Umoja: de meest inclusieve studentenvereniging van Gent

Gent is weer een studentenvereniging rijker. Deze studentenvereniging voor mensen met Afrikaanse roots houdt zich niet bezig met het traditionele dopen en cantussen, maar willen vooral veel plezier maken. 

Umoja staat nog maar in haar kinderschoenen, maar is alvast vastberaden over de boodschap die ze meegeven. Een studentenvereniging waarbij visibiliteit en eenheid centraal staat, en geen slachtofferrol wordt ingenomen. Samenhorigheid is hier het hoofddoel, dat ze vastbesloten willen promoten. 'Umoja' betekent ten slotte 'eenheid' in Swahili. Bestuursleden Lauria en Arno vertellen ons wat dit verder nog betekent.

Jullie vereniging staat voor 'diversiteit en eenheid'. Wat bedoelen jullie daarmee?

"Eerst en vooral is Umoja een studentenvereniging die losstaat van elke onderwijsinstelling. De meeste verenigingen zijn aangesloten bij faculteiten of streken. Ze zijn ook vaak niet zo open tegenover studenten die bijvoorbeeld van Artevelde Hogeschool of de HoGent komen. Dat doen wij dus niet. Iedereen mag naar ons komen. We zullen wel proberen om erkend te worden door de UGent, omwille van enkele administratieve voordelen, maar vooral het 'student-zijn' verenigt ons. Ook studenten van buiten Gent zijn bij ons welkom. Ten tweede ligt het gegeven van diversiteit ook in het feit dat onze vereniging een ontmoetingsplaats wordt voor studenten met Afrikaanse roots enerzijds en anderzijds voor andere studenten met migratieachtergrond, of gewoon studenten met interesse voor het Afrikaanse continent en de economie."

“Iedereen mag naar ons komen: Artevelde, HoGent, UGent. Er komen zelfs mensen van buiten Gent.”

Waar komt het initiatief vandaan?

"Onze voorzitster, Marie-Laure Mulayi, heeft het idee gekregen na een onderzoek over mentaal welbevinden bij studenten met een migratieachtergrond. Hierbij werden verschillende nationaliteiten betrokken, maar Afrika was vrij ondervertegenwoordigd. Dit lijkt er dus op te wijzen dat de UGent het moeilijk heeft om studenten van Afrikaanse afkomst te bereiken. Het idee leefde al langer en ze heeft dan iedereen gecontacteerd die interesse zou kunnen hebben. Het werd dan ook duidelijk dat studenten met Afrikaanse roots zo verspreid zijn over Gent, dat verenigingen per studiegebied niet mogelijk waren. Dus zo werd het iets overkoepelend, waar we nu heel blij mee zijn. Het gegeven van een Afrikaanse studentenvereniging is ook niet nieuw. In Antwerpen heb je al een tijdje Ayo, en ook in Leuven is er Karibu." 

Er viel ook te lezen dat jullie geen slachtofferrol willen innemen. 

"Ja, er wordt overheersend naar ons verwezen alsof we onze vereniging hebben gestart als verzet tegen sociale uitsluiting. Dat zal er ergens ook deel van uitgemaakt hebben, maar dat is natuurlijk niet de hoofdreden of het hoofddoel. Ergens denken we wel dat, door het feit dat we een Afrikaanse vereniging opstarten, we een activistisch karakter hebben. Maar het is vooral de bedoeling om ons zichtbaar te maken voor andere studenten met een Afrikaanse achtergrond. In tweede instantie willen we ook gewoon mensen aantrekken met interesse voor het Afrikaanse continent. Het is inderdaad zo dat sommige mensen die in het bestuur zitten, de nood aan een kennismakingspunt voor studenten met Afrikaanse roots gevoeld hebben. Het is bijvoorbeeld zo dat we, in het eerste jaar rechten, met tien waren. Op zich al niet zo veel op duizend mensen in een auditorium. Maar dan was ik in het tweede jaar opeens de enige. En als je ergens alleen zit, zonder iemand waarmee je een zeker culturele achtergrond en opvoeding deelt, dan wordt dat snel heel eenzaam. Er zijn wel altijd mensen rond ons, maar op dat specifieke vlak is er een groot gemis. Net daarom denken we ook dat er zo'n grote uitval is, door die eenzaamheid en dat gebrek aan ondersteuning. En dat is net wat wij met Umoja te bieden zullen hebben."

“Er wordt vaak op een overheersende manier naar ons verwezen alsof we onze vereniging hebben gestart als verzet tegen sociale uitsluiting. Dat zal er ergens ook deel van uitgemaakt hebben, maar dat is niet de hoofdreden of het hoofddoel.”

Hoe zullen jullie het komende verenigingsleven aanpakken?

"Het is zo dat nu we starten, we nog niet beginnen met dopen. Toch niet in de traditionele zin van het woord, zoals we nu vaak zien in de Overpoort en het Citadelpark. Een cantus kan misschien wel op de agenda komen, maar daar zijn ook geen concrete plannen voor. Het is ook zo dat wij nu in het bestuur beslissen om enkele zaken niet te doen, maar als wij afstuderen en er een nieuw bestuur komt, kan er ook veel veranderen. We hebben ook al enkele evenementen gepland. Zo is er op 10 oktober alvast een infomoment in de Rode Zaal van campus Aula, waar we op een vrij formele manier onze visie en missie zullen uitleggen, en ons bestuur zullen voorstellen, waarop een informelere avond zal volgen met eten, drank en muziek. Op 28 november organiseren we 'Diaspora careers', waarbij we enkele sprekers uitnodigen. Zij zullen economen, politici, ondernemers en artiesten zijn met Afrikaanse roots. Dit is ook een belangrijk evenement voor onze vereniging, omdat we die voorbeeldfuncties echt wel missen. Wij hebben zelden, of zelfs nooit, leerkrachten, docenten of professoren gehad met ook maar enige migratieachtergrond. Bij lijsten van schrijvers was iedereen erg Belgisch, en ook in de media is het aanbod eerder beperkt. Deze avond zal er dus zijn om studenten te laten dromen over topcarrières."

"Er komt een infomoment, African diaspora en in december een study together-event. In het tweede semester wordt het nog leuker met een Afrodance-workshop, we gaan het Afrikamuseum bezoeken tijdens Black History Month, en we houden een fissa."

"In december een Study Together-event, om samen te studeren. Dit is dan vooral goed voor nieuwe studenten, die bij ons terecht kunnen en die wij op weg kunnen helpen. In het tweede semester staan er ook supertoffe evenementen op de agenda! Er komt een Afrodance-workshop. In maart, Black History Month in België, bezoeken we het Afrikamuseum. We zullen dan ook een fissa houden, een feestje dus, waar we hoogstwaarschijnlijk R&B en Hiphop zullen draaien. De data hiervoor zijn nog niet bekend, maar die zullen via onze social media bekendgemaakt worden. Onze accounts op Facebook en Instagram heten 'Umojagent'. Op Twitter heten we @Gentumoja."

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Proficiat met jullie nieuwe studentenvereniging! We erkennen dat zulke initiatieven méér dan nodig zijn. Even voorstellen: ik werk voor IN-Gent waarbij ik samen met mijn collega Naima & Marijke, werkingen ondersteun voor meer kleur in de opleidingen, waaronder een ambassadeurswerking. Als jullie stimulerende getuigenissen van volwassenen met migratie over drempels wegwerken in opleiding en werk nodig hebben, weet ons te vinden. We werken daarvoor samen met studenten en vrijwilligers, waaronder heel wat met Afrikaanse roots. Contact: ambassadeurs@in-gent.be

Reactie toevoegen