Waarom er zo veel Spanjaarden zijn op de Korenmarkt

Of juist niet

Dat het centrum van Gent een Spaanse kolonie zou zijn, is een diepgewortelde opvatting bij veel studenten. Maar zijn er echt zo opvallend veel Spanjaarden in het centrum van onze favoriete studentenstad en waarom zijn die allemaal zo geïntereseerd in Gent?

Wanneer je als student soms wel eens in het toeristische centrum van Gent komt, zal de volgende conversatie je waarschijnlijk wel bekend voorkomen.

    - "Hola, ¿dónde está el Corénmárt?"

    - "Waddewuk?"

Waar alle Spaanse toeristen vandaan komen is een quasi mythische vraag onder studenen, die hoogstens geëvenaard wordt door de vraag waar de meubelwinkel in de Overpoort precies vandaan komt. Dus laat dit artikel het antwoord zijn op toekomstige discussies op café, of de inspiratie zijn voor 's werelds slechtste weetje om mensen mee te imponeren op feestjes of eerste dates.

Falsa creencia

Allereerst moeten we echter een hardnekkige mythe ontkrachten. Bij aanzienlijk wat mensen heerst de idee dat in meerdere Vlaamse steden een opvallend grote hoeveelheid Spaanse toeristen zouden rondlopen. Dit geloof is echter maar gedeeltelijk waar. Antwerpen en Brugge hebben procentueel gezien het grootste aantal Spaanse toeristen, alhoewel in geen van beide steden de Spaanse toeristen meer dan tien procent van het totale aantal toeristen bedraagt.

Ook in Gent vallen de harde cijfers eerder tegen. De meest recente statistieken voor Gent dateren uit 2017. Toen waren slechts vier procent van alle toeristen afkomstig uit Spanje, wat van de Spanjaarden de zesde grootste nationaliteit onder toeristen maakt. Het antwoord op de vraag "Waarom zijn er zo veel Spaanse toeristen?" is dus een beetje vreemd dat er helemaal niet zó veel Spaanse toeristen zijn.

Una relacion especial

De idee dat Spanje en België een speciale toeristische band hebben is echter niet helemaal van de pot gerukt. Tot een paar jaar geleden spraken een heleboel kranten nog van 'het Spaanse toeristische wonder' en vooral in Brugge en Antwerpen is er de laatste twintig jaar een gigantische groei geweest aan Spaanse globetrotters. Voor de crisis van 2008 was er een langzame toename in het Spaanse aandeel, dat tijdens de crisis uiteraard afnam, maar daarna ook vrij snel weer hersteld werd. België heeft nog steeds vrij veel Spaanse toeristen en hun krimpende percentage is waarschijnlijk eerder te wijten aan een toename van het totale aantal toeristen.

Een concreet antwoord op de vraag waarom België en Spanje een dergelijke klik hebben is er niet, maar over de jaren heen zijn er wel verscheidene artikels over het onderwerp verschenen. Die gaven steeds een eigen interpretatie. Zo ging in 2005 het verhaal de ronde dat de Spanjaarden naar hier kwamen om te vluchten voor de warme zomers en de toename een gevolg was van de economische groei in het land. In 2014 was het dan weer de gastronomie die het deed en hadden de Spaanse toeristen na de crisis plots weer zin om op reis te gaan. En in 2015 liep de toeristische dienst van Vlaanderen er nog mee te pochen dat het een resultaat was van de extra vluchten tussen Vlaamse en Spaanse steden, die het vervoer makkelijker had gemaakt.

Verklaringen voor toerisme zijn dus speculatieve theorieën waarvan zelfs sommige vaste gasten in 'De Afspraak' zouden blozen. Wat we echter wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de Vlaamse toeristische dienst al jarenlang zeer actief reclame maakt in Spanje om op vakantie te komen in Vlaamse steden. Veel Spaanse toeristen, vooral de oudere mensen, halen ook de Vlaamse cultuur en kunst aan als een belangrijke reden van hun verblijf. Door de gedeelde geschiedenis van de twee gebieden en de prominente aanwezigheid van Vlaamse kunstenaars in Spaanse musea is het dus niet zo gek dat de Spanjaarden een gezonde interesse hebben in de Vlaamse cultuur.

Mala percepción

Dit antwoord is voor veel mensen waarschijnlijk nogal teleurstellend. Te horen krijgen dat er helemaal niet zo veel Spaanse toeristen zijn is het equivalent van te horen krijgen dat de meubelwinkel in de Overpoort al die tijd een geschilderde muur was en helemaal geen witwaspraktijk van Pablo Escobar. Maar de vraag waarom wij het aantal Spanjaarden zo zeer overschatten is minstens even interessant.

Over het algemeen zijn mensen geneigd om het aantal buitenlanders in hun land te overschatten. Dat geldt niet alleen voor immigranten, maar ook voor toeristen, Erasmusstudenten en vluchtelingen. Uit recent onderzoek van Alesina et al. blijkt dat we het aantal buitenlanders meestal dubbel zo hoog inschatten. Uit breder onderzoek van Eurostat blijkt bovendien dat geen enkel Europees land lijkt te kunnen ontsnappen aan deze inschattingsfouten. Alesina en co toonden ook aan dat we geneigd zijn om vooral mensen die afkomstig zijn uit 'verre culturen' sterk te overschatten.

Ook bij de Gentse cijfers zien we dit fenomeen. In de realiteit zijn de grootste groep toeristen in Gent afkomstig uit België, gevolgd door de Nederlanders, Britten, Duitsers, Fransen en dan pas Spanjaarden. De meeste toeristen zijn dus afkomstig uit buurlanden of zijn zelfs op vakantie in eigen land. 'Het Spaanse wonder' wordt makkelijk overschat, omdat ze nu eenmaal meer opvallen. Daarom ook dat ons stereotiepe beeld van Brugge een stad is die gevuld is met Aziatische toeristen, terwijl die in de praktijk maar een fractie van het totale aantal toeristen uitmaken.

Vlaanderen Vakantieland

De mythe van de Spaanse toerist zal hoogstwaarschijnlijk dus niet na dit artikel sterven. Vermoedelijk zal die zelfs sterker worden en mogelijk zelfs een Aziatische variant krijgen, zoals in Brugge. In 2017, de meest recente cijfers, overnachtten meer dan één miljoen toeristen in Gent. Dat zijn dus de mensen die meer dan één dag blijven, zonder de vele dagtrippers in onze mooie studentenstad mee te rekenen.

Gent is dus een echte toeristische trekpleister aan het worden, wat mooi aansluit bij het mondiale beeld dat de stad wil uitdragen. Dat de Gentse studenten tegen elkaar zullen blijven gniffelen als ze een Spaans koppeltje in slecht Engels de weg naar de Korenmarkt hebben gewezen, dat zal echter ook niet gauw veranderen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen