Meet the Green Office: "De UGent moet radicaler worden"

Wie zijn die groene helden met hun prachtige lokaal in het Ufo? En waar houden ze zich mee bezig?

Wie langs het Ufo loopt, passeert het mooi aangeklede lokaal van de Green Hub. Met medewerkers en studenten wordt van hieruit het duurzaamheidsbeleid van de universiteit aangestuurd door de Green Office. Milieucoördinator en coach Riet Van de Velde en Green Office coördinator en coach David van der Ha vertellen over de duurzaamheidsdoelstellingen van de UGent.

Doelstellingen van de UGent

Riet Van de Velde

In 2020 werd een nieuw duurzaamheidsverslag gepubliceerd met de duurzaamheidsagenda voor de UGent voor de komende jaren. "We werken rond drie pijlers: draagvlak creëren, duurzaamheid integreren in onderwijs en onderzoek, en het verduurzamen van de bedrijfsvoering", verduidelijkt Riet Van de Velde. In september heeft de Raad van Bestuur van de universiteit beslist om een klimaatplan op te maken voor de universiteit om alle relevante beleidsdomeinen te aligneren met ten minste de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. De UGent wil minstens tegen 2050 klimaatneutraal zijn, dat is de Europese norm. "Al trachten we natuurlijk het voortouw te nemen", vervolgt Van de Velde. "Naast het reduceren van de CO2-uitstoot, zetten we ook in op circulaire economie. Momenteel focussen we op minder wegwerp in de labo's en resto's van de universiteit. Daarnaast zijn we bezig met klimaatadaptie. We hebben al een biodiversiteitsplan en werken nu, onder andere, aan een watertransitieplan, dat we samen ontwikkelen met experten, beleidsmedewerkers en andere geëngageerde mensen."

"Een voorbeeldrol opnemen lukt minder goed wanneer mensen hun gewoontes moeten aanpassen" – Riet Van de Velde

Het zijn vooral wetenschappers die over de klimaatproblematiek aan de alarmbel trekken. Dat een universiteit daarom een voorbeeldrol moet spelen op klimaatvlak hoeft dan ook geen betoog. "Die voorbeeldrol opnemen lukt binnen de aspecten die binnen onze comfortzone liggen, maar is lastiger wanneer er budgetten moeten verschoven worden of mensen hun gewoontes moeten aanpassen", legt Van de Velde uit. Van der Ha vult haar aan: "Rond veel thema's zijn de gemakkelijke maatregelen genomen. We komen dus op een punt dat we soms ook in mensen hun comfortzone moeten nijpen", vertelt van der Ha. Zo volstaat ons huidige duurzaam reisbeleid of bedrijfsvervoerplan niet om onze CO2-doelstelling tegen 2030 te halen.

"We staan nu op een kantelpunt waarbij we iets radicaler moeten schakelen" – Riet Van de Velde

David van der Ha
 

Terwijl vroeger de focus lag op het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen, moeten we nu ook echt sturende maatregelen beginnen nemen om het autogebruik en het aantal vliegreizen af te remmen. En dan botsten maatregelen met individuele vrijheden", vult Van de Velde aan. "Ik denk dat we nu op een kantelpunt staan waarbij we toch iets radicaler moeten schakelen. Er is intussen aangetoond dat een parking-make-over de universiteit verfraait en veel voordelen biedt. Vanaf nu moeten we dat dan ook gewoon doen. We willen met het klimaatplan voor verschillende beleidsthema's een doelstelling formuleren voor 2030 en daardoor meer pushen in de juiste richting. Dat is vernieuwend, maar ook echt noodzakelijk. De komende tien jaar worden cruciaal."

UGent als voorloper? 

Het duurzaamheidsverslag is openbaar toegankelijk en geeft elke twee jaar een evaluatie van de duurzaamheidsindicatoren. Toch benadrukken Van de Velde en Van der Ha dat een vergelijking met andere universiteiten moeilijk is. "De UHasselt is bijvoorbeeld een heel kleine universiteit en zij kan natuurlijk niet op hetzelfde pad zitten als wij. Op sommige vlakken zijn we voorloper, zoals op het vlak van mobiliteitsbeleid, duurzaam reisbeleid en fossil divestment. Ook in de oprichting van de Green Office namen we het voortouw. Op andere vlakken zoals de 'living labs' staat de KU Leuven veel sterker. UAntwerpen en de VUB staan verder op het vlak van catering. Elke universiteit is voortrekker op een ander gebied en op die manier steunen we op elkaars expertise. Op Europees niveau is het nog een ander verhaal. In Nederland bijvoorbeeld zijn er enkele universiteiten die het enorm goed doen. In Utrecht is de catering standaard vegetarisch en moet je vlees- of visopties zelf aanvragen."

Green Office gaat internationaal

De Green Office van de UGent maakt deel uit van de Green Office Movement. Die organisatie telt meer dan 45 'duurzaamheidskantoren' binnen Europa en probeert hogeronderwijsinstellingen op verschillende manieren te verduurzamen. "Alle Green Offices van Europa en daarbuiten werken samen onder de koepelorganisatie SOS International", vertelt David van der Ha. "Binnen die organisatie wordt informatie gedeeld en normaal gezien vindt ook elk jaar een Green Office Summit plaats waar de Green Offices samenkomen en ervaringen uitwisselen. Ook ons Vlaamse netwerk is heel sterk en we werken goed samen. Zo hebben we onlangs samengezeten over een thesisprijs voor duurzaamheid op Vlaams niveau voor universiteiten."

Gerelateerde artikels: 
De UGent en het sprookje van de oeverloze klimaatambitie
Nog geen stemmen

Reactie toevoegen