Recensie: Wheel of Fortune and Fantasy (2021)

Trage triptiek verkent verleiding via toeval en verbeelding

De Japanse regisseur Ryûsuke Hamaguchi is bekend van 'Happy hour' (2015), 'Asako I & II' (2018) en 'Drive my car' (2021). Eerder in 2021 verscheen van zijn hand ook 'Wheel of fortune and fantasy', dat bekroond werd met een Zilveren Beer. Gedurende twee uur laat deze film de kijker proeven van drie inhoudelijk verschillende, maar thematisch verweven verhalen. In het eerste worden drie jonge mensen zich gelijktijdig met de kijker bewust van hun toevallige positie in een driehoeksverhouding. Hierop proberen ze zichzelf en elkaar door verbeelding van de toekomst te verleiden tot deze of gene keuze, leidend tot een letterlijk dubbelzinnige climax. In het tweede verhaal probeert een student een professor tot een list te verleiden. Een dynamiek van verbeelding en toeval zorgt echter voor onverwachte wendingen. In het derde verhaal menen twee vrouwen in elkaar een oude bekende te herkennen tijdens een toevallige ontmoeting, waarna ze overgaan tot een verbeeldingrijk spel van verleiding en afstoting.

Meditatie primeert hier op sensatie

'Wheel of fortune and fantasy' focust onverbiddelijk op compacte dialogen die vaak verfrissend gevat zijn en toch authentiek aanvoelen. In veelal sobere decors ontvouwt zich een nederige meditatie over de aard van onze invloed op het lot en onze perceptie daarvan. De personages worstelen in real time met hun verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes enerzijds en hun bepaaldheid door het lot anderzijds. Hoewel de kijker de personages op een intieme manier leert kennen, behoudt de film een zekere sfeer van subtiliteit en mysterie door ruimte te maken voor diepzinnige vragen zonder concrete antwoorden te suggereren.

Door de complexe en vaak ambigue interacties moest ik deze film even laten bezinken vooraleer ik mijn gedachten erover kon formuleren. Nu besef ik dat deze film op een waardevolle manier de complexiteit van verhoudingen tot anderen en onszelf belicht, maar ik besef ook dat het tempo van de verhalen niet naar ieders smaak zal zijn. Hoe dan ook is Hamaguchi er met deze film in geslaagd om ondanks een minimalistische mise-en-scène een uitgebreid palet aan typisch menselijke bekommernissen te verkennen. Spijt, hoop, angst en liefde zijn maar enkele van de thema's die op een gevatte, maar vaak ook ingetogen manier tot uiting komen. Meditatie primeert hier op sensatie. 'Wheel of fortune and fantasy' is nu te zien in bepaalde bioscopen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen