De grote UGent-volksverhuizing

Wat krijg je als je de UGent-gebouwen in een bokaal steekt en daar eens goed mee schudt? De komende jaren zal het landschap van onze universiteit heftig veranderen.

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verhuist naar het Technicum en maakt plaats voor onder meer een congrescentrum op campus Aula. Daar worden leslokalen in de Paddenhoek ingeruild voor het Universitair Centrum voor Talenonderwijs. De vakgroepen Geschiedenis en Archeologie verhuizen op termijn naar de Plateau-Rozier. Dat is mogelijk doordat een deel van de ingenieurs daar vertrekt naar het Technicum en naar het Technologiepark in Zwijnaarde. Ook de bio-ingenieurs verhuizen voor een deel van de Coupure naar de voor hen kersverse campus Proeftuin. 

Exodus Pol & Soc 

De eerste grote stap in het UGent-masterplan is de verhuis van de Politieke en Sociale wetenschappen naar de gerenoveerde gebouwen in het Technicum. De lokalen die vrijkomen in de Korte Meer, Volderstraat en Universiteitstraat gaan niet naar de Rechten en Criminologie, maar krijgen een nieuwe bestemming. "De lokalen van de Korte Meer zullen samen met de ceremoniezaal Aula ingeschakeld worden als deel van het nieuwe congrescentrum. De rest van de lokalen zullen dienstdoen als bufferlocatie, om vakgroepen en onderzoekers onder te brengen die omwille van verbouwingswerken een tijdelijke locatie nodig hebben", vertelt Ann Hendricx, afdelingshoofd Projectbureau bij de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB). 

Exodus Geschiedenis en Archeologie

Een deel van het rectoraat wordt gerenoveerd, en het administratief centrum in het Ufo en het rectoraat breidt op termijn uit met een studentencentrum. Daarom zijn er verschuivingen nodig. De vakgroepen Geschiedenis en Archeologie zitten momenteel als vreemde eend in de bijt in het Ufo te midden de cluster van de centrale administratie. De vakgroepen vormen de ideale kandidaat voor de verschuivingen aangezien ze op lange termijn naar Plateau-Rozier verhuizen. Waar zij in tussentijd een plaats gaan vinden, is nu nog niet geweten: "We zoeken daarvoor de meest geschikte locatie, maar dat wordt momenteel nog onderzocht. Ik begrijp dat dat heel vervelend is", aldus Els Van Damme, directeur bij DGFB. 

Afbraak Paddenhoek en een nieuw Universitair Talencentrum

Op dit moment bekijkt een extern studiebureau of er nog delen van de Paddenhoek te recupereren vallen in functie van duurzaamheid. De Filmzaal zit sowieso in het deel dat afgebroken wordt. Een deel van de verbouwde of afgebroken Paddenhoekgebouwen zal dienstdoen als nieuwe thuis voor het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT). Op de vraag of er dan geen kostbare onderwijsruimte voor studenten verloren gaat, antwoordt de directeur van DGFB als volgt: "Het UCT is een onderdeel van onze universiteit in functie van onze rol om levenslang leren mogelijk te maken. Het zijn niet enkel werkende mensen, er zijn ook veel studenten die naar het UCT gaan." De keuze voor een centrumlocatie linkt Van Damme aan duurzaamheid: "We willen onze voetafdruk ook niet onnodig vergroten, daarom proberen we onze eigen ruimtes zo nuttig mogelijk in te zetten."

Partiële exodus (bio-)ingenieurs

De opleiding Architectuur en Stedenbouw zal de komende jaren van de Plateau-Rozier naar Technicum Blok 4 verhuizen om op lange termijn plaats vrij te maken voor de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie. Op dit moment zitten in het Technicum Blok 4 ook ingenieurs, en zij verhuizen naar campus Zwijnaarde. Een deel van de ingenieurs zal dus uit het centrum verhuizen, maar de Architectuur en Stedenbouw blijven op een centrumlocatie. Ook de bio-ingenieurs zullen niet vastroesten op hun campus aan de Coupure. Een deel van hen verhuist namelijk samen met een deel van campus Schoonmeersen naar de nieuwbouw op campus Proeftuin. Deze campus bevindt zich in de Proeftuinstraat aan de E40 in de buurt van de Ghelamco Arena.

Hoe worden al deze beslissingen genomen? 

Zo'n verhuisbeweging ontstaat uiteraard niet uit het ijle. "Heel wat gebouwen, zoals de Rozier-Plateau, moeten gerestaureerd worden. We hebben enerzijds gekeken naar de huidige noden, en anderzijds hoe we elk van de locaties als bestemming kunnen invullen. Het voornaamste doel was om tot een combinatie te komen waarbij we het aantal mogelijke verhuisbewegingen zoveel mogelijk konden beperken", vertelt Van Damme. "Op deze manier kunnen mensen ineens doorschuiven naar een definitieve locatie." De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer heeft bovendien niet op eigen houtje beslist dat het tijd was voor een grootschalig verbouwproject. Alle directies en decanen van de UGent werden betrokken in de gemaakte beslissingen en uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur de knopen doorgehakt.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen