The Schamper Times

Omdat niemand het blijkbaar weet: deze rubriek gaat over universiteitspolitiek, studentenvertegenwoordigers en wat ze uitspoken. Welkom op de UGentse Afspraak, gelukkig zonder loze discussies of Rik Torfs!

I want to park my bicycle

Het Studentenplein naast de Brug en het UFO blijft nog even een werf, de pol&soc'ers verhuizen volgend jaar naar het architecturaal wereldwonder dat het Technicum is, ook aan de Boekentoren boetseren ze nog steeds. De vraag dringt zich dan op: waar, verdomme, moet een student zijn fiets nog stockeren dezer dagen? De Gentse Studentenraad doet Stad Gent en UGent binnenkort een voorstel om kwalitatieve fietstallingen in aantal te doen toenemen. Voor hen is het duidelijk dat er een zware problematiek is op zowat elke campus over heel Gent. Aan de voordeur van de Blandijn staan er onmenselijk veel weesfietsen en de studentenvertegenwoordigers (stuvers) willen, door ze te verwijderen, plaatsmaken. Op Campus Coupure moet er volgens hen extra ruimte komen aan blok B en F en de oceanen waarin de tweewielers van Campus Aula drijven worden makkelijk drooggelegd door een paar putjes te vullen. De meest drastische verandering die de stuvers willen zien is de gedeeltelijke metamorfose van de parking aan het rectoraat tot fietsgarage, die het plaatstekort rond de Sint-Pietersnieuwstraat zou oplossen.

Hoe vind ik nu weer mijn puntenbrief?

Roosteren is tegenwoordig een hot topic in de wandelgangen van UGent. Examens in augustus en september kunnen al eens hectisch verlopen door een plotselinge overmaat aan studenten die aan het tweedekansexamen willen deelnemen. De aankondigingen zijn jammer genoeg niet altijd even helder. Daarom vormde de Gentse Studentenraad, nauw betrokken bij het project, een standpunt over de logistiek rond inschrijvingen en communicatie in de tweede zit. De studentenvertegenwoordigers willen inzetten op eenduidigheid voor alle studenten. Concreet betekent dit dat er geen verschillen mogen zijn in het overbrengen van informatie tussen de faculteiten en opleidingen. Een sterk centraal communicatiepunt dat verplichte inschrijving en duidelijke informatie aankondigt, is noodzakelijk. Ook de mate waarin meldingen over de tweede zit verspreid worden zit moet opgekikkerd worden. Oasis en Ufora dienen richtlijnen omtrent het vinden van de puntenbrief, contactgegevens van hulpverlening en reminders voor inschrijvingen voor de derde examenperiode aan te geven. Een betere organisatie van de herkansingen is het doel.

Stuvers komen op voor hun rechten

In de laatste Codex Hoger Onderwijs staat dat universiteiten verplicht zijn om studentenparticipatie expliciet uit te werken. De UGent is dus decretaal verplicht een participatiebeleid te voorzien, maar de uitwerking laat ook UGent-gewijs al twee jaar op zich wachten. De eerste stap tot een uitwerking daarvan ligt volgens de unief bij de studentenvertegenwoordigers. De stuvers blijven niet bij de pakken zitten en eisen betere ondersteuning vanuit de universiteit. Ze zullen daarom de handen in elkaar slaan om onze alma mater een afgewerkt beleid onder de neus te schuiven. Rik zal er dus niet enkel zijn poot onder moeten zetten. Vanuit de algemene vergaderingen van de Gentse Studentenraad werd er al hevig gediscussieerd: een benadrukking op het belang van studentenvertegenwoordiging primeert. De aanstelling van een participatiecoach en een statuut als stuver werden al op tafel gegooid. De Facultaire Studentenraden kunnen ook hun specifieke eisen indienen; zo willen de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen bijvoorbeeld een oplossing voor het lokalentekort. Maar nog niets staat vast. De komende weken onderhandelen ze verder. Uiteindelijk verwachten ze allemaal een officiëlere erkenning in hun cruciale stuverrol.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen