Nu & Toen: Internationale studenten

Al sinds 1860 wordt onze alma mater bezocht door buitenlandse studenten. Dit aantal nam in de decennia die volgden gestaag toe. In 1872 maakten ze zelfs een derde uit van de totale studentenpopulatie. De meesten onder hen volgden een ingenieursrichting en kwamen uit Oost-Europa. Vandaag de dag ontvangt de UGent maar liefst 5.700 buitenlandse studenten per jaar. Daarnaast verlaten er jaarlijks ook zo'n 1.300 'UGenters' onze geliefkoosde studentenstad om een avontuur in het buitenland te beleven.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen