Universiteit zonder grenzen

Emiel Verbeeren studeert psychologie aan de universiteit van Gent. In zijn vrije tijd werkt hij mee aan het ENLIGHT-project, een ontluikend internationaliseringsproject tussen tien universiteiten.

Wat is het ENLIGHT-project precies?

"ENLIGHT is een samenwerkingsverband tussen tien Europese universiteiten. De deelnemende universiteiten zijn gevestigd in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland, Spanje, Slovakije, Ierland en Estland. Het doel van ENLIGHT is de grenzen tussen de deelnemende universiteiten te verkleinen. In de afgelopen vier jaar zijn er al een aantal onderwijs- en onderzoeksprojecten opgestart. Studenten uit de verschillende universiteiten kunnen bijvoorbeeld online vakken volgen of deelnemen aan blended intensive learning programmes. In die programma's volgen studenten uit verschillende landen eerst een aantal weken online onderwijs, later komen ze fysiek samen om te werken aan een concreet project. Naast die onderwijsprojecten zijn er ook projecten gewijd aan onderzoek en lesgeven. Dit najaar vindt er in Bordeaux bijvoorbeeld een conferentie plaats over onderwijs. Voor de uitwerking van de projecten ben ik de studentenvertegenwoordiger van de UGent, dit is een van mijn functies voor de Gentse Studentenraad (GSR)."

Wat zijn de voordelen van ENLIGHT?

"Met de ENLIGHT projecten kan je kennis makkelijker delen. Een professor in een specifiek vakgebied kan vie die internationaliseringsprogramma's kennis delen met meer studenten. Daarnaast kunnen studenten op een laagdrempelige manier internationale ervaring oplopen. Het interdisciplinair karakter van het project is ook een troef. Een diverse groep studenten werkt bij ENLIGHT-projecten samen rond een concreet probleem. Het project overschrijdt zo ook de grenzen tussen faculteiten en vakgroepen. Thema's die vaak aan bod komen zijn: duurzaamheid, energie, gelijke kansen, gezondheid, digitalisering en migratie. Wie geïnteresseerd is die projecten moet zeker de Ufora-pagina 'Welcome Abroad' in de gaten houden."

Hoe verhoudt ENLIGHT zich tot het Erasmusprogramma?

"Het ENLIGHT-project volgt de strategie van de Europese Commissie om Europese universiteiten nauwer te laten samenwerken, zo heeft het project een andere insteek dan het Erasmusprogramma. Bij ENLIGHT worden bijvoorbeeld ook onderzoekers en lesgevers betrokken. ENLIGHT is daarom veel breder dan Erasmus, de focus ligt niet op de individuele student, maar op een geïntegreerd geheel van de bredere maatschappij. Bovendien gaat het over een multilaterale overeenkomst tussen tien universiteiten, Erasmus wordt daarentegen vaker bilateraal geregeld."

"Wie geïnteresseerd is in die projecten moet zeker de Ufora-pagina Welcome Abroad in de gaten houden."

Hoe zou je het project graag zien evolueren?

"Persoonlijk zou ik het project graag integreren in het gewone curriculum. Ik zou het fijn vinden dat elke master een aantal studiepunten reserveert voor een internationaal uitwisselingsprogramma. Met ENLIGHT kan dit op een laagdrempelige manier. Natuurlijk is het niet makkelijk om te kiezen welke vakken ENLIGHT precies vervangt. Ook de verschillende academische kalenders in Europa vormen een uitdaging. Internationale samenwerking is natuurlijk nooit gemakkelijk, maar ik geloof er wel in."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen