Therminal 2.0

Therminal 2.0 zou niet onder Home Fabiola komen, zoals eerder foutief vermeld in het artikel, maar onder Home Vermeylen. Ingebruikname is gepland in 2021.