"Burn-out wordt zwaar afgestraft op de arbeidsmarkt"

Philippe Sterkens, master in de arbeids- en organisatiepsychologie, doctoreert aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn onderzoek betreft arbeidsmarktreïntegratie na een burn-out.

Kan u kort schetsen waarover uw onderzoek gaat?

"Mijn onderzoek is een interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt na een burn-out bekijk ik vooral de werkgeverszijde: hoe staat de werkgever tegenover iemand met een burn-outverleden die terugkeert naar het werk?"

Wat is de belangrijkste bevinding uit uw onderzoek?

"Wanneer een werkgever weet dat een kandidaat een burn-outverleden heeft, zien we dat de aanwervingskansen van die kandidaat dalen. Ik doe voornamelijk experimenten, dus het is moeilijk om de resultaten een-op-een te extrapoleren naar de realiteit, maar mensen met een burn-outverleden kregen lagere interviewkansen toegewezen dan mensen met een verleden van fysieke gezondheidsproblemen. Ze kregen zelfs lagere interviewkansen dan wanneer ze helemaal geen verklaring gaven voor de periode waarin ze niet werkzaam waren. Burn-out wordt met andere woorden opmerkelijk zwaar afgestraft, en dit zal in veel gevallen een vorm van discriminatie zijn. Dan kan je de vraag stellen: 'Is zo een sterke, systematische 'afstraffing' terecht?'"

Wordt dan altijd eerlijk gezegd dat een burn-out de oorzaak is?

"Als onderzoeker leef je een beetje in je ivoren toren, want een kritische bemerking van iedereen is inderdaad: 'Wie zegt dat nu op zijn sollicitatie?' Daarom heb ik ook een zijstudie gedaan, en het gebeurt dus effectief dat mensen een burn-out kenbaar maken op een sollicitatie, want dat is een gebeurtenis met een grote impact."

"Als onderzoeker leef je een beetje in je ivoren toren"

"Het voordeel als je zoiets vertelt tijdens de sollicitatie is ook dat daar rekening mee gehouden kan worden. Het biedt een verklaring voor de lege periode in je cv en het voorkomt de stress die je zou hebben als je met een rugzak vol geheimen op je werk aankomt."

Heeft u cijfers omtrent burn-out bij studenten?

"Iedereen heeft in meer of mindere mate wel eens burn-outsymptomen na een langere tijd hard werken. Het is echter pas op een bepaald punt dat men spreekt van klinische burn-out, en dat is iets wat bij studenten gelukkig relatief zeldzaam is. In het werksysteem van studenten zit immers ook automatisch vakantie – en dus hersteltijd – ingebouwd. Het is natuurlijk wel mogelijk om door herexamens in een negatieve spiraal terecht te komen, maar dat is een heel selecte groep."

Wat zijn de belangrijkste lessen die studenten uit uw onderzoek kunnen trekken?

"Op meerdere punten in je carrière kan je door een burn-out op serieuze barrières stuiten. Zoek dus op tijd professionele hulp als het wat minder gaat, opdat het nooit zover komt dat je in een klinische burn-out belandt. Zelfzorg en aandacht voor je mentale gezondheid zijn heel belangrijk. Als psycholoog is het ook wel een beetje mijn missie om aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, in de gastlessen die ik geef, wat algemene burn-outvorming te geven en de aandacht te vestigen op de psychische realiteit van de werkvloer."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen