Twee emmertjes water plassen

Jaarlijks spoelt elk van ons gemiddeld 550 liter urine door kottoiletten, gemeenschappelijke douches en vies geurende urinoirs op Gentse straathoeken. Met de opwarming van de aarde en potentiële droogte op bepaalde plaatsen in zicht, is het dan ook geen slecht idee om uit te zoeken of we kunnen overleven op onze eigen pipi. Spoiler: kunnen we.

Om het zo laagdrempelig mogelijk te houden: urine bestaat uit water en opgeloste afvalstoffen. Die stoffen zijn onnodig voor ons lichaam, maar hebben doorheen de geschiedenis al vele malen hun nut bewezen. Denk aan het looien van leer, het vilten van wol of het gebruik van urine als meststof. Willen we urine omzetten in water, bij voorkeur drinkbaar, dan willen we die afvalstoffen uiteraard wegfilteren. Professor Arne Verliefde en ingenieur Sebastiaan Derese van de Vakgroep Groene Chemie en Technologie beschreven zo’n vijf jaar geleden al dat dit mogelijk is aan de hand van membraandestillatie. Hoewel scheiden aan de hand van membranen je misschien bekend in de oren klinkt, is deze techniek iets geavanceerder dan diegene die we allemaal voorgeschoteld kregen tijdens de lessen chemie in de middelbare school. Aan de hand van dampdrukverschillen worden vluchtige verbindingen door de met lucht gevulde poriën van een hydrofoob membraan getransporteerd. 

Pipipintjes

Voorgaande theorie klinkt misschien niet meteen als iets waar je hart sneller van gaat slaan, maar de toepassingen zijn zeker de moeite waard. Omdat ook de twee voorgenoemde onderzoekers begrepen hadden dat hun onderzoeksdomein niet meteen een veelbesproken onderwerp was tijdens een avond op café, besloten ze in samenwerking met hun eigen universiteit en de start-up BOSAQ in 2016 de Gentse feesten onveilig te maken. Ze kaapten de urinoirs aan het belfort en zuiverden de opgevangen urine. Dat gezuiverde water ging naar brouwerij De Wilde Brouwers, waar het werd omgezet in frisse pintjes. Alsof dit nog niet indrukwekkend genoeg was, lieten ze het hele circuit draaien op zonne-energie. Volgens het duo zou deze toepassing ideaal zijn voor situaties waarin men kampt met logistieke problemen rond afvalwater. Enerzijds op festivals, waar het water heel erg van pas zou komen, maar anderzijds ook voor boeren in ontwikkelingslanden, waarvoor de meststoffen dan weer interessant kunnen zijn.

Hapjes en plasjes

Hoewel gewone huizen voorlopig nog niet uitgerust zijn met dergelijke zuiveringssystemen, worden ze wel al gebruikt. Onder andere door ruimtevaartorganisatie NASA in het internationaal ruimtestation ISS. Daar leverde het zuiveren van urine in het jaar 2016 al zesduizend liter drinkbaar water op!

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen