Cultuur onder vuur

Een gesprek met professioneel pianist Florestan Bataillie

Het is vrijdagavond en de zon gaat onder op de Bijloke in Gent. De studenten keren terug naar het thuisfront en op een verlaten campus praat ik met Florestan Bataillie, uitvoerend muzikant en lesgever in het deeltijds kunstonderwijs.

Florestan Bataillie

Nietzsche zei ooit: "De oorlog is de winterslaap voor de cultuur". Wachten op een wapenstilstand in deze crisis heeft Bataillie alvast niet gedaan. Hij vertelt mij hoe hij verbonden is met de cultuursector en welke uitdagingen de laatste maanden met zich meebrachten. "Ik heb klassieke piano gestudeerd aan het conservatorium in Brussel en ik werk projectmatig als freelancer in ensembles en ad hoc wanneer orkesten mij vragen. Op die manier ben ik praktiserend kunstenaar. Daarnaast sta ik ook in het deeltijds kunstonderwijs. Daar werk ik als leerkracht piano."

De evenementen werden verzet naar januari 2021 en kijk waar we nu zijn

De professionele impact van de coronamaatregelen is duidelijk voor Bataillie. "Alles aangaande podiumactiviteiten is op heel korte tijd vrijwel verdampt. Dat dit niet weken of maanden zou duren, werd al snel duidelijk. Een volle agenda werd leeg en veel evenementen werden verplaatst. Het valt ook op: evenementen werden verzet naar januari 2021 en kijk waar we nu zijn", aldus Bataillie.

"Anderzijds ben ik dankbaar voor de culturele activiteitenpremie die werd ingericht door de Vlaamse overheid. Op die manier konden alsnog alternatieven worden voorzien zoals livestreams of lezingen."

Onderwijs zonder precedent

De aanpassingen in het kunstonderwijs verliepen ook verre van vlot. Tijdens de eerste lockdown vielen plots alle lessen weg. Net zoals in het regulier onderwijs, werden online lesplatformen opgestart. Op z'n zachtst gezegd een hele uitdaging.

Florestan gefotografeerd door Nictures

"Dat was uiteraard zeer complex in het begin. Er was geen precedent voor. Je wordt gewoon gedropt in die nieuwe situatie. Ik heb mijn studenten opgeroepen om regelmatig filmpjes te sturen van hun voortgang. Zo kon ik toch bijsturen waar nodig. Daarnaast gaf ik ook online lessen. Die verliepen toch vrij stroef gezien de klankkwaliteit op zo'n conference-app niet te vergelijken is met die van het echte instrument. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het fantastisch vind dat die mogelijkheden er zijn."

Ondanks de situatie is Bataillie met verschillende projecten bezig. 'Verlaine', een theaterstuk van zijn hand, kon als bij toverslag in het najaar doorgaan. Een dag na de laatste voorstelling werd de tweede lockdown afgekondigd. "Het was alsof het zo had moeten zijn".

Die crisis komen we wel door, maar onze cultuursector staat nog een grote uitdaging te wachten

Ook tijdens de tweede lockdown heeft Bataillie niet stilgezeten. "Toen heb ik me gestort op die activiteitenpremie. Zo heb ik reeds enkele gestreamde concerten kunnen geven. Daarnaast ben ik ook bezig met een podcastreeks. Er zijn een aantal plannen die niet voorzien waren maar toch vorm kregen zoals een CD-opname."

Behoud van cultuur

Het belang van cultuur in een maatschappij lijkt evident. Het behouden ervan in een pandemie is dat allerminst. "De waarde van culturele vakken wordt jammer genoeg te vaak onderschat. Het enthousiasme bij onze studenten is echt wel de moeite waard om voor te vechten. Het is ook op die manier dat zij geprikkeld worden om de stap te zetten naar het culturele veld. Als je het niet kent, dan ga je er ook niet naar op zoek. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ons onderwijs om dat enthousiasme te blijven voeden, zeker nu. Die crisis komen we wel door, maar onze cultuursector staat nog een grote uitdaging te wachten."

Meer over Florestans werk en zijn projecten, kan je vinden op zijn website.

 

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen