PlAtTeGrOnD VaN De MaChT DeEl TwEe

De Sociale Raad explained

Binnenkort stemmen we allemaal weer massaal op studenten die ons moeten vertegenwoordigen in de Sociale Raad (SoRa). Maar wat spoken ze daar precies uit? 

What happens at SoRa, doesn't stay at SoRa

De SoRa geeft advies aan bestuursorganen van de UGent zoals het Bestuurscollege over drie belangrijke zaken: huisvesting, maaltijdvoorzieningen en (persoonlijke) sociale voorzieningen en aangelegenheden. Een aantal jaar geleden zijn de plastic bekertjes in de studentenresto’s betalend geworden. Deze duurzame maatregel hebben we te danken aan de studenten uit de SoRa! Ook de funky namen van vegetarische maaltijden ('de Betere Bolo') en méér veggie en vegan opties in de Brug komen van de mallerds in de Sociale Raad. Een heel belangrijk dossier dat nu op tafel ligt is de renovatie van de Studentenhomes. De huidige homes waren verre van in orde volgens de huidige duurzaamheids- en woonnormen. Over duurzaamheid heeft de raad in de laatste jaren ook enkele woordjes gewisseld, maar dit domein is in principe geen bevoegdheid van de SoRa. 

Who's who?

Een van de meest bijzondere aspecten aan de SoRa is het voorzitterschap. De raad wordt namelijk voorgezeten door een lotgenoot: een student! Dit is heel uniek ten opzichte van de andere adviserende en bestuursorganen aan onze universiteit. De stemgerechtigden omvatten onder andere de vier rechtstreeks verkozen studenten. Daarnaast zijn er ook drie van de vier Raad van Bestuur-stuvers die mogen stemmen in deze raad. De directeur van de Dienst Studentenvoorzieningen mag ook haar zegje doen in de Sociale Raad, net als haar collega, de logistiek beheerder van de UGent. De snode vakbonden sturen ook een van hun pionnen naar dit adviserend orgaan om een oogje in het zeil te houden en mee te stemmen. De cel Diversiteit en Gender kan ook rekenen op een stem, net als de vertegenwoordiger van de VKV (Vergadering van KonventsVoorzitters, red.), die de spreekbuis is in de SoRa voor alle studentenverenigingen. Naast de zeer belangrijke stemgerechtigden heb je nog een hele hoop adviserende mensen die mee in de SoRa zitten. 

Macht aan de studenten

De verhouding van SoRa-leden met stemrecht is op dit moment acht voor de studenten en acht voor de oude zakken. Stel, het is acht tegen acht tijdens een stemming in de Sociale Raad: dat gaat gelijk op, maar dan is er wel een probleem. De voorzitter dient dan de knoop door te hakken. Om de studenten het overwicht te geven is de voorzitter, mét stemrecht, een student. Dit komt omdat in de SoRa veelal onderwerpen worden besproken die studenten aangaan. 

Wat is er sociaal aan de sociale raad?

Persoonlijke sociale voorzieningen zoals beurzen en financiële hulp voor studenten komen eigenlijk helemaal niet zoveel aan bod. Dit is vrij merkwaardig aangezien het adviserend orgaan oorspronkelijk is opgericht als Sociale Raad om het sociale aspect aan de UGent te benadrukken tegenover andere universiteiten. Dit was ook de reden dat de SoRa niet Stuvo heet, zoals aan alle andere universiteiten. Het is wel zo gegroeid dat dit aspect met de jaren minder op de agenda geraakt. Er is meer discussie over de huisvesting, de maaltijden en resto’s. 

Stuverkoorts

Als student doe je dit eigenlijk als vrijwilliger. Maar je krijgt er zoveel voor terug: je krijgt inzicht in hoe de UGent als instelling werkt, je ontmoet interessante mensen, je leert hoe je zware dossiers doorspit, en bovenal: je krijgt inspraak als studentenvertegenwoordiger over belangrijke agendapunten over de UGent. Het mooie is dat iedere student zich in het volgend semester kandidaat kan stellen om in dit boeiende adviserend orgaan te zetelen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen