, leidinggevenden, denkers en doeners, en ook mensen die morele verantwoordelijkheid opnemen voor de wereld van morgen. In tijden van crisis, van nationale en internationale polarisering en dreiging, hebben we meer dan ooit sterke leiders nodig.

Gisteren nog kwamen duizenden wetenschappers overal ter wereld op straat om te pleiten voor meer aandacht en financiering voor wetenschappelijk onderzoek. Als over de oceaan fondsen voor wetenschappelijk onderzoek worden verminderd en milieuagentschappen worden ontmanteld ten voordele van de uitbreiding van het militair apparaat, moeten we ons als academici solidair tonen. Wetenschap is en blijft essentieel voor onze vooruitgang, maar ook voor onze democratie en vrijheid. En universiteiten zijn essentiële onafhankelijke instellingen die erg belangrijk zijn voor de verdediging van deze waarden.

"Het hoger belang van de UGent en onze samenleving moet op de eerste plaats komen." 

De geschiedenis van de Amerikaanse burgeroorlog, die zeker niet alleen rond het afschaffen van de slavernij draaide, is iedereen gekend. Hij kostte aan meer dan 600.000 mensen het leven. Nadien ontwikkelden de Verenigde Staten zich tot de wereldmacht die ze vandaag nog steeds is. Laten we aan de UGent de troepen verzamelen en stoppen met elkaar te bekampen, want dat is een beschamend schouwspel. Pluralisme moet onze sterkte zijn en blijven, niet een zwakte. Het hoger belang van de UGent en onze samenleving moet op de eerste plaats komen. De rector en vicerector van de UGent hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. Ik wens hen veel succes.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Beste Petra, Het lijkt me dat je het probleem totaal niet hebt begrepen. Het feit dat ik deze mail niet durf te schrijven met vermelding van mijn eigen naam, uit vrees voor directe represailles, zou mensen als jou moeten doen inzien dat het niet gaat om beschadigen, wel integendeel. Als we aan de UGent onze mond moeten houden, de waarheid niet meer mogen vertellen, of kritiek mogen geven zonder beschuldigd te worden van beschadigingsoperaties, kunnen we beter ophouden met ons motto 'Durf Denken'. Al jouw verdiensten ten spijt, een dergelijke minimaliserende tekst zoals deze is een kaakslag voor allen die dagelijks met de wanpraktijken van machtsmisbruik en intransparante besluitvorming moeten zien te overleven. Waar in de maatschappij krijgen academici die een onafhankelijk beleid willen een waardige plaats als ze zelfs aan de UGent niet meer terechtkunnen ? Durf denken ???? Sorry, durf vooral niet denken of hou vooral je mond.

Bericht: 
Beste Petra, Akkoord met de stelling dat de rectorverkiezing over inhoud moet gaan op basis van programma en feiten. Sarah en ik proberen dit reeds van bij het begin van onze campagne. We zullen dit ook verder doen, ook in deze tweede ronde. We hopen dat dit niet geïnterpreteerd wordt als het hoger belang van de UGent schaden want dat zou precies het inhoudelijk debat verhinderen. We vragen ook dat idereen het democratisch proces zou respecteren. Daarom dat we ook hebben aangeklaagd dat leden van RvB, decanen en zelfs leden van de verkiezingscommissie openlijk stemadvies geven via kanalen die voor de kandidaten niet beschikbaar zijn. Laat ons dus verder het debat voeren zodat de kiezer een gefundeerde keuze kan maken ! Guido en Sarah (gesteund door een pluralistisch team !)

Bericht: 
Ik deel de mening van de vorige reactie. De loge is er mee gemoeid en dan is het altijd opletten.

Bericht: 
Men heeft steeds geprobeerd om in deze campagne te polariseren en om Guido en Sarah af te schilderen als "tjeven" om zo electoraal voordeel te creëren voor Rik en Mieke door zo al de vrijzinnigen aan hun kant te krijgen. Blijkbaar heeft dit helaas goed gewerkt tot nu toe.... Guido en Sarah zijn ook pluralistisch : er zitten vrijzinnigen in hun entourage, gnostici, christenen en zelfs deels boeddhisten... Het gaat trouwens ook over ethisch gedrag. Blijkbaar worden er mensen de mond gesnoerd om zaken aan te kaarten die niet door de beugel kunnen, door dit af te schilderen als het schaden van het imago van ugent....Toch wel zeer bedenkelijk!

Bericht: 
Ik denk dat de anonieme janvangent22 niet heel oprecht is in deze bekommernis. Hij of zij heeft de voorbije weken al meerdere van dit soort berichten de wereld ingestuurd, telkens duidelijk met eenzelfde bedoeling. Het afbraakvoetbal van een bepaalde groep houdt maar niet op, deze manier van anticampagne voeren helpt onze universiteit écht niet vooruit!

Bericht: 
Reactie op artikel Petra De Sutter 1. "Pluralisme betekent in de eerste plaats respect voor andermans overtuiging" Met het intern kiesreglement UGent (zie bijlage- kan dit toegevoegd worden?) ter ondersteuning van een faire, respectvolle verkiezing, is men anno 2017 ver verwijderd van een transparante regelgeving die het kiesproces vrijwaart van enig moddergevecht en gentle-men/women’s behandeling. Wantoestanden zijn een prestigieuze Universiteit als U Gent onwaardig. En wij moeten niet refereren naar de Amerikaanse toestanden van hun burgeroorlogen als hier nog geen deftige Rectorverkiezing kan georganiseerd worden. En daar zijn de vroegere beheerders van de UGent verantwoordelijk voor. Meer nog, als senator staat er men toch op, dat bij politieke verkiezingen neutraliteit aan de dag gelegd wordt van mensen uit het kiescollege en dat er ook een controle- mechanisme voorhanden is om deze neutraliteit te bewaken? Aan de UGent : ‘nada’ dus… meer nog de macht om onze eerste klanten: de studenten en jongen AAP te benaderen van: moet het dan zo !…. Dat is zeer respectloos en kan niet bestraft worden: grensoverschrijdende chantage … manipulatie : bah …. Het gaat hier al lang niet meer over een faire Rectorverkiezing maar om een machtsspel van “ de krachten”, manipulaties, verdeel- en heers- politiek en postjes beloven en verdelen vooraf. Ik zou hier eerder naar Romeinse Nero-tijd verwijzen …. 2. "Het lijkt erop dat sommigen nog liever de UGent zien beschadigen dan de 'tegenkandidaat' te zien winnen. Wanneer een nieuw duo pas op 10 maart Ll. nog de moed neemt om de democratie de eer aan te doen, om precies de evidentie van een vooraf gedoodverfde winnaarsduo’s niet alleen hun gang te laten gaan, dan is dit niet de UGent beschadigen. Neen, dat is de UGent een gelaat geven. Democratie bestaat uit het aanbieden van een keuze van programma’s en kandidaten die hun vooropgestelde programma ook daadwerkelijk gaan uitvoeren, gebaseerd op een signaal van de kiezers. Maar via de kranten ‘de Gentse victims’ opvoeren als "unfair" omdat ze als tegenkandidaten durven optreden… is dit dan geen beschadiging van de democratie? Of is het opkomen voor democratie dan een proces van beschadiging…… de toestanden van Turkije en USA kunnen we hier missen als kiespijn. Er zitten al genoeg bekwame wetenschappers gekluisterd aan het afvlakken van hun mogelijkheden omwille van de machtsspellekes. Het zijn zij die nog elke dag hun intellectuele vrijheid proberen te handhaven, ondanks de onmacht hen hoog aan de lippen staat en zij zichzelf van een burn-out proberen af te houden. "Geprivilegieerde posities en macht" voor de ene persoon en "ondankbaarheid en kleinhouden" voor de andere: een beetje slavernij, of toch een beetje Amerikaans?? Om dan nog niet te spreken van het onderdrukken van talenten en ondernemingszin. Om nog niet te spreken hoe men bekwame UGenters in een morele catacombe plaatst zonder zuurstof en daglicht . De argumentatie dat "dit ook in de andere universiteiten gebeurt", is niet aan de orde … Het gaat hier over onze ‘alma mater’. Niet dansen op een podium, maar voor een haalbaar programma opkomen is nu aan de orde !!!! En wat met de ’Heforshe’ campagne: alle decanen zijn mannelijk. Van hen moeten we lezen dat dit wel meevalt voor de vrouwen …en het geen issue is voor de Rectorverkiezingen binnen het programma van een bepaald duo…… Neen, Senator De Sutter, het zijn geen Nero’kes tijden meer. Wanneer en hoe kunnen de medewerkers zich zonder gevaar voor hun job vrijuit laten horen dat het misgaat op sommige terreinen en in sommige UGent faculteiten en instituten? Durven Denken Durven doen Wij hoeven geen les in groene moraliteit . Ik ben nog altijd fier een UGent-collega te zijn van zij, die elke dag hun verantwoordelijkheid nemen en niet moeten kicken op macht, van zij die elke dag hun talenten ontwikkelen en gebruiken en zich inzetten om hun wetenschap aan de maatschappij ten dienste stellen.. zonder stoelendans. Dat is pas durven denken en durven doen….. Dus ja aan de inhoud en het programma van Guido en Sarah ! Nero Agrippina von UGent, een pseudoniem is nu aan de orde want men weet nooit …

Bericht: 
Beste Jan van Gent Ik denk dat ik het perfect heb begrepen hoor. Anonieme campagne voerders zoals uzelf zijn exact de beschadigende elementen waar ik het over heb. Mvg Petra De Sutter

Bericht: 
Beste Guido Uiteraard gaat mijn stuk niet over de kandidaten, maar over diegenen die ampagne voeren door middel van ad hominem reacties. Ik ben het volledig met u eens dat stemadvies via officiele kanalen niet kan. Dit is misbruik maken van machtsposities en van officiele middelen. Mijn opinie is niet gericht tegen de kandidaten maar wil een oproep zijn aan de ganse universitaire gemeenschap om de campagne sereen te voeren. Vriendelijke groeten en veel succes in de tweede ronde. Petra

Bericht: 
Het moet gezegd, ik ben diep getroffen door de heisa en de commentaren naar aanleiding van mijn reactie op de brief van Petra De Sutter in Schamper afgelopen weekend. Om iemand te parafraseren, ik was van mijn melk... Niet zozeer omwille van de toon van de commentaren, met grote woorden als "beschuldigingen" en "beschadiging van de UGent", ik ben wel meer gewend, maar wel om de aanval op iets waarvan ik dacht dat het mij in deze zeer dierbaar was, met name de anonimiteit. Ik begrijp dat anonimiteit voor sommigen lastig ligt, het kan inderdaad in extreme gevallen door kwaadwilligen worden gebruikt als een gratuite manier om anderen in een slecht daglicht te stellen. Men vraagt naar bewijzen van iets wat aangekaart wordt, maar door bewijzen aan te brengen verliest men terug zijn anonimiteit. Daarom, beste Petra, uw vraag naar bewijzen kan ik als volgt beantwoorden: ze liggen zowat onder uw neus, ze stapelen zich al vijftien jaar op in de verborgen lades van zowat elke medewerker van Welzijn of Human Resources, ze staan in de grote en met veel bravoure aangekondigde UZegt Enquete en zijn herhaaldelijk op het bord van vakbondsorganisaties, interne en externe auditrapporten gekomen. Mijn persoonlijk verhaal is slechts een voetnootje in heel dit dossier, dus uw verwijzing naar persoonlijke frustratie is eigenlijk lachwekkend eufemistisch. En wat heeft het establishment gedaan met al deze informatie, denkt u ? Inderdaad, de rangen gesloten. Mocht dit het enige dossier zijn waar ik weet van heb, zou ik zwijgen, uit schroom om van het probleem waar ik deel van uitmaak niet het probleem van de UGent te maken. Maar er is zoveel meer en men moet daadwerkelijk zijn ogen sluiten om het niet te willen zien. Het gaat dus niet alleen om een persoonlijke frustratie, het gaat om het leven van mensen die geëngageerd en gemotiveerd aan een job beginnen, maar waarbij de werkomstandigheden, de continue pestterreur, de intransparantie en het totale gebrek aan enig vooruitzicht op beterschap deze medewerkers letterlijk tot waanzin drijft, zelfs tot op het punt dat sommigen eraan denken om niet alleen uit hun job, maar meteen uit het leven te stappen. Inderdaad, het gaat om meer dan "het fronsen van wenkbrauwen" of "het beschadigen van een organisatie", het gaat om het leven van mensen zelf, en als het leven van dergelijke mensen in het gedrang komt, komt de UGent in het gedrang. Praat me dus niet over klokkenluiders, men krijgt hoogstens een triangel om lawaai te maken. Neem het me dus niet kwalijk als ik misschien wat visceraal reageer op de bon ton van het sluiten van de rangen. Dit is net de ziekte die we moeten bestrijden. Dit is net waarom de tweespalt in onze organisatie sluipt. Het gaat niet om loge of katholiek, over man of vrouw, het gaat over eerlijkheid, transparantie en het zorg dragen voor talent. Neem het me dus ook niet kwalijk dat ik anderen wil waarschuwen voor het gevaar van een kandidaat-rector (en vice-rector?) die willen gaan voor een versterking van het bestuur door zelf een college van vice-rectoren aan te dragen. Voor diezelfde kandidaat die vraagt om op te houden met het debat hieromtrent en dit ook nog eens laster noemt. Mogen mensen als ik dan niet aangeven dat ze zich beter voelen bij een kandidaat-duo dat werkelijk gaat voor een geëngageerd en transparant bottom-up systeem ? Of moeten wij dan maar gewoon ophouden met denken, in tegenstelling tot ons motto ? Waarom dan anoniem blijven ? Mocht het nu nog niet duidelijk zijn, dit is niet het issue. Men heeft ook niet naar ons geluisterd toen we met naam en toenaam ons verhaal zijn gaan vertellen. Maar men heeft ons nadien wel de rekening gepresenteerd, en daar passen we ditmaal voor. Voor alle duidelijkheid, Petra, mocht je inmiddels een vaag of groot vermoeden hebben waarover dit verhaal gaat, ik verwacht niets van jou. Het enige waarop ik hoop is dat je volgende maal even denkt aan ons, als je vanuit je comfortabele zetel nog eens over "de UGent" spreekt. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar, een ding heb ik nu wel ingezien. Ik moet mijn goeie vriend Jan Van Gent laten gaan. Wij kunnen niet meer samenblijven, hij moet zijn eigen koers gaan varen. Wees mild voor hem, het is een echte UGenter, met het hart op de juiste plaats en "ready to kick ass". Dat is toch waar wij als UGent altijd hebben voor gestaan, is het niet ? Ik mag het hopen. Maar intussen zwaai ik hem met pijn in het hart de deur uit. Vaarwel, Jan, het ga je goed.

Bericht: 
Een schrijnend verhaal dat m.i. best niet te laconiek wordt afgedaan als laster of beschadiging van de UGent. Voor alle duidelijkheid: ik ken betrokkene niet. Maar er zijn ook mij wel redelijk wat voorbeelden van machtsmisbruik bekend. Als we er zouden in slagen het aantal dergelijke situaties terug te dringen, dan zouden we al een mooie bijdrage geleverd hebben aan de gezondheidstoestand van onze universiteit. En ik persoonlijk schat in dat daar meer garantie voor is als Guido en Sarah verkozen worden. Ik zal in de derde ronde alvast op hen stemmen.

Reactie toevoegen