Tussentijds Getest: (GIT-)students not allowed?

Eerstejaarsstudenten Politieke & Sociale Wetenschappen worden dit semester onderworpen aan een opvallend experiment: Tussentijdse Toetsen. De Faculteit is enthousiast. De studenten reageren verdeeld.

Iedereen getest?

In november zal de nieuwe lichting Pol&Soc-studenten ervaren wat het betekent om tussentijdse toetsen te moeten maken. Ze zullen voor de vijf semestervakken van het eerste semester getest worden aan de hand van multiplechoice-examens op een deeltje van de geziene leerstof. Deze test staat op vier van de twintig punten. De leerstof van de tussentijdse test valt niet weg voor het examen in januari. Werkstudenten hebben de keuze of ze de testen meedoen of niet, schakels en studenten in een voorprogramma zijn vrijgesteld van de testen. GIT-studenten zijn echter verplicht deel te nemen. Doen ze dit niet, dan zijn ze meteen vier van de twintig punten kwijt. Patrick Vyncke, onderwijsdirecteur van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, licht de keuze voor het niet laten vallen van de leerstof voor het examen in januari even toe: "De lesgevers vinden het belangrijk dat er over de hele lijn verbanden worden gelegd, de leerstof blijft dus te kennen."

Tell me why

De slaagpercentages zijn té laag in de Politieke en Sociale Wetenschappen. De Faculteit denkt met tussentijdse examens dat probleem te bufferen. Hoe? Door de oorzaak van het probleem (volgens hen) aan te pakken en studenten te activeren om vroeger de boeken open te slaan. De hamvraag blijft echter of het experiment zal slagen in haar opzet. De decaan Politieke en Sociale Wetenschappen staat er op dat het nog steeds als een experiment moet worden gezien. Hij is zeer positief over de invoering, maar wil wel dat alles grondig geëvalueerd wordt na dit semester. “Als het niet blijkt te werken, dan zijn we bereid naar andere oplossingen te zoeken.”

De student als proefkonijn

Dit experiment is vooral opgezet voor eerstejaarsstudenten die het modeltraject volgen. Zij hebben geen groepswerken, papers en andere taakjes die de tussentijdse toetsen in de weg kunnen staan. De GIT-studenten worden, zo blijkt, nogal aan hun lot overgelaten. Zij staan aan de vooravond van een aantal helse maanden. Vakken uit hogere jaren met grote groepswerken en papers combineren met tussentijdse toetsen: het is niet eenvoudig. “Ik ben geen octopus. Ook mijn dag telt maar 24 uur, waarvan ik er graag minstens 8 zou willen slapen. Op dit moment zie ik echt niet in wanneer ik zou kunnen ontspannen. Het is zeer goed mogelijk dat er nog mensen zijn die deze bijkomende werklast niet zullen aankunnen”, aldus Hanne Thiessen, GIT-student in de eerste en tweede bachelor Communicatiewetenschappen.

“Ik ben geen octopus. Ook mijn dag telt maar 24 uur, waarvan ik er graag minstens 8 zou willen slapen."

Ook Pieter-Jan Frees, eerstejaarsstudent Sociologie maakt zich zorgen: “Tussentijdse examens kunnen de werkethiek van studenten beïnvloeden. Stel nu dat je buist op het tussentijdse examen, dat demotiveert toch enorm? Dit staat in fel contrast tot proefexamens, waarbij studenten veilig het water kunnen testen zonder extreme gevolgen.” 

Liefde is... tussentijdse toetsen opleggen

Volgens Patrick Vyncke moet er dringend iets aan het slaagcijfer in de Pol & Soc gedaan worden: “Het slaagcijfer in de Pol&Soc bedraagt ongeveer 35%, dat is veel te laag. Tussentijds toetsen zien we nu als dé manier om studenten vroeger in gang te laten schieten om zo het slaagcijfer proberen omhoog te krijgen."

"De opzet is mooi bedoeld, maar dit is te extreem voor een experiment.”

Maar ook StuRa, de studentenraad van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, heeft enkele zorgen. “Met deze maatregel tonen proffen dat ze écht wel het beste met studenten voorhebben. Ze willen dat studenten hun vak goed begrijpen en slagen voor de examens. Ze zijn er alleen niet in geslaagd de goede vorm te vinden”, aldus Emma Moerman, de vicevoorzitter van StuRa. “Het is eerst en vooral geen belonend systeem. De leerstof valt niet weg en de maatregel is in één keer voor alle vijf de vakken geïmplementeerd. Dat is overdreven voor een experiment. Het zou beter zijn om eerst eens voorzichtig af te toetsen met een of twee vakken, om de maatregel daarna verder uit te breiden. De opzet is mooi bedoeld, maar dit is te extreem.” Ze vertelt ons ook dat ze andere manieren van evalueren wil zien die aangepast zijn aan elk afzonderlijk vak: “Nu worden alle vijf de vakken aan dezelfde evaluatievorm onderworpen en dat is gewoonweg niet correct. Er zijn andere manieren onder de noemer van activerend leren die veel minder ingrijpend zijn, maar toch studenten aanzetten om vroeger bezig te zijn met hun leerstof.” 

Half-time

Een ander probleem met de tussentijdse toetsen ligt volgens StuRa bij de timing: “De testen vallen na een lang weekend begin november, zodat de studenten tijd zouden hebben om te studeren. Waar ze aan voorbijgegaan zijn, is dat studenten hun broodnodige rustperiode kwijt zijn. Bovendien kan je heel goed voorspellen dat de meeste studenten de leerstof voor het tussentijdse examen gaan proppen en blokken. En daarvan is geweten dat je zo de leerstof niet in je langetermijngeheugen opslaat en dus niet hebt opgeslagen om weer in te zetten in januari," aldus Moerman. 

 “Tussentijds toetsen is op zich zeer goed, maar toch is deze specifieke vorm verre van optimaal”

Patrick Vyncke, belicht de zaak positiever: “Het is heel belangrijk dat studenten in de loop van november al een signaal krijgen. Als je nul op vier hebt op de tussentijdse toets, dan heb je een verkeerde studiemethode en dan kan het monitoraat daar mee helpen. Ik ben hen daar dankbaar voor, zij waren ook niet meteen voorstander want voor hen is dat een enorme werklast bij.”

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen