Noot van de redactie

In de brief van het KVHV, die een antwoord is op een eerdere lezersbrief van Yolan Devriendt, staan enkele zaken die duiden op een niet geheel foutloze karakterisering van de brief van laatstgenoemde.

De heer Devriendt -beroepsmatig geen journalist- heeft het incident, in tegenstelling tot wat in deze lezersbrief geopperd wordt, nooit een gecoördineerde actie genoemd. Ook beweerde hij nooit dat een politieke overtuiging het incident met Anuna De Wever zou gemotiveerd hebben. In het antwoord van het KVHV wordt gesteld dat de heer Devriendt het over een soort ‘Vlaams terrorisme’ zou hebben. Hij verwijst echter louter naar het feit dat uiteindelijk veel media-aandacht ging naar het feit dat één van de betrokkenen een Vlaamse vlag droeg.