Voorzitter VVS: "Ik droom dat iedereen het belang inziet van de flexibilisering"

Interview met Julien De Wit

Studentenvertegenwoordigers vind je op alle niveau's, zelfs op het Vlaamse. Daar waakt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) over de belangen van de studerende Vlaming. Julien De Wit is sinds augustus voorzitter.

De uitvalbasis van VVS bevindt zich in een wolkenkrabbend kantoorgebouw op een boogscheut van de Wetstraat. Daar ontmoeten we Julien op een regenachtige vrijdag.

Vinger in de beleidspap

"VVS heeft een koepelfunctie van de verschillende studentenraden. We brengen alle studentenraden in Vlaanderen en Brussel samen. We proberen hun boodschappen eenvormig door te geven aan de beleidsmakers. We bieden ook een overlegplatform aan studentenraden. VVS is decretaal een stem in het beleid. We hebben de taak om van alle studentenraden input te verzamelen en die aan de Vlaamse overheid, maar ook naar de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad, red.) en de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad, red.) door te geven."

In september lanceerde VVS een standpunt waarin jullie nultolerantie eisten voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Wat houdt dat in?

"Enerzijds ging het over grensoverschrijdend gedrag in de brede zin van het woord, want het is meer dan enkel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds hebben we het ook over onveilige thuissituaties. Verder formuleren we een aantal basisvoorwaarden voor het centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dat er komt, omdat we toch wel wilden voorkomen dat het centraal meldpunt een soort eenheidsworst dreigde te worden."

Eenheidsworst?

"We hadden eerst begrepen dat er een centraal meldpunt specifiek voor hoger onderwijs kwam. Dat bleek dan een algemeen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag te zijn. Het was voor ons niet heel duidelijk waar het naartoe ging. Het zou jammer zijn mocht de kans verloren gaan om studenten naar een extern meldpunt te begeleiden." 

"Er is vandaag een groep studenten die geen vertrouwen meer heeft in haar hogeronderwijsinstelling"

"Er is vandaag een groep studenten die geen vertrouwen meer heeft in haar hogeronderwijsinstelling, die schrik heeft voor een doofpotoperatie. Dat er bij het recente geval aan KULeuven, nog voor alles onderzocht was, al geponeerd werd dat er 'misschien wel een doofpotoperatie' had plaatsgevonden, zegt genoeg over het wantrouwen bij sommige studenten. De procedures moeten transparanter. Ik ben wel nog altijd voorstander van melden binnen je instelling, want 99 % van de gevallen worden daar deftig aangepakt. Het is bij die 1 % dat het misloopt en een extern meldpunt soelaas kan bieden." 

Wat was de reactie op jullie voorstellen?

"Over het centraal meldpunt zijn we hoopvol dat onze kritieken worden meegenomen, al is het maar omdat we erin geslaagd zijn de kabinetten van alle bevoegde ministers, Somers, Weyts en Demir, op één vergadering samen te krijgen. Het idee was dat als ze hier allemaal samenzitten, het niet zou zijn om gewoon beleefd handjes te schudden."

Knip, knip

VVS kantte zich fel tegen de 'harde knip' die minister Weyts in het hoger onderwijs doorvoerde. Is die positie ongewijzigd?

"Er zijn nog altijd enkele vraagtekens, niet in het minst over de implementatie van de knip. Tegen het einde van dit academiejaar moet het instellingsoverschrijdend reglement aangepast worden voor de starttoetsen (ijkingstoetsen met een sjofelere naam, red.). Dat wordt een huzarenstuk. Dat is echter niet het enige vraagteken. Als je je, bijvoorbeeld, na de starttoets inschrijft, ben je dan meteen aan de verplichte remediëring verbonden? Wat met voorgaande opleidingen? Welke vooropleidingen schakelen we gelijk? Daarenboven proberen we nu poolshoogte te nemen inzake wat de instellingen zullen doen met hun onderwijs- en examenreglementen, die ook aangepast moeten worden." 

"De universiteiten van Gent en Leuven hebben hun standpunt over de harde knip dan wel gewijzigd."

Waarom kwam de knip er dan toch, ondanks jullie protest?

"Ik kan alleen maar vaststellen dat zowel wij als de hogescholen daar heel erg tegen waren. De universiteiten van Gent en Leuven hebben hun standpunt dan wel gewijzigd, wat op dat moment – en ik heb dat ook aan hen meegegeven – niet zo fijn was. In de VLOR hadden ze wel met ons meegestemd. Terwijl wij het vooradvies van de VLOR vurig aan het verdedigen waren, zijn een aantal mensen niet meer doorgegaan met hun kritiek op de knip." 

Waarom veranderden UGent en KU Leuven van standpunt?

"KU Leuven heeft al een soortgelijk mijlpaalsysteem, dus van hen kon je het wat verwachten, maar van UGent heb ik nooit echt begrepen waarom ze ineens van gedacht veranderd zijn. Misschien waren er intern bepaalde professoren wel voor en hebben zij de opinie van de rector veranderd?"

De voorzitter zelve

Je hebt toch wel een N-VA-stempel. Vermoeilijkt dat je taak als bestuurder, of net niet?

"Ik heb met alle partijen in het parlement wel goede contacten. VVS is de koepel van de studentenraden. Wat je mag gaan vertellen in het publieke debat en aan de decreetgever is sowieso al de stem van de studenten. In die zin zou het er eigenlijk niet veel mogen toe doen wie ik ben. Neem, bijvoorbeeld, de harde knip: als ik echt punten had willen scoren bij een niet nader genoemde partij, dan denk ik dat ik beter andere dingen had gedaan dan me zo fel verzetten. Ik heb al vaak lastig moeten doen. Als het doel enkel is om bepaalde mensen te behagen, moet je geen voorzitter worden van VVS." 

Met het oog op de toekomst: wat zou je binnen een jaar graag gerealiseerd zien?

"Als ik een droom zou mogen hebben, dan is het dat iedereen het belang inziet van de flexibilisering van het hoger onderwijs. Dat dat niet alleen slechte dingen heeft opgeleverd. Zijn er studenten die er de kantjes vanaf lopen? Ja, maar voor heel veel studenten is dat ook gewoon de manier om én aan hoger onderwijs te kunnen deelnemen, én ook gewoon alle andere dingen te doen die ze misschien moeten doen, zoals werken, topsport en ondernemen."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen