Wetenschapskort

No brain no pain

Wetenschappers van Yale University zijn erin geslaagd om de hersenen van dode varkens, die enkele uren voor het experiment werden geslacht, weer actief te maken. Na het slachten brachten de wetenschappers de hersenen naar hun laboratorium, waar er zes uur lang opnieuw bloed door werd gepompt. Aan het bloed waren ook nog extra stoffen toegevoegd, die ervoor zorgden dat de afbraak van de cellen werd afgeremd. Het resultaat was dat de hersenen na de dood van het varken 36 uur lang actief gehouden konden worden en er opnieuw hersenreactie optrad. De onderzoekers benadrukken wel dat de varkens niet opnieuw bij bewustzijn kwamen. Dit experiment stelt wetenschappers in staat gerichter onderzoek te voeren naar hersenziektes zoals Alzheimer. Of het experiment ethisch verantwoord was, zal de komende weken ongetwijfeld wel in vraag gesteld worden.

The third eye

Mensen met een bril kennen het probleem wel: je bent je bril vergeten, je bent hem kwijt of in het slechtste geval is hij zelfs kapot. Een moment waarop je het even niet meer ziet zitten. Wel nu, goed nieuws! Er bestaat een trucje om toch scherp te kunnen zien zonder bril. De oplossing voor je probleem is doodeenvoudig. Vorm met je duim en wijsvinger een heel klein gaatje en kijk er vervolgens doorheen. Je wazige blik zou op slag moeten verscherpen. Dat komt doordat het licht dan maar vanuit één richting je oog binnenkomt. Op die manier wordt het beeld dan slechts op één plaats op je netvlies weerspiegeld. Daardoor kan je ondanks een grote afstand toch scherp zien. Twee disclaimers vanwege de redactie: het is niet echt realistisch om dit de hele dag vol te houden. Bovendien zie je er ook uit als een tweejarige, maar dat zal de gemiddelde lezer van dit blad weinig hoongelach opleveren.

Cloudy with a chance of frogs

Als Belgen prijzen wij onszelf vaak als kenners van regen en wind. Ergens ook terecht, want België is meestal nat en koud. Maar toch heeft de lucht ook nog altijd enkele geheimen voor ons. We kennen allemaal wel de kikkerregen, die God zond als één van de plagen om de joden uit Egypte te bevrijden. Maar wist je dat dit niet louter fictie is? Doorheen de geschiedenis zijn er al op verschillende plaatsen een hele hoop vreemde dieren uit de lucht gevallen, zoals kikkers, insecten en zelfs vissen. De beste wetenschappelijke verklaring voor dit fenomeen is dat deze arme diertjes uit het water opgetild zouden zijn door orkanen of andere stormen. Dit verklaart echter niet hoe het komt dat die dieren vaak nog leven, en dikwijls van dezelfde soort zijn. De wetenschap blijft ons dus een sluitende verklaring schuldig.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen