Wanneer robots examens maken

Eind vorig jaar bracht het Amerikaanse bedrijf OpenAI hun digitale vraag- en antwoordsoftware ChatGPT uit. Sindsdien kunnen we van een ware chatbotrage spreken. Mag je het gebruiken als student? Wat riskeer je als je het doet?

 

ChatGPT maakt gebruik van machinelearning om antwoorden op te stellen op elke vraag die de gebruiker stelt. Aan de universiteit, met al haar papers en examens, is men bijzonder waakzaam over het gebruik van dergelijke robotische hulpmiddelen. De Universiteit Antwerpen startte al een onderzoek naar een student die ChatGPT gebruikt zou hebben om een paper te schrijven. Ook bij de UGent wordt nagedacht over het correcte gebruik van de tool. Rector Rik Van de Walle stond zelfs tijdens de opening van het academiejaar stil bij de rol van AI aan de universiteit.

 Oersimpel 

Het onderwijs- en examenreglement (OER), ook bekend als de bijbel van het universitaire onderwijs, is duidelijk. Er staat dat "het gebruiken van tekst of een product gecreëerd door een generatief systeem" als plagiaat gezien wordt, tenzij een lesgever het toelaat. 

Vooral in studies waar ze ook programmeren, wordt chatGPT wel toegelaten als nuttig hulpmiddel, maar ook die richtingen zijn even streng over het gebruik van door AI gegenereerde tekst wanneer er iets geschreven moet worden.

Stel dat je nu (per ongeluk) ChatGPT gebruikt hebt om een tekst voor je te schrijven, wat riskeer je dan? Daar zal de examencommissie van jouw opleiding zich over buigen. 

Op basis van de ernst van de feiten en de mate van recidivisme, kan dit gaan van minder punten op je examen, tot volledige uitsluiting van de universiteit voor een aantal jaar. Iets minder drastisch kan je ook een aantal credits niet verwerven voor dat jaar. Voor een deel vakken krijg je dan een 'BDRG' (bedrog-)code in plaats van de gewoonlijke 9/20. Als je oplichterij pas na de examens, of zelfs na je afstuderen, opgemerkt wordt, kunnen je kwalificaties retroactief nog worden ingetrokken.

Een sanctie is niet het enige dat je riskeert als je ChatGPT gebruikt. Je paper of examen kan ook gewoon slecht zijn.

Om papers te laten controleren op plagiaat gebruikt de UGent de plagiaatdetectiesoftware programma's Turnitin en SimCheck. Dat zijn gespecialiseerde programma's die gelijkenissen tussen jouw tekst en bestaande artikelen opsporen. Door een tekst met AI te genereren, zou je denken dat je de plagiaatdetectie kan omzeilen, maar niets is minder waar. Turnitin heeft zich volop toegelegd op het herkennen van door AI geschreven teksten, ook als die herschreven zijn.

ChatGPT schrijft teksten door te voorspellen hoe mensen typisch woorden na elkaar schrijven. Turnitin analyseert net die patronen en statistische kenmerken om te kijken of een tekst door een creatief brein of door een na-apende robot is geschreven. Wat als je nu gewoon de tekst parafraseert? Pech, want ook hierop werd Turnitin al getraind. Op het internet beweren mensen rond die ijzersterke beveiliging te geraken, maar dit advies volgen doe je op eigen risico. Sommige onderzoeken wijzen wel uit dat dergelijke software minder dan ideaal is in het onderscheiden van het taalgebruik van mensen en AI.  

Pas op met al die robots

Een sanctie is niet het enige dat je riskeert als je ChatGPT gebruikt. Je paper of examen kan ook gewoon slecht zijn. Verschillende onderzoeken hebben ChatGPT al aan het werk gezet om vragen te beantwoorden om de succesratio te berekenen en de resultaten van de AI lieten vaak veel te wensen over. 

De UGent wijst zelf ook op de gebreken van ChatGTP. De info die de software je verschaft is niet altijd correct, of kent bepaalde biases op basis van het (ongekende) bronmateriaal waarop de software getraind is. 

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen