Met korting op de bus? UGent zegt nee

Terwijl het voetvolk van onder andere HOGENT en KU Leuven met korting op en van de bus en tram kan fladderen, betalen de moedige UGent-studenten wel de volle pot voor hun openbaar vervoer. Een schande die geen gelijke kent, of een logische keuze?

Studenten en fietsen: het is een relatie zo oud als de tijd. Soms kan het echter regenen of heeft de student een te erge kater. Dan staat die relatie onder druk. Voor dergelijke momenten en voor studenten voor wie de 7 Gentse bergen opfietsen een ware hel is, bestaan de tram en de bus. Anders dan hun collega's aan hogeronderwijsinstellingen betalen UGent-studenten de volledige kost hiervoor.

Trein, fiets, tram?

Vooraleer we verder duiken in het mysterie van de verdwenen 215 euro (lees: de kost van een Buzzy Pazz bij De Lijn zonder voordelig tarief), eerst wat droge feiten. Uit een enquête van de UGent blijken trein en fiets de dominante vervoersmiddelen voor studenten om van thuis naar hun kot te gaan, en van thuis naar de campus te bewegen. Om van hun kot naar de campus te gaan, gebruikt een grote meerderheid van de studenten de fiets en gaat een vijfde van de studenten zelfs gewoon te voet.

Slechts 3 % van de kotstudenten blijkt De Lijn te gebruiken voor de weinige keren dat ze naar de les afzakken

Er lijkt dus niet veel ruimte over te zijn voor de bus en tram. Slechts 3 % van de kotstudenten blijkt De Lijn te gebruiken voor de weinige keren dat ze naar de les afzakken. De pendelaars die van thuis naar de campus bewegen, gebruiken bus en tram dan weer voor 10 %. Geen denderende cijfers. Hier moet wel duidelijk bij vermeld worden dat deze enquête polste naar "hoofdvervoermiddelen". Mensen die met de trein naar Gent komen en dan de tram naar hun kot nemen, worden hier dus schijnbaar niet in meegerekend. 

Het voetvolk doet het beter?

In tegenstelling tot UGent-studenten krijgen de studenten van HOGENT korting wanneer ze hun jaarabonnement aankopen. Hoewel de regeling vroeger voordeliger was, toen de prijzen bij De Lijn nog minder hoog lagen, betaalt een student aan de HOGENT op dit moment 50 euro minder voor een jaarabonnement bij De Lijn dan een normale sterveling.  Op dit moment betaalt een HOGENTenaar die jonger is dan 24 jaar dus 165 euro, en 289 euro voor de quasi-bejaarden ouder dan 24. Volgens Directeur Studentenvoorzieningen Sebastien Malfait maken in totaal ongeveer 2 000 studenten van de 17 000 gebruik van de regeling. 

Daartegenover hebben we de KU Leuven. Ongeveer 50 000 studenten genieten er een nog sterker voordeel en betalen slechts 20 euro voor een zogenaamde studentenbuspas. In combinatie met een studentenkaart geldt de pas als vervoersbewijs op alle bussen in de hoogstkatholieke stad. Het addertje onder het gras is hier echter dat je de pas niet buiten de regio van de stad kan gebruiken, waardoor het niet ideaal is voor mensen wiens busrit hen buiten Leuven leidt. Dit klinkt ook logisch, aangezien de stad Leuven voor de helft mee het gebruik van de pas financiert. Volgens Maarten Verbiest, coördinator studentenmobiliteit aan de KUL, wordt de pas voornamelijk gebruikt door kotstudenten om zich van het station naar hun kot te bewegen. Het gemiddelde gebruik ligt dan ook maar rond de 2 busritten per lesweek. In Leuven zien we dan ook gelijkaardige cijfers inzake fiets en voetverkeer als het busgebruik in Gent. Een tussenkomst in de 'buzzy pazz', zoals bij de HOGENT, lijkt niet aan de orde. Voor hetzelfde budget als hetgeen nu geïnvesteerd wordt in de regeling van de studentenbuspas, zou er maar een kleine tussenkomst realiseerbaar zijn, waar de stad Leuven ook niet in zou meebetalen. 

Haat Rik Van de Walle trams?

Verbiest stelt zich ook vragen bij het gebrek aan uniformiteit tussen de regelingen, waarbij er zo goed als per stad onderhandeld moet worden met De Lijn. Een uniform tarief, op basis van het studentenstatuut, is volgens hem dan ook wenselijker.

Waarom doet UGent dit niet? 

De vraag is waarom UGent-studenten niet hetzelfde voordeel genieten. Haat Rik Van de Walle trams? De persdienst van UGent schetst een genuanceerder beeld. Ook zij baseren zich op de boven vermelde cijfers die aan zouden tonen dat het openbaar vervoer voor veel studenten een secundaire, minder vaak gebruikte vervoersmogelijkheid is. De UGent kiest er daarom voor om het beschikbare budget in te zetten voor de promotie van de fiets. Het gaat dan vooral over het aanbieden van goedkope huurfietsen via De Fietsambassade, een vzw van de stad waar ook de UGent en de andere hogeronderwijsinstellingen in vertegenwoordigd zijn.

De UGent draagt jaarlijks in totaal 50 000 euro bij aan de Fietsambassade en geeft daarom geen korting op een buspas van De Lijn. Het bedrag dat men daar minimaal voor nodig zou hebben, zou volgens de persdienst te hoog uitvallen voor een instelling met ruim 45 000 studenten. Eenzelfde verhaal inzake fietsmobiliteit is ook te horen bij de andere twee hogeronderwijsinstellingen. HOGENT participeert ook in De Fietsambassade, waardoor hun studenten dezelfde voordelen genieten als die van de UGent. De inkomsten uit de studentenbuspas van de KU Leuven dienen dan weer als de grootste financieringsbron voor het stimuleren van fietsgebruik aan hun universiteit, bijvoorbeeld via goedkope huurfietsen en faciliteiten om fietsen te herstellen en onderhouden. 

In functie van het woon-werkverkeer genieten personeelsleden van de universiteit wel een tussenkomst in hun abonnement op het openbaar vervoer, zowel voor trein als voor tram en bus. Voor studenten lijkt een voordelig systeem er op dit moment nog niet in te zitten en zullen we toch nog maar eens twee keer moeten nadenken voordat we onze fiets aan de kant zetten om met de tram naar de les te gaan.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen