"Denk aan ons, kom langs": de monitoraten van UGent

Je kent ze ongetwijfeld van de Uforameldingen uit het eerste bachelorjaar, maar waar houden de monitoraten zich eigenlijk zoal mee bezig? Werken ze op iedere faculteit op dezelfde manier?

Studie- en trajectbegeleiders

Een monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders. Die twee klinken gelijkaardig, maar het zijn eigenlijk twee verschillende zaken. De functie van trajectbegeleiders is om jou als individu te helpen met vragen over je persoonlijke studiekeuze. Trajectbegeleiders helpen met inzicht krijgen in heroriëntering, studies spreiden en GIT-trajecten invullen.

Het voornaamste doel van studiebegeleiders is dan weer zorgen voor dat extra duwtje in de rug om door de soms schijnbaar onmogelijke eerstejaarsvakken te geraken. Ze voorzien individueel of in groep infosessies waar je vragen kan stellen over de leerstof. Ook voor faalangst of uitstelgedrag, waar iedere student vroeg of laat mee te maken krijgt, reiken ze oplossingen aan door je studievaardigheden te bespreken of je een hart onder de riem te steken. Studiebegeleiders richten zich vooral op het eerste jaar, maar ook in hogere jaren mag je nog steeds bij hen aankloppen met dezelfde vragen en bedenkingen. We gingen in gesprek met twee studiebegeleiders: Marleen Vander Straeten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) en Gert Van Der Goten van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Eenzelfde uitgangspunt

Bij de faculteiten Rechten en Criminologie, en Diergeneeskunde zijn de studie- en trajectbegeleidingstaken ingevuld door één groep begeleiders, maar bij de meeste faculteiten zijn de monitoraten opgedeeld in trajectbegeleiders en studiebegeleiders. Soms wordt er een verdere opdeling gemaakt per opleiding, en begeleiding per vak is ook mogelijk. Zo vertelt Marleen over de werking in de FEA: "Vakinhoudelijk is ervoor gekozen dat we de basiswetenschappelijke vakken in het eerste jaar ondersteunen: wiskunde, scheikunde, natuurkunde en informatica. We ondersteunen echter ook nog een deel in het tweede jaar. We bieden dus een brede waaier aan."

"Ik denk dat er geen enkel monitoraat is waarvan ik durf zeggen dat ik er niks van kan leren"

Monitoraten verschillen onderling van aanpak, maar ze vertrekken wel vanuit hetzelfde raamwerk, beschreven in 'Visie op studentenbegeleiding aan de UGent'. Dit gemeenschappelijk gedragen document werd opgesteld met de inbreng van de studie- en trajectbegeleiders in samenwerking met de Gentse Studentenraad. De bedoeling is, aldus de tekst, om "een kader te scheppen voor de begeleiding van (kandidaat-)studenten aan de Universiteit Gent." Ook rond het thema 'efficiënter studeren' werd er een gezamenlijke aanpak en bijhorende brochure uitgewerkt. "We blijven trouw aan de brochure, die uiteindelijk gegroeid is vanuit de monitoraten zelf. Maar rekening houden met hoe een lesgever zijn vak invult en hoe de evaluatie eruitziet, is evenzeer belangrijk", aldus Marleen.

Ook vergaderen monitoraatsmedewerkers van alle faculteiten maandelijks samen. Dit leidt tot een ideeënuitwisseling. Gert vertelt: "Niet alles wat anderen doen, kunnen wij toepassen, maar ik denk dat er geen enkel monitoraat is waarvan ik durf zeggen dat ik er niks van kan leren. Er zijn wel dingen die dichter bij je liggen, waar je al sneller iets van opsteekt. In ons geval zijn sommige vakken hetzelfde als bij de opleiding criminologische wetenschappen. Daar werken we soms nauw mee samen; bepaalde sessies nemen we bijvoorbeeld over." Een concreet resultaat van de wisselwerking is 'Warm Welkom', het welkomstmoment dat gegroeid is vanuit de faculteit Economie en Bedrijfskunde, en nu door verschillende monitoraten is overgenomen.

Ook de beste student

Als je al wat langer aan UGent rondloopt, kun je het gevoel hebben dat monitoraten er vooral voor eerstejaars zijn. "We willen voornamelijk de overgang van middelbaar naar universiteit in stapjes laten verlopen. In het eerste semester zijn wij heel aanwezig, maar we proberen ook wel in elk jaar te vertellen: 'Denk aan ons, kom langs'", aldus Gert. Hij geeft wel aan dat ouderejaars moeilijker te bereiken zijn, al onderneemt men zeker pogingen. "We hebben de laatste tijd ook onze Instagrampagina en we merken dat dat wel werkt, dat we daar ook wel studenten uit de hogere jaren mee aanspreken."

"We blijven studiebegeleiders, geen psychologen"

Monitoraten kunnen ook bij problemen als doorgeefluik functioneren. "We werken nauw samen met de proffen. We zitten ook in de les in het eerste jaar, dus we zien ze dan wekelijks. Alles kan besproken worden. Vaak gaan de proffen daar ook rekening mee houden, en kunnen we dingen veel beter aanpakken", vertelt Gert. Marleen vult aan dat er zelfs proffen zijn die het leuk vinden om feedback te krijgen en eens te horen waar studenten mee worstelen, omdat ze daar dan kunnen op inspelen tijdens de les.

Studie- en trajectbegeleiders komen in contact met studenten met uiteenlopende problemen. "We blijven studiebegeleiders, geen psychologen. Wij kunnen aan bepaalde problemen weinig doen, maar dan zorgen we ervoor dat die student bij de juiste personen terechtkomt. Dat komt jammer genoeg regelmatig voor", vertelt Gert. Studiebegeleiders zijn er echter niet enkel voor mensen die het erg moeilijk hebben. Zo stelt Gert: "Bij statistiek merken we dat studenten die het niet goed gedaan hebben en nooit gebruikgemaakt hebben van de begeleiding, op feedback zeggen dat ze dachten dat het wel zou lukken. Het is heel goed dat ze er dan wel gebruik van willen maken, maar als ze dat wat vroeger hadden gedaan, dan was het misschien de eerste keer gelukt. Het is ook voor de beste student altijd relevant om workshops en infosessies bij te wonen."

Voor een overzicht van alle begeleiding die UGent aanbiedt, neem een kijkje op de Wel in je vel-pagina

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen