The Schamper Times

Nieuws uit de studentenvertegenwoordiging

Deze week staat in teken van 'je stem laten horen'. Ontevreden met het beleid aan de UGent? De interne verkiezingen komen eraan! Ontevreden met de eduma? Vul de enquête in! Nood aan een vertrouwelijk gesprek? Raadpleeg de chatlijn 'Epione'!

Interne Verkiezingen 2022

In het voorjaar van 2022 organiseert Universiteit Gent interne verkiezingen. Als student kan je je kandidaat stellen om studentenvertegenwoordiger (StuVer) te worden in de Sociale Raad en de Raad van Bestuur op centraal niveau, en de Faculteitsraad op facultair niveau. De Sociale Raad staat in voor studentenvoorzieningen zoals de resto's, de homes en studentenpsychologen. De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan waar studenten deel van kunnen uitmaken en nemen beslissingen over de volledige universiteit. In de Faculteitsraad maak je als stuver deel uit van het bestuursorgaan van je faculteit en houd je je vooral met algemene zaken bezig. Voor elk van deze posities zullen vier stuvers verkozen worden om de komende twee jaar te delegeren. Vanaf 28 maart kan iedereen die geïnteresseerd is, zich kandidaat stellen. Meer informatie over de verkiezingen, de tijdslijn en kandidaatstelling vind je terug op de website.
 

Enquête Educatieve Master 

De Gentse Studentenraad stuurt binnenkort een enquête rond om te polsen naar stages binnen de Educatieve Master (eduma). Concreet willen ze met deze enquête de grote verschillen in kaart brengen bij verschillende afstudeerrichtingen die deze master aanbieden. Om een uitgebreid overzicht te krijgen, zal er binnen verschillende afstudeerrichtingen gepeild worden naar, onder andere, de vereisten die vakdidactieken opleggen aan stageplaatsen, of er verschillen zijn tussen verschillende regio's of onderwijskoepels, de hoeveelheid stageverslagen die per portfolio en het aantal lesvoorbereidingen die verwacht worden, enzovoort. De resultaten zullen per opleiding onderzocht worden en met het oog op volgend academiejaar zullen onnodige verschillen tussen vakdidactieken zo veel mogelijk worden gelijkgetrokken.

Epione

De Gentse Studentenraad heeft haar eigen chatlijn 'Epione' die door en voor studenten is gemaakt. Via deze chatlijn kan je anoniem terecht voor een een-op-een gesprek over al je grote en kleine problemen. Aan de andere kant van de lijn zit een vrijwilliger klaar om jou bij te staan bij mentale problemen, je een luisterend oor te bieden en je eventueel door te verwijzen naar professionele hulp. Op 28 maart organiseert de GSR een infosessie met meer uitleg over dit project en kan je jezelf opgeven om vrijwilliger worden. Dit evenement kan je bijwonen om 18u in de plenaire zaal in de Therminal. Daarna volgt op 20 april ook een opleiding om geïnteresseerde studenten op te leiden tot vrijwilligers die met andere studenten chatten via Epione.
Heb je zelf nood aan een anoniem gesprek? Dan kan je 's avonds terecht op hun website.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen omtrent vrijwilliger worden? Dan kan je de GSR contacteren op het emailadres epione@gentsestudentenraad.be.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen