Studentenverenigingen trekken aan de alarmbel

Verschillende studentenverenigingen houden het hoofd nauwelijks nog boven water in dit woelige coronajaar. Dat kwam naar boven tijdens de Vergadering der Konventsvoorzitters van 10 maart 2021.

Nicolas Vander Eecken

Activiteiten via videogesprekken kennen beperkingen en kunnen maar oppervlakkig bijdragen aan de groepscohesie. De studentenbeheerder van de UGent Nicolas Vander Eecken licht toe: "De ledenwerving verloopt veel makkelijker in het echt. Als ze al nieuwe leden hebben, slagen verenigingen er soms onvoldoende in hun kernwaarden of visie door te geven via online activiteiten. Nu pas beseffen we wat samen eten, drinken op café en dansen in de Overpoort betekent voor verenigingen." Alyssa Gheysens, de voorzitter van het Kultureel Konvent vult aan: "studentenvereniging Ylusiona rekruteert bijvoorbeeld hun leden op café wanneer ze hun trucjes tonen. Nu valt die mogelijkheid weg."

Vander Eecken identificeert een tweede heikel punt: "De informatieoverdracht naar volgende besturen zal een grote uitdaging worden. Nieuwe bestuursleden zullen minder ervaring hebben dan ooit. De knowhow van hoe het normale studentenleven eruitzag en georganiseerd werd, vloeit weg met de bestuursleden die afstuderen. Nu komt er een generatie die nooit het normale studentenleven heeft gekend." Streekverenigingen- en clubs organiseren normaal gezien vooral cantussen en café-evenementen. Emile Defooz, de Senior Seniorum oftewel de voorzitter van het Seniorenkonvent, legt uit: "Omdat deze legendarische avonden nu volledig wegvallen, zullen er volgend jaar bestuursleden zijn die een cantus in goede banen moeten leiden, maar nog nooit een echte cantus hebben meegemaakt."

"Nu komt er een generatie die nooit het normale studentenleven heeft gekend" − Nicolas Vander Eecken

Voor deze problemen zijn er geen kant-en-klare oplossingen. "Elke vereniging zal zich bewust moeten worden van het soort problemen die ze hebben en aan de hand daarvan moeten bekijken wat ze eraan kunnen doen", aldus de studentenbeheerder. "Waar ik mij op dit moment nog het meeste zorgen om maak is dat de huidige besturen van verenigingen al uitgeblust zijn nog voor het eind van het semester. Als verenigingen geen fut meer hebben nu, weet ik niet of ze de moed nog gaan vinden om activiteiten te organiseren wanneer het weer mag." Vander Eecken hoopt ondanks de opgebrande studentenverenigingen dat de overheid niet pas gaat versoepelen tijdens de examens. "Dat zou een grote slag zijn in het gezicht van iedere student. Sommigen gaan de examens aan hun laars lappen en anderen gaan crashen omdat ze weten hoe hun vrienden het leuk hebben op café terwijl zij moeten studeren."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen