UGent waarschuwt: "Tuchtsanctie voor wie doofheid veinst tijdens de les"

"We merken dat meer en meer studenten zich verzetten tegen de hypermoderne manier van lesgeven die we 'activerend leren' noemen. Dit kan niet langer", liet de rector van de Gentse universiteit zich maandagochtend ontvallen op Twitter.

De bal ging aan het rollen afgelopen vrijdag rond 15u tijdens de les fluïdomechanica waarin professor V. zich richtte tot de studentenmeute en het antwoord verlangde op de vraag "of iemand de grootte van de krachtresultante op de wand al had berekend". "Je kan er gif op innemen dat op zo'n moment alle hoofden naar beneden buigen en iedereen verwoed de krulletjes van de letters 'e' en 'ij' begint te perfectioneren om toch maar geen oogcontact te hoeven maken", rapporteert onze bron. Dat vormt traditiegetrouw de aanleiding voor de weledelzeergeleerde heer of vrouwe om op zoek te gaan naar het minst weerbare slachtoffer en de aandacht van deze ongelukkige te trekken door gedetailleerd het voorkomen te beschrijven. Ook ditmaal verliet professor V. zich op deze aanpak:

"Mevrouw met de bril … Mevrouw met de bril en blauwe trui … Mevrouw met de bril en blauwe wollen trui! Hallo? Hallo?!"

Tegenwoordig heerst de overtuiging dat het loont om de professor zó lang te negeren tot deze een volgend slachtoffer aanduidt. Maar dit keer, in hun gêne tot het uiterste gedreven, kwamen medestudenten tussenbeide met "Cynthia, het is tegen jou, hoor!" en viel meteen het doek over de hele farce. Achteraf geconfronteerd met de feiten, was de verdediging eerder poëtisch: "Uit honderd konijnen bouw je nooit een paard, uit honderd vermoedens bouw je nooit een bewijs!"

Naarmate die maandag vorderde en de onrust groeide bij studenten over de tweet van de pater universitatis werd meer duidelijkheid verschaft door de voorzitter van de Raad van Bestuur Sas van Rouveroij van Nieuwaal, overigens zeer bedreven in het legalese. Ook hij smeet de hele santenkraam aan details zonder meer op sociale media omdat dit naar eigen zeggen "de beste manier is om die bende achterbakse luiaards te bereiken".

De overtuiging heerst dat het loont om de professor te negeren

"De volgende toevoeging treedt in werking vanaf 1 december 2021:

Artikel 3, §1: Een student kan onderworpen worden aan een tuchtprocedure:
Wegens het opzettelijk negeren van een aan hun gerichte vraag, behalve wanneer de student zichtbaar door slaap werd overmand. Desgevallend geldt het principe 'Lectio longa, vita brevis'.

Artikel 10, §1: De volgende tuchtsanctie is hierbij van toepassing:
De student beantwoordt gedurende het verdere verloop van de les alle vragen en draagt daarbij een microfoon en Go-pro-helm waarmee het gelaat wordt gefilmd en rechtstreeks wordt geprojecteerd op het aulascherm."

Geruchten bereikten de redactie dat in allerijl een werkgroep wordt samengesteld om verdergaande sancties te onderzoeken die zouden worden toegepast bij recidive. Pistes zoals pek en veren, een moderne invulling van de schandpaal, de controversiële 'hoek' en de ezelsoren behoren voorlopig tot de mogelijkheden.

Op de vraag van de redactie om te reageren, besluit professor V. met een hartenkreet: "Het zou maar raar zijn mocht ik nu niet op jullie vraag reageren, toch? (lacht bedeesd) Nee, serieus. Dat is droevig voor mij, hoor. Als ik 's avonds thuiskom en voorzichtig pols of er al gestofzuigd werd, word ik genegeerd. Op mijn werk hetzelfde ervaren, is vernietigend. Beantwoord, alsjeblieft, mijn vragen: zo vernederend is dat niet. We zijn hier om bij te leren, hé!"

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen