Hoe populair is de rector?

Rik Van de Walle, onze grote leider en steunpilaar, raakte vorig academiejaar herverkozen tot rector van de UGent. Van de stemmende groepen bleken studenten veruit het minst enthousiast over dat vooruitzicht. Onze enquête probeert te verklaren waarom.

De rectorverkiezingen zijn het democratische hoogtepunt van onze universiteit. Vorig jaar wonnen Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe een overgrote meerderheid van de stemmen. Of toch bij het UGent-personeel want de studenten zagen grotendeels af van hun steun aan de zittende rector. Met slechts 37,7 % van de studentenstemmen scoorde het duo beduidend slechter dan tijdens de rectorverkiezingen in 2017. Toen konden ze na negen stemrondes nog 55,43 % van de stemmende studenten bekoren. Wat is er veranderd in die vier jaar?

Wie zijn ze?

Aan de hand van een enquête werd naar de mening van de studenten over hun rector gepolst. Hierbij moet opgemerkt worden dat de enquête zelfselectie hanteerde en dus niet geclaimd kan worden dat het een representatieve steekproef betreft. De data kunnen wel een duidelijker beeld scheppen van motivaties en meningen omtrent de rector die circuleren bij een deel van het studerend kiesvee.

In totaal namen 114 studenten deel aan de enquête. De best vertegenwoordigde faculteiten zijn de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (19,7 %), de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (12,7 %) en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (21,1 %). Niemand van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen gaf hun mening over de Riktor en aangezien de rechterhand van de studenten diergeneeskunde nog vastzat in de derrière van een of ander veedier, konden ook zij de enquête blijkbaar niet invullen.

In de derière van een of ander veedier

Vooral de anciens op onze alma mater lieten hun stem horen: maar liefst 70 % van de respondenten zit in hun vierde jaar of meer aan de UGent. De grootste deelnemende groepen zijn ook zij die hier voor het vierde en vijfde jaar studeren. De meeste (82,5 %) deelnemers hebben vorig jaar gestemd in de rectorverkiezingen. Van de stemmers staat amper een vijfde aan Riks zijde, wat minder is dan de 37 % die Rik vorig jaar effectief behaalde bij de studenten. De overige 80 % van de stemmende respondenten gaf dus een onthoudingsstem.

Wat denken ze?

De meningen van studenten over Rik Van de Walle als rector zijn zeer uiteenlopend. Bij de eerder 'Rikgezinde' studenten leeft de idee dat hij duidelijk een eigen mening heeft en daar ook naar handelt. Corona werd hier vaak als een hoogtepunt van de rector aangehaald, maar ook onderwijsthema's en publicatiedruk. Daarnaast waren er heel neutrale stemmen die vinden dat het "heel wat slechter" kan of vinden dat hij op z'n minst "zijn best doet". Velen voelen zich ook niet voldoende geïnformeerd over Riks beleid en wijzen naar een gebrekkige communicatie als de oorzaak. De waslijst aan verwensingen richting El Rico's adres zullen we jullie besparen. Er zijn namelijk ook wat beter gefundeerde negatieve meningen naar boven gekomen. Volgens sommige studenten zet Rik zichzelf te veel in de schijnwerpers. Hij zou zich te veel willen profileren in het nationaal debat, onder andere, door te veel de eigen mening in plaats van de diverse stemmen aan de UGent naar buiten te brengen.

Dat onze rector een gebrek aan empathie toont tegenover de studenten, is een vaak gehoorde klacht. Contact met de rector wordt vaak gemist en daarvan is opnieuw het strenge coronabeleid met te weinig aandacht naar mentaal welbevinden het belangrijkste voorbeeld. Ronduit de grootste hoeveelheid reacties betrof Riks communicatiestrategieën. Velen missen méér en duidelijkere communicatie, anderen vinden zijn mails dan weer te langdradig. Ook zijn persoonlijke communicatie − vooral op Twitter − werd door het slijk gehaald: Riks veelvuldig getwitter zou zijn professionaliteit als rector onderuit halen. Al zeker wanneer hij zich te veel 'moeit in twitterruzies' of zich te centralistisch opstelt. Er heerst duidelijk teleurstelling omtrent Riks tweets die stelden dat Vlaams Belang een redelijke stem aan tafel verdient. Enkele studenten vonden dat ze in vergelijking met het UGent-personeel minder aandacht kregen van Van de Walle. Die reactie sluit alleszins goed aan bij de kiesresultaten van vorig academiejaar, waarbij Rik wél de steun kreeg van zijn personeel. Natuurlijk is Rik niet alleen verkozen, dus ook over vicerector Mieke kwamen enkele reacties naar boven. Zij zou vooral het werk moeten verzetten en verdiende wél lof.

Wat drijft hen?

Zoals verwacht, bleken de twee belangrijkste thema's die de mening van studenten in de verkiezing beïnvloedden, het UGent-coronabeleid en zijn persoonlijke én interne communicatie. Studenten die voor de herverkiezing van Rik stemden, gaven aan dat hij onpopulaire en moeilijke beslissingen durfde te nemen tijdens een moeilijke periode. Zij waren positief over de snelle besluiten en het afstandsonderwijs. Volgens anderen zouden de maatregelen te streng en weinig empathisch zijn geweest.

Volgens sommige studenten zet Rik zichzelf te veel in de schijnwerpers

De communicatie rond deze maatregelen zou te wensen overlaten. Sommige studenten merkten op dat hij sneller de media op de hoogte bracht dan zijn eigen studenten. Ook zijn persoonlijke communicatie bleef niet onbesproken bij de onthoudende stemmers.

Voor 44,6 % van de respondenten was het beleid omtrent duurzaamheid ook een belangrijk thema. Zo werd de boskap aan de Sterre verschillende keren bekritiseerd en iemand vond dat "de groene revolutie op zich laat wachten". Het minst belangrijke thema (37,5 %) dat de mening over de Riktor beïnvloedt, is zijn beleid omtrent huisvesting. Een reden die wel vaak naar voren kwam om voor 'onthouding' of 'voor' te stemmen, was het feit dat er geen tegenkandidaten waren. Waar sommigen eerder fatalistisch aangaven dat het sowieso Rik en Mieke zouden worden en dat het dus nutteloos was om te onthouden, vonden anderen dat net een gegronde reden om de verkiezingen ondemocratisch te noemen en uit protest te onthouden.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen