"Ik hoop op een meerderheid van N-VA en Vlaams Belang in 2024"

Het Vlaams Katholiek Hoogstudentenverbond, KVHV voor commilitones, schuwt geen controverse. Naast Jeff Hoeyberghs uitnodigen, doen ze blijkbaar ook nog andere zaken. Praeses Anton Schelfaut doet zijn vereniging uit de doeken.

Wat houdt KVHV zoal in?

"Het KVHV is gebaseerd op vier pijlers. Die zijn 'katholiek-conservatief', 'Vlaams-nationaal', 'hoogstudenten' en 'verbond'. De misvatting die volgens mij bij velen leeft is dat wij allemaal praktiserend (katholiek) zijn en elke week naar de mis gaan. Sommigen doen dat inderdaad, maar er zijn er ook die slechts het belang van de christelijke wortels voor de westerse beschaving erkennen. Dat is ook het voornaamste criterium dat wij hanteren. Daarom dat het katholieke ook zo nauw samenhangt met het conservatieve deel. Wij zijn ook uitgever van de Gentse studentencodex (in Gent geven zowel KVHV als het SeniorenKonvent een codex uit, red.) en wij houden erg vast aan de 'Blauwe Bladzijden' van de studentencodex. Die beschrijven de manier waarop het studentenleven (traditioneel) moet verlopen. Je zal bij ons geen excessen zien zoals die doopschandalen van bij het begin van het academiejaar. Ook vieren wij elk jaar de Gravensteenfeesten. We herdenken dan de bezetting van het Gravensteen door studenten uit onvrede met de gestegen bierprijs, de grootste studentenmop ooit."

Klopt het dat er in het KVHV geen vrouwen zitten

"Dat is niet waar. In tegenstelling tot wat sommigen zouden verwachten sinds de lezing van Jeff Hoeyberghs, zien we een stijging van het aantal vrouwen. We hebben dit jaar een schachtenbak die bijna voor de helft uit vrouwen bestaat. De vrouwen hebben hun eigen orgaan binnen het KVHV: de Sint-Veerlekring. Aan het einde van de vorige eeuw waren we ook de eerste vereniging met een vrouwelijke praeses."

Het nationalisme in Vlaanderen komt de laatste jaren steeds meer op. Hoe verklaren jullie dat? 

"Ik denk dat dat terug is van nooit weggeweest. Wanneer men kijkt naar de meest recente peilingen dan zie je toch dat bijna de helft van de Vlamingen Vlaams-nationaal stemt. Ik denk dat die maatschappelijke onderstroom er altijd is geweest, maar dat deze zich niet altijd electoraal vertaalt. Ik hoop in 2024 natuurlijk op een meerderheid van N-VA en Vlaams Belang. CD&V kan daar wat mij betreft ook perfect bij. Ik denk dat Vlaanderen moet uitgaan van eigen sterkten, dat is een mooie onderhandelingspositie."

"Wij zijn geen socialisten, natuurlijk"

Zijn jullie voorstanders van de Europese Unie?

"We hebben de economische capaciteiten, dus we mogen ook geen eiland binnen Europa worden. Samenwerkingsverbanden zijn zeer belangrijk aangezien wij een exportland zijn. Op economisch vlak ben ik dus zeker voorstander van de Europese Unie. Op sociaal vlak iets minder." 

KVHV wordt weleens als elitair bestempeld. Is dat iets belangrijk voor jullie?

"Wij zijn geen socialisten, natuurlijk. Het is een leuke afwisseling, zoals onze champagnefuif, bijvoorbeeld. Het heeft niet echt iets met elitarisme te maken, maar het is gewoon een leuke manier om de studenten eens iets anders aan te kunnen bieden."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Leve het conservatisme!

Bericht: 
Eerste vereniging met een vrouwelijke praeses, wat een grap

Reactie toevoegen