Open Boek met Nicolas Bouteca: "Politicologie is een moeilijk vak, maar het is ook geen hogere wiskunde"

In deze rubriek stellen we open vragen aan professoren, waarop ze frank en vrij mogen antwoorden. Met professor politicologie en federalisme-expert Nicolas Bouteca spraken we over de Belgische politiek, zijn vak en tandpasta.

Het gaat de laatste tijd meer over herfederalisering, ook voor bevoegdheden zoals gezondheidszorg. Ziet u daarin een mogelijkheid voor na de verkiezingen in juni?

"Nee. Dat klinkt vooral goed, overtuigend zelfs. Dat beeld van die gezondheidsministers waarvan we er in ons land te veel hebben, laten we dat gewoon herfederaliseren. Waarom doen we dat niet opnieuw samen? Ik denk dat het zeer moeilijk is om dingen opnieuw samen te voegen. Zodra die tandpasta uit de tube is, krijg je ze er niet terug in geduwd. Dat is maar een metafoor, maar het is wel waar."

"Zodra die tandpasta uit de tube is, krijg je ze er niet terug in geduwd"

"Stel dat je beslist om iets te herfederaliseren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Je zou dan eerst en vooral een deal moeten vinden om dat te doen, want dat is een soort staatshervorming en daar is een grote meerderheid voor nodig." 

"Dan moet je onmiddellijk ook een deal hebben over welk beleid je gaat voeren op het pakket bevoegdheden dat je gaat overhevelen naar het federale niveau. Je moet onmiddellijk een beleid klaar hebben. Gaan we dan het Franstalige beleid of het Vlaamse beleid implementeren? Dat is een staatshervorming in het kwadraat. Dus los van het feit of je het al dan niet een goed idee vindt, lijkt de praktische uitwerking mij zeer moeilijk."

Jongeren worden gebombardeerd met politieke reclame. Vindt u dit een goede zaak, of moet dit gereguleerd worden?

door Noah Dols

"Dat is een heel belangrijke politieke discussie op dit moment en we vinden daar moeilijk oplossingen voor. Politieke partijen gaan natuurlijk proberen hun boodschap in een zeker format te gieten dat voor hen voordelig is. Dat is geen misleiding, dat is puur campagne voeren. Ik vind dat niet per se een slechte zaak. Politieke partijen mogen hun geld uitgeven aan wat ze willen. Het is natuurlijk sneu om aan die megabedrijven miljoenen uit te geven, zeker als het belastinggeld is. Ik vind eerder dat men moet knippen in het belastinggeld dat naar partijen gaat."

"Ik vind eerder dat men moet knippen in het belastingsgeld dat naar partijen gaat"

"Dat geld kan je ook in studiediensten steken. Dat is ook belangrijk, maar daar mag je gerust vrij over beslissen. Ik kan me inbeelden dat een partij die lange tijd niet in hun studiedienst gaat investeren, daar op termijn ook de nadelen van zal ondervinden. Al is het maar bij het besturen en het afsluiten van regeerakkoorden en zo verder. Als je dat geld enkel en alleen inzet op sociale media kan dat kortstondig succes opleveren, maar op de lange termijn lijkt het mij ook als partij niet zo slim om alleen daar geld in te steken."

Veel studenten mogen voor het eerst stemmen, maar we merken dat er een verschil is in hun politieke kennisniveau. Vindt u dat er voldoende politieke vorming is op universitair niveau of ligt de verantwoordelijkheid meer bij de studenten zelf, nu ze volwassen zijn, om actiever betrokken te zijn bij deze kwesties?

"Als je politieke wetenschappen volgt, ben je volgens mij wel goed mee met de zaken. Voor de rest is er eigenlijk niks aan de universiteit. Is dat ambetant? Ja, voor een stukje wel. Maar ik denk niet dat we overal een vak politiek kunnen integreren. Er zijn wel heel wat debatten die door studenten en verenigingen worden georganiseerd. Als je op de hoogte wil zijn van de politiek, kan je je weg wel vinden."

"Ik denk ook wel dat het voor een stukje aan de studenten zelf ligt. Je moet jezelf ook een beetje willen informeren. Wij dwingen studenten daartoe in onze vakken en er is genoeg informatie in de samenleving om je goed te informeren. Het hangt dan vooral af van interesse. De vraag is hoe je dat kan stimuleren. Het middelbaar onderwijs speelt hier ook een rol in. Mijn kinderen zitten in het middelbaar en die krijgen nu lessen politiek omdat er verkiezingen aankomen. Er zijn ook verkiezingsdebatten in allerlei scholen. Dus ik denk wel dat er voldoende aanbod is, maar je moet die willen aangrijpen. Het zal niet ingelepeld worden."

Is politicologie volgens u een buisvak, zoals veel studenten het ervaren?

"Het is een moeilijk vak, ja. Maar het is ook geen hogere wiskunde. Er zijn wel een aantal hoofdstukken die wat conceptueler zijn van aard, vooral wanneer het gaat over machten en dimensies van machten. Die moet je even goed lezen om te weten waarover het gaat."

"Het is een groot pak om te verwerken en voor mensen die van de middelbare schoolbanken komen, is dat een serieuze opdracht. Nu, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat veel studenten verkeerd inschatten wat de opleiding Politieke Wetenschappen precies inhoudt en misschien communiceren we dat ook niet goed genoeg. Als je kijkt naar het lessenrooster, dan staat dat niet overdonderend vol vergeleken met andere richtingen. Dat heeft ook een reden, eigenlijk moet die tijd gebruikt worden om je teksten te verwerken en te studeren. Iedereen werkt veertig uur per week ongeveer, in het werkelijke leven. En het is ook de bedoeling dat je dat als student doet."

"Het is dus zeker een zwaar vak, maar gaan we dat minder doen in de toekomst? Nee, het blijft ook dat zware vak zoals het is. Uiteindelijk lukt dat wel voor de meeste studenten."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen