Educatieve master gebuisd over de hele lijn

Een inkijk in het leven van edumastudenten

Een bescheiden rondvraag bij studenten van de educatieve masteropleiding levert een waslijst aan problemen, frustraties en aanbevelingen op. Acht studenten getuigen anoniem over hun opleiding.

Om een oplossing te bieden voor het nijpend lerarentekort is de educatieve masteropleiding, kortweg 'eduma', in het leven geroepen. Deze opleiding bereidt studenten in een of twee jaar voor om voor de klas te staan. Eduma, aangekondigd met toeters en bellen, heeft een aantal pijnpunten. Studenten zitten op hun tandvlees of haken halfweg de opleiding af. Dit artikel, waarin acht studenten anoniem over hun opleiding getuigen, biedt een inkijk in de verhalen en verzuchtingen van de edumastudent.

Het werk is nooit klaar

Een eerste struikelblok is de torenhoge studielast. Het to-dolijstje is behoorlijk lang: verslagen schrijven, lesvoorbereidingen en groepswerken maken, EHBO- en STEM-sessies bijwonen, hoorcolleges bekijken, talrijke taken maken en examens afleggen. "Er zijn zo veel deadlines dat ik bang ben er eentje te missen, het werk is nooit klaar", zucht een edumastudente economie.

Naast de studielast, is de administratie een blok aan het been. Bij de eenjarige economische eduma moet de stage aan een hele resem regeltjes voldoen. Je moet stage lopen in een school gelegen in een stad en in een school gelegen buiten de stad, in een katholieke school en in een GO! school, en in ASO-, TSO- en BSO richtingen. Je stage van het eerste semester mag pas beginnen vanaf 15 november en is begrensd tot 10 uur. Per week mag je slechts 5 actieve lessen geven met maximum 4 parallellessen. Kan er iemand nog volgen?

"De opleiding loopt verloren in details, de essentie van lesgeven verdwijnt op de achtergrond"

Daarbovenop zijn er ook negen mesoactiviteiten zoals een sportdag, klassenraad, oudercontact, enzovoort. En ja hoor, dit moet je allemaal zelf plannen via twee verouderde, chaotische en slome platformen. "De opleiding loopt verloren in details, de essentie van lesgeven verdwijnt zo op de achtergrond", besluit een student cultuurwetenschappen. "Er zijn zelfs dia's over wat je wanneer waar op bord moet schrijven", zucht een edumastudent economie met opgetrokken wenkbrauwen.

"Ik vraag me af waarom ik twee vakken heb waarin ik elke week exact hetzelfde leer"

De combinatie theorie en stage loopt niet altijd even soepel. "De lesgevers beloven dat de hoorcolleges zullen stoppen op de tiende lesweek, nadien is het tijd voor onze stages. Nu blijken onze hoorcolleges toch door te lopen tot de dertiende lesweek", hekelt een talenstudent. "In de eenjarige eduma van cultuurwetenschappen krijg je tegelijkertijd je oriëntatiestage en je actieve stages. Dit is vreemd aangezien je oriëntatiestage een voorbereiding is op je actieve stage. Bij een oriëntatiestage leer je voor het eerst hoe je voor de klas moet staan. Wanneer je je oriëntatiestage hebt afgerond, kan je effectief lesgeven en aan je actieve stage beginnen. Bij de eenjarige eduma wordt deze structuur door elkaar gegooid", vertelt een edumastudent cultuurwetenschappen. 

Stroom van frustraties 

"Ik vraag me af waarom ik twee vakken vakdidactiek heb waarin ik elke week exact hetzelfde leer. Alsof lesmethodes plots anders zijn omdat je in een andere taal spreekt", getuigt een taalstudent. "Met de frustratie van edumastudenten kan je met gemak de kerncentrales sluiten", grapt die. Een taalstudente die een eduma volgt gespreid over twee jaar gaat verder: "Ik vind dat de informatie voor je aan de opleiding begint correcter en realistischer moet zijn. Er wordt te veel werk geminimaliseerd. Bouw ook de vakoverschrijdende seminaries af. Wanneer je nu, bijvoorbeeld, geen 14 op 20 haalt voor het zelfstudievak 'EHBO', krijg je in één klap vijf punten minder op je stage. Dat is niet redelijk."

Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter 

Verder is er een gebrek aan heldere communicatie binnen eduma, vertellen studenten. Informatie over de opleiding is vaak gespreid, je verliest soms een halve dag met uitzoeken hoe iets precies in elkaar zit. "Ik weet van toeten nog blazen, ik moet het allemaal zelf uitpluizen", klaagt een economiestudent. "In een ideale wereld is er per cluster iemand om vragen te beantwoorden. Een alternatief is een algemene 'FAQ' per edumacluster op Ufora. Hierin kan alle essentiële informatie over de opleiding worden opgelijst. Deze maatregelen zouden al veel van de edumafrustraties de wereld uit helpen", besluit de studente economie.

"De studielast is niet te zwaar als je je schoolwerk doorheen het jaar goed opvolgt" – Ruben Vanderlinde

Voorzitter van de opleidingscommissie educatieve masters Ruben Vanderlinde benadrukt vooral de complexiteit van de jonge opleiding die gericht is op een heel divers publiek aan studenten en waarbij alle faculteiten betrokken zijn. Hij erkent dat er een aantal problemen zijn binnen de opleiding. "We zijn volop in de weer om deze problemen op te lossen. Er is een werkgroep administratieve vereenvoudiging opgestart, we proberen de communicatie te verbeteren en het stageportfolio wordt hervormd. Sommige zaken met betrekking tot de stage zijn vastgelegd via eindtermen die ons worden opgelegd door de Vlaamse overheid; veel kunnen we hier niet aan veranderen. Ik wil er wel op wijzen dat in tegenstelling tot de acht anonieme getuigen, de algemene evaluatie over de opleiding, de vakken en de lesgevers bij studenten vrij positief is. Een opleiding van zestig studiepunten betekent bovendien fulltime studeren. De studielast is niet te zwaar als je je schoolwerk doorheen het jaar goed opvolgt. Zowel scholen als alumni zijn tevreden over de kwaliteit van onze opleidingen. Voorts blijven we luisteren naar feedback, want het werk is natuurlijk nooit klaar."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Wil je als EduMa-student eens klagen bij een persoon die echt iets wil doen met jouw klachten of wil je misschien zelfs meedenken over hoe het beter kan: mail eduma@gentsestudentenraad.be!

Reactie toevoegen