The Schamper Times

The Schamper Times houdt de student up-to-date over wat er zich afspeelt in de UGentse politiek. Watskeburt in de wereld van de Gentse studentenvertegenwoordiging van tegenwoordig?!

Changing of the guards

Op 24 september 2020 zijn de voorzittersverkiezingen van de Gentse Studentenraad eindelijk doorgegaan. Deze verkiezingen hadden normaal eind augustus moeten plaatsvinden, maar er waren een aantal problemen die geleid hebben tot uitstel. In de sfeer van 'derde keer, goede keer' is er dan toch een nieuwe voorzitter. Student Geneeskunde Maarten Buytaert heeft het na een spannende strijd gehaald van Wout Vierbergen, en zal het komende academiejaar de studentenraad leiden. Er is echter nog steeds geen vicevoorzitter. Wanneer die zal verkozen worden en wie er kandidaat is, blijft nog onduidelijk. Natuurlijk bestaat het team uit meer dan enkel een vice en een voorzitter. Verder zijn er ook twee Bestuurders Participatie verkozen: studente Criminologie Thalita De Cuyper en studente Afrikaanse Talen en Culturen Michaela Nyanguile.

Naast de Gentse Studentenraad zijn er ook nog andere vertegenwoordigingsorganen, waaronder de onderwijsraad. Die is nu ook officieel van start gegaan met acht studentenvertegenwoordigers: Jeffrey De Rycke, Cathérine Smets, Selene Spruytte, Saïd MabroukJarne Ghijsels en de drie bestuurders Onderwijs van de studentenraad: Emma MoermanBen De Slagmulder en Nathan Steyaert. Suggesties, opmerkingen en vragen over het onderwijs aan onze universiteit kunnen naar deze mensen gestuurd worden. Als iets onderwijsgerelateerd je frustreert, kan je steeds bij hen terecht.

UGent op de rooster

Een nieuwe werkgroep bij de Gentse Studentenraad, hoera! En deze keer om alle diensten van de UGent eens op de rooster te leggen. Of toch alle diensten waarvan studenten rechtstreeks kunnen gebruikmaken. Onder leiding van Emma Moerman en Wout Vierbergen wordt er gezocht naar een laagdrempelig evaluatiesysteem dat makkelijk door de student ingevuld kan worden. Dit kan door een structurele bevraging, maar ook door het toelaten van continue feedback. Het juiste systeem wordt uitgewerkt per dienst en er zullen ook specifieke vragen gesteld worden. Het einddoel is natuurlijk om de diensten te verbeteren op structureel vlak, maar ook om (kleinere) problemen in de dagelijkse werking snel te kunnen aanpakken. Dit plan wordt in nauwe samenwerking met de UGent uitgevoerd, al zal het waarschijnlijk een project van lange adem zijn. "Maar dat geeft niet, zolang het project maar een duurzame uitkomst heeft!", vertelt Moerman.

F*ck lessen op zaterdag

Tussen het bakken en braden tijdens de voorbije zomer ging er een enquête rond bij de studenten. Dit was een poging van de Gentse Studenentenraad om te polsen naar hoe de gemiddelde UGent-student het coronasemester in quarantaine en de daarop volgende examenperiode heeft ervaren. Daarbij werd ook gevraagd naar hoe studenten dit academiejaar het liefst zouden doorbrengen. Er werd gepeild naar voorkeuren op het vlak van onder andere lesduur, naar het ritme waarop lesopnames online komen, naar het mentaal welzijn en naar de werklast. Die data worden op dit moment verwerkt en de belangrijkste resultaten zijn al doorgegeven aan de Directie Onderwijsaangelegenheden. Zo kunnen zij hopelijk wat rekening houden met de signalen van de student om het verdere academiejaar vorm te geven. Binnenkort wordt de gehele studentenpopulatie op de hoogte gesteld van die resultaten. Om al een tipje van de sluier op te lichten: "F*ck lessen op zaterdag, maar kortere lessen kunnen we wel allemaal appreciëren." Een uitspraak waar het grootste deel van de studenten het wel mee eens was. Op de andere resultaten, en hoe de directie daarop zal reageren, is het echter nog even wachten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen